Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Történetiró

19 bejegyzést írt és 81 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Január 12., a doni katasztrófa napja, mert 1943 január 12-én a 40. szovjet hadsereg, Kirill Moszkalenko tábornok vezetésével az Osztrogozsszk-Rosszos hadművelet keretében megtámadta a Don folyó partján állomásozó 2. magyar hadsereget, amivel történelmünk eddigi legnagyobb katonai veszteségét (és…..
Történetiró 2022.01.15 11:13:51
@Fritz Gerlich: Egészen pontosan: "... Magyar királyi 2. honvéd hadsereg ..." vagy "Magyar 2. honvéd hadsereg". De egyszerűsítve nem találom hibának simán 2. magyar hadseregnek nevezni. A posztban is így szerepel.
Carolus Magnus vagy Nagy Károly 768 -tól volt frank király, ám miután hódításaival hatalmas európai birodalmat teremtett, 800. december 25-én III. Leó pápa a karácsonyi misén Rómában a fejére helyezte a császári koronát, ezzel „római császárrá” (Imperator Augustus) koronázta őt. Ezzel mindkét fél a…..
Történelmi blog Ceausescu halála 2021.11.16 10:35:51
Románia hírhedt, magyar-ellenes kommunista diktátora, Nicolae Ceausescu közel negyed évszázadon keresztül vezette keleti szomszédunk népét 1965 és 1989 között, a hidegháborús korszak utolsó évtizedeiben. Hatalma megdönthetetlennek tűnt egészen 1989 decemberéig, amikor villámgyorsan söpörte el a…..
Történetiró 2021.11.19 21:37:02
@lutria: Ha a hadsereg parancsnoka átáll és a pilóta utasítást kap, akkor le KELL szállnia. Ez földre kényszerítés. Igazából Ceausescuék sorsa a hadsereg vezetésének átállásával pecsételődött meg.
Joszif Visszarionovics Sztálin 1924-ben, Lenin halála után kezdett teljhatalma kiépítéséhez, amely egyben (üldözési mániája és hatalomféltése miatt) tömeges kivégzésekkel járt együtt riválisai, saját párttársai sőt tábornokai körében is. Egyszemélyi diktatúrája a 20-as évek végén és a 30-as években…..
Történetiró 2021.06.03 22:29:49
@Békássy Csaba: @Argus_: Katonákkal ölették meg Beriját és igen, a fő erőt ekkoriban, (1953 második felében) a Hruscsov - Zsukov szövetség adta (vagyis a politikai vezetés és hadsereg tengely). Ám letartóztatása és lelövése közt fél év telt el. 1953 júniusában tartóztatták le, majd egészen az év végéig őrizet alatt tartották. Tárgyalásán nem kapott védőügyvédet, egyszerűen csak kimondták az ítéletet (a bíró által). Kivégzése egyszerű fejbelövés volt, amit Batickij vezérezredes hajtott végre!
Így 1956 évfordulóján, amikor a hazánkat megszállva tartó szovjet hadseregre támaszkodó kommunista elnyomás elleni harcra emlékezünk, - ünnepelve mindazokat a magyar hősöket, akik fegyvert mertek ragadni a szabadságért - érdemes felidéznünk a későbbi évek eseményeit is, amikor ez végül sikerült…..
Történetiró 2020.10.25 12:50:29
@kewcheg: Ausztriáról különmegállapodást kötött a keleti és nyugati tömb: az egyezség szerint az oroszok által megszállt részből kivonul a Vörös Hadsereg (mint ismeretes 1945-ben a németek nyomában, Ausztriáig törtek előre), de ennek fejébe Ausztria kötelezi magát arra, hogy soha nem csatlakozik a NATO -hoz.
Történetiró 2020.10.25 14:13:21
@Alick: Ha van olyan, amivel nem vádolható Gorbacsov, akkor az, hogy marxista lett volna. Az aztán biztos nem volt.
Ötszáz évvel ezelőtt a világ képe egészen másként festett, mint napjainkban: óriási változás küszöbén állt a Föld, kitágult az ismert világ, új földrészeket fedeztek fel, a reneszánsz megnyitotta a hagyományos, vallásos felfogástól eltérő, új gondolkodás előtt az utat, a reformáció alternatívát…..
Történetiró 2020.09.27 10:30:06
@ascriptor: Igen. Anglia a Rózsák háborúját (a királydinasztia tagjainak trónharcát) éppen csak befejezte, Franciaország a 100 éves háborút frissen befejezve a Habsburgok elleni háborúra készült Észak-Itáliáért. A Német-Római Birodalom ezernyi fejedelme a császári túlhatalom elleni összefogásra készült (amihez majd 1517-ben a reformáció ad alkalmat).
Történetiró 2020.09.28 15:36:38
@chrisred: Ne haragudj, de az az erőlködésed, hogy a korabeli Anglia egyértelműen jelentős és Európában meghatározó katonai erejét marginálod, nevetséges és szakmailag sem állja meg a helyét.
Robin Hood alakját az egész világon ismerik: a középkori Angliában, pontosabban a sherwood -i erdőben élő csuklyás bandita, aki hősies kis csapatával a gazdagokat és az elnyomó normann nagyurakat fosztogatja (köztük is kiemelten a gonosz nottingham -i bírót), hosszú évszázadok óta részét képezik a…..
A magyar őstörténet kérdései a mai napig erősen megosztják a hazai történész-társadalmat: több elmélet (úgynevezett "iskola") létezik ugyanis, melyek mindegyike más megközelítéssel vezeti le, hogy mikor, hogyan és hol formálódtunk néppé, illetve hogyan jutottunk el a Kárpát-medencébe. Róna-Tas…..
Mintegy 76 évvel ezelőtt, 1944 június 6-án kezdődött meg a világtörténelem egyik legnagyobb hadművelete, a normandiai partraszállás, mely fontos fordulópontot jelentett a második világháború menetében. A "D" napon ejtőernyős, tüzérségi és légierővel történő előkészítést követően, illetve megtévesztő…..
Történetiró 2020.06.07 20:00:18
@Control_: Teljesen egyetértünk! És köszi a linket! :)
Történetiró 2020.06.07 21:31:08
@Ződ2000: Igazság szerint mindkettő igaz: az Operation Overlord, mint hadművelet volt a partraszállás kidolgozott terve, ugyanakkor jelentése miatt (hűbérúr, vagy legfelsőbb úr, hadúr) Roosevelt magát Eisenhowert is igy nevezte, mert ő volt az egész Nyugat-europai szövetséges haderő főparancsnoka. A posztban az utóbbi értelmezésre van utalás.
Gyakran felvetődő kérdés mind a történelem-kedvelők, mind a történészek körében, hogy az 1552 -es nagy török támadásban, - melynek legvégső célpontja a Felvidék kapujának nevezett Eger várának elfoglalása volt - mekkora létszámú török sereg vett részt. A szakértők egyik része Tinódi Lantos Sebestyén…..
Történetiró 2019.12.02 06:30:26
@Don Octavio de Flores: Köszönöm! ... Igen, egyetértek. A 40 és 60 ezer közé "szűkített" végső létszám járhat legközelebb a valósághoz. (Magam az 50-52 ezerre gondolok: 40 ezer Drinápolyból elindítva + 10-12 ezer a budai pasa serege.) Ha nem két seregről lenne szó, még talán a 30-35 ezer sem volna elképzelhetetlen, amennyivel Ahmed pasa útra kelt, de a budai vilayet haderejével együtt kizártnak tartok 40-45 ezernél kisebb számot.
Történetiró 2020.04.17 10:10:35
@Argus_: Már ott téves az okfejtése, hogy az Oszmán Birodalom teljes haderejét 1552-ben 120 ezerre taksálja.
1989-ben éppen ezen a napon, azaz február 5-én vonultak ki az utolsó szovjet csapatok is Afganisztánból, amivel lezárult egy több mint 9 éves időszak a Közép-ázsiai ország történetében, mégpedig az orosz megszállás korszaka. A kérdés leginkább az: hogyan (és miért) kerültek oroszok a térségbe?  A…..
A történetírás kettős értelmű kifejezés: részint jelenti a historiográfiát, múltbéli események leírását, Herodotosz, Thuküdidész, Tacitus, Iosephus, Rogerius vagy Machiavelli nyomdokain haladva, másrészt a históriánkat alkotó különböző történetek leírását is érthetjük alatta, napjaink "magasságából"…..
Történetiró 2020.01.21 22:28:03
@Dr. Nagy László: Nagyon köszönjük! :)
Az első világháború 1914 nyara és 1918 ősze között közel 10 millió halálos áldozatot követelt, mely ugyan jócskán elmarad  a második világháborúétól (melynek során kizárólag Európában 50 millió halálos áldozattal számolhatunk) azért így is iszonyatosan magas szám. Az akkoriban csak "nagy háborúként"…..
I. László királyunk, - aki a források szerint erőskezű lovagkirályként határozottan vezette országunkat 1077 és 1095 között - egy zűrzavaros, harcokkal teli időszakban került a Magyar Királyság trónjára. Európát ekkoriban épp a pápa és császár (VII. Gergely és IV. Henrik) konfliktusa osztotta meg,…..
Az első világháború, melyet egészen a második nagy világégésig "a nagy háború" néven emlegettek, számtalan pilóta-hőst adott a történelemnek: ilyen hős volt az angol hadsereget erősítő, kanadai Billy Bishop, a francia René Fonck, a szintén francia Georges Guynemer, illetve az ugyancsak Angliát…..
Az 1552. évi egri ostrom, valamint Dobó István vitézeinek hősiessége alighanem mindenki számára közismert tény. Az alig kétezer védő 38 napon át tartotta a várat Ali budai beglerbég és Kara Ahmed nagyvezér 25.000 fős ostromló serege ellenében. A vár védelmére összevont különféle csapatok között…..
A magyar történelem egyik legismertebb alakja, Horthy Miklós épp 100 évvel ezelőtt, 1919 november 16-án vonult be fehér lován és nemzeti hadserege élén Budapestre, hogy átvegye a hatalmat és egy teljesen új berendezkedés létrehozásával konszolidálja az országot, megteremtve a háború poklát "megjárt"…..
A témát mindig is nagy érdeklődés övezte és napjainkban számtalan honlap, blog, szaklap szeret foglalkozni az emberiség históriájának nagy hadseregeivel. Kérdés azonban: mi alapján lehet kiválasztani a legjelentősebbeket? Ha végigtekintünk az emberi krónika elmúlt 5 ezer évén (az írásbeliség…..
Történetiró 2019.09.02 06:57:44
@Zabalint: Az egyes korszakokból választottam egy-egy hadsereget, a XX.század közepéig terjedően, vagyis 1945-el bezárólag. A legutolsó szakaszból a Szovjetunió vagy a Wehrmacht jöhetett szóba és én ebböl a kettőből az utóbbit választottam. Bár vesztettek valóban, de csak két front óriasi túlereje, a szovjet mennyiségi anyagháború és Hitler 43 utáni hibás parancsai miatt, miközben a szovjeteknek sokszorosan nagyobb veszteséget okoztak. A két hadsereg közül a magam részéről én a németet tartom hatékonyabbnak es jobb tábornokokkal bírónak. De ha CSAK a győzelmet nézzük, akkor bizony a Vörös hadseregnek is itt volna a helye. HA 11 tagból állna a lista.
Történetiró 2019.09.02 13:30:41
@molnibalage: Egy nagyon fontos történelmi pontosítást nem ártana rögzíteni: a Szovjetunió NEM egy hódításokkal létrejött birodalom volt, hanem egy bolsevik puccsal, mesterségesen teremtett állam, melyet 1922 december 20-án egy Lenin nevezetű kommunista vezető hozott létre. Vagyis nem győztes csaták nyomán, hódító hadjáratok nyomán alakult ki, mint a listán szereplő többi birodalom. Semmiképpen sem azonos keletkezése, a Wehrmacht által megszerzett területek birodalmával.

Ami a lemiles sztorit illeti: Tiboru hibás kommentet írt, ezért nem jelenhetett meg nálunk. A lemilen pedig joggal kértem a kritériumokat, melyeket is meg is jelentettem. Ennyi
Történetiró 2019.09.02 21:12:35
@Argus.: Ő jogszerű, igazságos, méltányos bloggazda mintaképe. :) Most bizonyította is :DDD
Másfél hónappal ezelőtt feltettem a Lemilblog olvasóinak a (csak részben költői) provokatív kérdést, hogy mitől kiváló és hatékony egy hadsereg. Nem csalódtam bennetek: a parázs vitákkal is tarkított kommentfolyamban számos érdemi és informatív hozzászólás született, amikért köszönet jár. A nyári…..
Az Anjou család 1301 és 1395 között, vagyis majdnem egy teljes évszázadon keresztül uralta hazánkat, négy koronás fővel ajándékozva meg népünk történelmét (Károly Róbert, Nagy Lajos, Mária, Durazzói Károly). Ennek a bizonyos dinasztiának volt meghatározó tagja Károly Róbert (1301-1342), akinek nevét…..
Történetiró 2019.08.17 13:44:34
@Equalizer.: Természetesen szempont az is, hogy figyelembe vegyék II., III., és IV. Károly elnevezéseit (sorszámozását), de nem hinném, hogy nagyobb probléma volna ezeket a "valódi" Károlyok szerint sorrendbe tenni, mint Károly Róbertet szimplán Károlyozni. Akár maradhatnának is így csak épp az I. Károly lenne Károly Róbert, ahogyan régen is volt.
Történetiró 2019.08.19 12:33:03
@Párduc oroszlán gorilla... Makákó!: @Buldózer 73: Érdy János MTA tag, régész egy 1871-es tanulmányában (mely az Archeológiai Közleményekben jelent meg) szintén Róbert Károlynak nevezi a nagy Anjou királyunkat. Ebből kiderülhet, hogy abban a korszakban és még után is évtizedekig ez a forma volt az elterjedt.

m.blog.hu/ut/utcakterek/image/kepek/karoly_robert_1871.jpg
Szinte mindenki látta már a Rettenthetetlen (Braveheart) című, öt Oscart bezsebelt, 1995-ös történelmi drámát Mel Gibson rendezésében és főszereplésével. A film világszerte óriási sikert aratott 24 évvel ezelőtt és idén már a folytatást is forgatják Robert the Bruce címen, Richard Gray rendezésében.…..
A középkori Európa egyik legnagyobb és legerősebb állama egy szövetségkötés révén alakult ki, a kontinens keleti részén, Krevai unió néven, éppen ma 634 éve. A lengyelek és litvánok 1385-ben döntöttek az egyesülésről, átrajzolva Európa nagyhatalmi viszonyait. A történelmi oktatásában méltatlanul…..
Történetiró 2019.08.15 23:32:15
@t74: Ha arra célzol, hogy I.Károlynak kellene nevezni, tévedsz. Igazság szerint egyik sem helyes. Az igazi neve helyesen:

Caroberto de Anjou

A magyarban a Carobertonak nincs megfelelője, de legközelebb a Károly Róbert áll hozzá. EZÉRT is nevezte igy a magyar nemesség. A sima Károly is hibás, mert azzal sem azonos ez a tipikusan itáliai név.

De akkor is az eredeti forma a jobb, a Károly Róbert. Manapság divat lett I.Károlynak hívni, de az mindenképp hibás átvétel.
A világtörténelem tele van fontos és nagy volumenű csatákkal, melyek gyakran új korszakokat nyitottak meg vagy éppen országok, birodalmak sorsát döntötték el hosszú időre. Ezeket az összecsapásokat több szempont alapján lehet vizsgálni, így például a megütköző erők nagysága, a halálos áldozatok…..
Történetiró 2019.07.18 12:44:25
@MAXVAL bircaman közíró: Két külön birodalom született Kr.e. 395-ben, melyek eltérő útra léptek. Amikor 81 évvel később összeomlott a Nyugat-Római Birodalom, a helyén különböző germán királyságok alakultak. Viszont a Bizánci Birodalom egyben maradt még ezer esztendőre, a konstantinápolyi trónon ülő császárok alatt. Végleg, csak 1453-ban szűnt meg, ahogyan a posztban is szerepel, Bizánc ostromakor.
Történetiró 2019.07.18 15:35:00
@MAXVAL bircaman közíró: Igen A római impérium megszünt 395-ben. Helyette két uj állam született: Nyugat Római Birodalom és Kelet Római Birodalom. Az utóbbit kezdték később Bizánci Birodalom néven.
A hamarosan mozikba kerülő új magyar nagyjátékfilm, a Kárpáti György Mór rendezte Guerilla kapcsán érdemes felidéznünk történelmünk egyik legfontosabb időszakának, az 1848/49-es szabadságharcnak az eseményeit. A visszaemlékezést ezúttal azonban egy kétely megfogalmazásával tesszük.  Az első…..
Történetiró 2019.01.27 23:50:49
@Moin Moin: Nem látom be. Neked sem kéne. Gondold végig: 1849 tavaszán ronggyá vertük őket és később is sorozatban vesztettek mindenhol: Magenta (1859), Solferino, Königratz (1866)
Történetiró 2019.01.27 23:57:08
@yerico1: És akkor egy gazdaságilag fejletlen orszàg nem nyerhet? És a Római Birodalmat legyőző barbárok, a japánokat kiűző kínaiak, a Wehrmacht erőket elűző jugoszlávok, az olasz fasisztákat legyőző görögök, a briteket meghátrálásra kényszeritő irek 1920-ban ... stb.
Történetiró 2019.01.28 21:04:26
@nts: A vita-kultúra bizony nagyon fontos. És én vitatom is azt, amit írsz:

1. Az osztrák főerők harcoltak Magyarországon
2. Az Itáliában és Ausztriában maradt seregtesteket a folyamatosan zajló olasz felkelések és a zsinórban háromszor kirobbanó bécsi forradalom miatt kellett ottho tartani. Ne feledjük: még 1848 októberében is dörögtek a fegyverek Bécs utcáin.
3. Az osztrákok legfőbb félelme egy olyan összefogás volt, mely az akkoriban egyre erősödő Piemonti Királyság és a lombardiai felkelők közt volt várható (és volt is kialakulóban). EZÉRT tartották Radetzkyt Itáliában és küldték ide Windisgratz -et.
4. Az osztrák félelem beigazolódott, csak épp 10 évvel később (1859-ben), ugyanis a piemonti hadak a franciákkal és olaszokkal összefogva ronggyá verték őket (megentai és solferinói csata)
5. Összegzés: Ausztria NEM TEHETTE meg, hogy MINDEN erejét ide irányítsa és ez volt a gyenge pontjuk. 1848 decemberében 55 ezer fővel, 1849 júniusában 60 ezer fővel támadtak. Az elsőt kivédtük és kiűztük őket, a második pedig csak az orosz túlerő miatt lett sikeres.
Magyarország külpolitikáját az 1919 utáni évtizedekben - a baloldali forradalmakat követően - két dolog határozta meg: az antant működése és a revizinoizmus. Ha az előbbi tényezőt nézzük, kiemelendő, hogy az antant már megalakulásától, azaz 1904 -től, (a brit-francia megállapodástól kezdődően) védte…..
Történetiró 2018.12.23 13:37:16
@don-kanyar: jogos! Már javítottam is. Köszi!
Történetiró 2018.12.23 18:54:45
@kiskutyauto: Ne felejtsd el: volt egy kiegyezés is 1867-ben, mely egyértelműen rögzítette a Magyar Királyság jogait és önrendelkezését (3 terület kivételével). Az 1920-as trianoni diktátum ENNEK az államnak a megcsonkításáról rendelkezett.
Történetiró 2018.12.23 18:59:02
@kopasz barmok mindenhol: Hogy miért volt igazságtalan a diktátum? Igazságtalan volt, hogy nem tárgyaltak velünk, igazságtalan volt, hogy nem vették figyelembe szempontjainkat, igazságtalan volt az új határok kijelölése és igazságtalan volt (a történelemben példátlan) hogy az ország kétharmadát vették el.