Regisztráció Blogot indítok
Adatok
gabormel

108 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Mindig legyetek tele örömmel az Úrban! Újra mondom: örüljetek! Ne aggódjatok semmi miatt; helyette imádkozzatok!” (Fil 4,4.6 NLT). A közhiedelemmel ellentétben Isten azt akarja, hogy boldog legyél. Sok ember nem hiszi ezt el. Azt gondolják, hogy minél kedvetlenebb, annál áhítatosabb vagy. De a…..
„A köves talajba hulló szemek azok az emberek, akik meghallgatják, és örömmel fogadják a tanítást, de nem ver bennük mélyen gyökeret, és csak egy kis ideig hisznek. Amint az élet nehéz lesz, feladják” (Lk 8,13 CEV). Tavasszal Dél-Kaliforniában minden fű zöldell, a vadvirágok és a pipacsok…..
„Adjátok minden gondotokat és aggodalmatokat Istennek, mert neki gondja van rátok!” (1Pt 5,7 NLT). Semmi sem lehet túl kicsi ahhoz, hogy ne lehetne imádkozni érte, és olyan nagy sem, amiért ne lehetne imádkozni. Imádkozz mindenért! „Adjátok minden gondotokat és aggodalmatokat Istennek, mert neki…..
„»Abba, Apám« – kiáltott –, »minden lehetséges számodra. Kérlek, vedd el tőlem a szenvedésnek ezt a poharát! Mégis azt akarom, hogy a te akaratod teljesüljön, ne az enyém«” (Mk 14,36 NLT). Jézus a keresztre feszítése előtti estén a Gecsemáné-kertben imádkozott. Tudta, hogy másnap a kínnal,…..
„Mindenki, aki részt vesz a játékokban, szigorú edzésre megy. Ők azért teszik, hogy koronát kapjanak, ami nem maradandó, mi pedig azért tesszük, hogy örökre megmaradó koronát kapjunk” (1Kor 9,25 NIV). A Nemzeti Labdarúgó-bajnokság hátvédje, Tom Brady idén a hetedik bajnoki gyűrűjét szerezte meg a…..
„A szeretetnek nincs félelme, mert a tökéletes szeretet minden félelmet kiűz. Ha félünk... az azt mutatja, hogy nem tapasztaltuk meg teljesen az ő tökéletes szeretetét” (1Jn 4,18 NLT). A bizonytalanság tönkreteszi a kapcsolatokat. De amikor megnyitod az életed mások előtt – annak ellenére, hogy…..
“Mindenkinek, akinek szándékában áll velem tartania, engednie kell, hogy vezessem. Nem ti vagytok a vezetői helyen, hanem én!” (Mt 16,24 The Message fordítás)  Az életedben jelenlévő stressz csökkentésének kulcsa az elengedés és Istenre hagyás. Szóval ezt hogyan is valósítod meg? Jézust teszed…..
„Szolgáltassátok be az egész tizedet a raktárba, hogy legyen étel a házamban! Így tegyetek próbára engem – mondja a Mindenható ÚR –, és meglátjátok, hogy megnyitom-e nektek az ég zsilipjeit, és annyi áldást adok-e rátok, hogy nem lesz elég hely a tárolásához!” (Mal 3,10 NIV). A Biblia szerint…..
Napi remény Minden keresztény pap 2021.06.10 03:00:00
„Élő kövekként jöttök hozzá, egy lelki házhoz, amit szent papsággá építenek” (1Pt 2,5 GW). Isten azt mondja, hogy pap vagy. A hátteredtől függően ez ijesztő, zavaros vagy izgalmas lehet számodra. A Bibliában Péter azt mondja: „Élő kövekként jöttök hozzá, egy lelki házhoz, amit szent papsággá…..
Napi remény A harag ára 2021.05.22 03:00:00
„Az értelmes emberek megfékezik a haragjukat, a forró indulat nagy ostobaságot mutat” (Péld 14,29 NLT). Amikor valaki haragszik rád, könnyű neked is haragot mutatni iránta. De mielőtt megengednéd magadnak, hogy dühös legyél te is, számolj az ezzel járó veszteséggel! Számold ki a harag árát! A…..
„Ő adjon meg nektek minden készséget, amire szükségetek van akarata cselekvéséhez! Hozza létre bennetek Jézus Krisztus által mindazt a jót, ami kedves számára!” (Zsid 13,21 NLT fordítás). Egyszer régen néhány állat iskolát akart alapítani. Elfogadtak egy futásból, mászásból, úszásból és…..
„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megláttad volna a napvilágot, szent terveim voltak számodra” (Jer 1,5 The Message). Célokkal teli és értelmes életet szeretnél élni? Gondolj arra, amiket jól csinálsz – és találd meg a módját, hogy minél több ilyen dolgot vigyél…..
„Fiának vére által megszabadultunk bűneinktől. Isten túláradó jósága következtében megbocsátja hibáinkat” (Ef 1,7 GW). Lehet, hogy meglepődsz, amikor ezt olvasod, de nem Jézus élete ment meg téged. A tanításai sem mentenek meg. A halála és a feltámadása által menekültél meg. Jézus élete…..
„Kimentett minket a sötétség hatalmából, és biztonságba hozott drága Fia királyságába” (Kol 1,13 GNT). Jézus a kereszten lerombolta a Sátán hatalmát, hogy ő irányítsa az elmédet, az életedet és a sorsodat. Amikor Jézus így szólt: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30 NIV), a Sátánnak azt kellett volna…..
„Kétségbeesett lennék, ha nem hittem volna, hogy meglátom az Úr dicsőségét az élők földjén” (Zsolt 27,13 NASB). Bármely nagyobb válság az életedben megingathatja a hitedet. Azonban ennek az ellenkezője is igaz lehet. Ha hagyod, a hited át tud vinni a válságon. Dávid királyt nagy veszteség érte,…..
„Legfőképp, testvéreim, ne esküdjetek – sem az égre, sem a földre, sem más egyébre. Minden, amit mondanotok kell: egy egyszerű »igen« vagy »nem«. Különben ítélet alá estek” (Jak 5,12 NIV). Amikor Jakab azt mondja nekünk, hogy ne esküdjünk, nem istenkáromlásról beszél. Arra gondol, hogy esküt…..
„Köszönöm Istennek a segítséget, amit tőletek kaptam” (Fil 1,5 NCV). Pál levele a filippiekhez annak a gyülekeznek szól, amelyet ő Filippiben alapított, ahol többek között egy Lídia nevű nő nyitotta meg az otthonát, és fogadta Pált a városban. A filippi gyülekezet még anyagilag is támogatta Pál…..
„Ne győzzön le a gonosz, hanem győzd le a gonoszt jóval!” (Róm 12,21 NIV). Nem tudom, létezik-e valami a világon, ami jobban szembe megy a mai társadalom kultúrájával, mint a rosszra jóval válaszolni. És mivel ez annyira ellentétes a kultúránkkal, ezért ez az egyik legnehezebb dolog. Ha van egy…..
„Krisztus a láthatatlan Isten látható képmása” (Kol 1,15 NLT). Ki volt az a kisbaba a jászolban, akit karácsonykor ünneplünk? Pál levele a kolosséiakhoz 1. fejezetének 15. verse a következőt mondja: „Krisztus a láthatatlan Isten látható képmása” (NLT). Már hallottad azt a kifejezést, hogy ha…..
„Ahol Isten szeretete van, ott nincs félelem, mivel Isten tökéletes szeretete elűzi a félelmet” (1Jn 4,18 NCV fordítás). Sokan gondolják azt, hogy a félelem ellentéte a hit. De ez nem igaz! A félelem ellentéte a szeretet. A szeretet a félelemmel szemben halad. Amikor a szeretet betér a szíved…..
„Isten a büszkéknek ellenáll, azonban kegyelmét az alázatosaknak adja. Adjátok hát magatokat teljesen Istennek!” (Jak 4,6–7 NCV fordítás). Az újfajta koronavírus okozta megbetegedések miatt elrendelt karantén következtében sok családnak lehetősége van több időt együtt tölteni. Azonban ez azt is…..
„Mert az ÚR szava igaz, és minden tettében bízhatunk” (Zsolt 33,4 NLT fordítás). Az élet egyik nagy kérdése: „Kiben fogsz megbízni?” Az, hogy erre a kérdésre miként felelsz, meghatározza, hogy boldog vagy boldogtalan, sikeres vagy sikertelen vagy-e, és hogy kezdesz-e valamit az életeddel vagy…..
„[Jézus] nem adta fel a kereszt miatt. Épp ellenkezőleg, a rá váró öröm miatt nem törődött a kereszthalál szégyenével, és most Isten trónjának jobbjára ültették” (Zsid 12,2 GNT fordítás). Korod előrehaladtával már valószínűleg megtanultad, hogy több fájdalmat tudsz elviselni, mint amennyit valaha…..
„Semmiféle ártalmas szó ne hagyja el a szátokat, csakis olyan, amely alkalmas arra, hogy mások építését szolgálja, és amiben kell, javára váljon hallgatóinak” (Ef 4,29 NIV fordítás). Fontos, hogy minden beszélgetés során emlékezz ugyanarra az igazságra, amely az életed minden más területére is…..
„Hittel távozott Mózes Egyiptomból nem félve a fáraó haragjától; kitartott, mivel látta a láthatatlant” (Zsid 11,27 NIV fordítás). Vagy hittel, vagy félelemmel élünk. A Biblia így szól Mózesről a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 27. versében: „Hittel távozott Mózes Egyiptomból nem félve a…..