Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Töritanár_

131 bejegyzést írt és 34 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban    I. Magyarország helyzete a birodalomban: A törökök kiűzése után (1699-re) hazánk teljes mértékben osztrák uralom alá került. A törökök elleni harcok közepette a magyaroknak el kellett fogadniuk 1687-ben (pozsonyi országgyűlésen) a Habsburgok örökös…..
A társadalmi rétegek   Társadalmi réteg napjainkban: a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerében - foglalkozás, iskolai végzettség, lakóhely, vagyon-jövedelem - a hasonló helyzetben lévők csoportja. Társadalmi réteg a történelmi korokban: A hasonló életkörülményekkel rendelkezők, illetve azonos…..
Politikai küzdelmek a reformkorban   A reformkor 18 éve alatt, 1830 és 1848 közt 4 reformdiéta zajlott, ezek közül az első három nem hozott áttörő eredményeket a reformkövetelések terén. Kivétel: 1844, amikor Magyarország hivatalos nyelve a latin helyett a magyar lett. Az udvarhoz hű konzervatív…..
Széchenyi István életútja   1.) Származása, családja: A Széchenyiek Magyarország második leggazdagabb családját alkották. Széchenyi Istvánnak 90 ezer hold földje volt, több kastélya és falva. Széchenyi István katonai pályára került és egészen 34 éves koráig huszártiszt volt. Katonai karrierje…..
Törióra 2 A szociális szféra 2023.03.20 08:18:14
Szociális szférának tekintjük a társadalommal, a lakosság életkörülményeivel, egészségügyi-, lakhatási-, jövedelmi körülményeivel, munkalehetőségeivel és oktatásával kapcsolatos területeket, viszonyokat. Szociális területen dolgoznak az egészségügyi alkalmazottak és a segélyezésekkel foglalkozók is…..
A reformkor  Az 1830 és 1848 közti időszakot, melyben a haladó, liberális magyar nemesség reformokkal próbálta meg modernizálni a feudalizmusból kivezetni illetve az Osztrák Birodalmon belül önállósítani Magyarországot, reformkornak nevezzük. Kezdete: gróf Széchenyi Istvánhoz köthető, aki…..
10.5.2 Az ipari forradalom   A XIX. századi Anglia, majd az USA, illetve a Nyugat-európai országok gazdasági termelésében ugrásszerűen bekövetkező mennyiségi, minőségi növekedést, melynek során a manufaktúraipart a gyáripar váltotta fel, és a tőke illetve munkaerő a mezőgazdaság helyett már az…..
10.6.1. II. Lipót és a magyar jakobinusok   II.Lipót (1790-1792) II.József egy szétesőben lévő birodalmat hagyott hátra. Halálakor a magyarok Ausztria ellen fordultak, mert II. József eltörölte a vármegyerendszert és a nemesség megadóztatását tervezte. Így II. Lipótnak helyre kellett hoznia…..
Nagyobb hidegháborús konfliktusok A hidegháború alatt, 1947 és 1989 közt 5 nagyobb válság zajlott. Ezek során a világ nagyon közel kerül egy új világháború esélyéhez. Ám a szovjet és amerikai vezetők végül mindig meg tudtak egyezni egymással, a vasfüggöny ellenére. Az öt hidegháborús válság: koreai…..
Törióra 2 A hidegháború kezdete 2023.03.18 15:18:53
A hidegháború kezdete [LINK] A hidegháború fogalma: Az 1946 és 1991 közti időszakban az akkori két nukleáris szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió - illetve szövetségi rendszereik (NATO és a Varsói Szerződés) - között kialakult, tényleges háború nélküli, de a harmadik…..
12a - Utolsó tanórák ütemezése   Március 20-án hétfőtől elérkeztünk az utolsó 15 db történelemórához. Ennyink maradt az írásbelire való felkészüléshez (és a szóbelihez is). Összeírtam, hogyan tervezem felhasználni ezt az utolsó 15 történelemórát! Az utolsó történelem tanóra menete és…..
MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN   A JUGOSZLÁV VÁLSÁG Teleki 1941 márciusában óriási válságba került, ugyanis Hitler, mint szövetségese felszólította Magyarországot a Jugoszlávia elleni harcban való részvételre, ugyanakkor Teleki 3 hónappal korábban (1940 december 12-én) örökbarátsági…..
Az alkotmányos Brit Birodalom   Dicsőséges forradalom és a Jognyilatkozat révén 1689-re alakult ki Angliában az alkotmányos birodalmi berendezkedés. [Tk. 256. oldal] Ennek lényege, hogy alkotmány korlátozza a mindenkori uralkodó hatalmát és a valódi kormányzás illetve törvényhozás a parlament és a…..
Törióra 2 Reformkor (6F) 2023.03.10 12:07:49
A  reformkor   Fogalma: Magyarország történetében azt az 1830 és 1848 közötti időszakot nevezzük reformkornak, melyben a feudalizmus felszámolására tett kisérletet a Széchenyi és Kossuth vezette ellenzék. A reformkor másik fontos célja a nemzeti önrendelkezés vagyis a Habsburg birodalmon belüli…..
Vallásháborúk kora: Tudoroktól a 30 éves háborúig /1485-1618/  Németalföld: A mai Hollandia, Belgium területe a XIV - XV. századra kerül a világkereskedelem fókuszába. Megjelenik a posztóipar, kialakulnak a manufaktúrák. Németalföld holland, flamand, vallon lakossága az 1500-as évek elején kerül a…..
Farsang és a nagyböjti időszak  (Tankönyv: 63.oldal) Farsangi időszak: vízkereszt napjától azaz január 6-tól húshagyó keddig tart. Húshagyó kedd = húsvét előtti hetedik hét keddje (2023-ban február 21, 2024-ben: február 12.)  Jellemzői: álarcos, jelmezes ünneplések, felvonulások.…..
Törióra 2 A szabadköművesek 2023.03.08 09:08:07
Szabadkőművesség [LINK]   Szabadkőművesek: A felvilágosodás gondolati alapjain szerveződő mozgalmak, csoportok voltak jellemzően a XVIII. században, melyek a konzervatív abszolutista rendszerekben csak titokban működhettek. A szabadkőművesség öt alapvető eszménye a szabadság, egyenlőség,…..
15. feladat (hosszú esszé) 2020-as középszintű érettségi  LINK - eduline Károly Róbert gazdasági reformjaiKároly Róbert az Árpád-ház kihalása (1301) után 1308-1342 (T) között uralkodott Magyarországon. Miután legyőzte ellenfeleit és visszaszorította a tartományurak hatalmát,  reformjaival új…..
Hitler hatalomra jutása és rendszere Adolf Hitler: a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vezére, majd 1933-tól Németország kancellárja és az 1939-től 1945-ig tartó második világháború kirobbantója. Élete: 1.) Gyermekkor, bécsi évek: Hitler egy…..
A választójog az a jogosultság, mely a politikai döntésekben való közvetett azaz parlamentáris képviseleti rendszerben történő részvételét biztosítja az állampolgárok számára. Lehet közvetlen és közvetett. Közvetlen a népszavazással történő döntéshozatal, közvetett pedig a képviselők útján történő…..
Összefoglalás: Nagy francia forradalom és Napóleon Dolgozat: 2023 március 7. (kedd)   A dolgozatra úgy készüljenek, hogy mindent átnéznek, megtanulnak innen: LINK vagy a füzetükből. Amit az összefoglalásban olvasnak az csak segítség abban, hogy miként épül fel a tananyag és melyek azok a témák,…..
Napóleon uralkodása és háborúi Bonaparte Napóleon: Korzika szigetén született, mely ekkoriban Franciaországhoz tartozott. Születési éve: 1769. Felemelkedése: fiatalon katonatiszt, majd tábornok a forradalmi francia hadseregben Első nagy hadvezéri sikerei: Észak- Itália megszerzése, Egyiptom…..
Társadalom Főbb társadalmi rétegek: Arisztokrácia: azok a nemesek, akiket az uralkodó grófi, bárói vagy hercegi címmel és főnemesi státusszal ruház fel. Tagjai a főrendi háznak (később: felsőház) Pl: gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós, herceg Grassalkovich Antal Köznemesség: A…..
Törióra 2 Örkény István 2023.03.01 08:19:42
Örkény István   Született: 1912, elhunyt: 1979 Végzettsége szerint gyógyszerész és vegyészmérnök A második világháború alatt munkaszolgálatos a Donnál, majd fogoly a Szovjetunióban 1946-ig Háromszor nősült élete során Aktív részese volt az 1956-os forradalomnak Színházi dramaturg, majd egy…..
A II. világháború előzményei Európában és a világban   A háború előtti német terjeszkedés A Hitler vezette Német Birodalom folyamatos terjeszkedést folytatott. Ennek első szakasza még a háború előtt zajlott: 1.) Hadsereg. Hitler 1933-tól megkezdte a német hadsereg, vagyis a Wehrmacht…..