Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Imre Zakarias

0 bejegyzést írt és 30 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Amint a Facebook oldalunkon hírt adtunk róla, magyarul is megjelent XVI. Benedek emeritusz pápa és Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának közös könyve a papi cölibátusról, "Szívünk mélyéből" címmel. A könyv PDF formátumban letölthető a legnagyobb nemzetközi…..
Imre Zakarias 2020.06.02 23:24:11
@Wolfgang Amadeus Székkutaspusztai: Tisztelt "rejtőzködő". Amennyiben Ön "szedevakantista" szíveskedjék a saját portáján belül berzenkedni. Különben először illik tükörbe nézni, mégpedig alaposan, hogy észrevegye a gerendát saját szemébe, mielőtt a szálkát a miénkből törekszik "kipiszkálni"! Ami a paphiányt illeti, figyelmébe ajánlom a lényeget: minket már mindannyiunkat ateista táppal neveltek, szándékosan, tudatosan, sőt nem volt más választási lehetőségünk. Nyugaton pedig a kényelem és anyagiasság egy árnyaltabb, de még hatékonyabb változatával nevelték a birkákat! És végső soron, ne feledje Urunk megjegyzését: "Amikor az Emberfia visszatér, talál-e még hitet a Földön?" Tisztában van Ön azzal, hogy a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk? Hogy 103 éve elkezdődött kibontakozni a Jel 12, 1 és 3 verseinek jövendölése? Fatima - bolsevik forradalom! Továbbá, hogy a rendszerváltásnak álcázott hatalom-váltás tulajdonképpen a Jel 13, 1 - 10 beteljesülése? És a teljesség kedvéért felteszem az ire a pontot azzal, hogy a Szentatya lemondása tulajdonképpen a Jel 13, 11. Szíveskedjék ezt nagyítóval felülvizsgálni, persze közben térdelve imádkozni, engesztelni, sőt éjszaka alázatosan virrasztani is "szükséges", és ha valóban tiszta a szándéka, szíve és kedvet talál az Úr előtt lehull a hályog szeméről, mint Saulnak Damaszkuszban. És amennyiben valóban van jobb, konkrétabb válasza az idők jeleinek felismerésében, értelmezésében, tolmácsolásában, emelem kalapomat hálát adva és dicsőítve az Istent, hogy Övéinek fáklyát ajándékozott a sűrű sötétség idejében! Áve Mária!
Tíz év telt el azóta, hogy XVI. Benedek pápa meghirdette a Papság Évét, amelynek során világszerte eszmélődtek, konferenciákat tartottak, tanulmányokat közöltek a papság válságáról, annak mély gyökereiről, így a hit és a hűség válságáról. Akkor a Távlatok 85. számát (2009. Magyarok Nagyasszonya) e…..
Imre Zakarias 2020.01.19 02:51:14
A sok duma, csűrés-csavarás, okoskodás helyett, jobb lett volna ALÁZATOSAN egyszerűen elfogadni a MESTER konkrét ajándékát, amelynek címe: TE TUDOD, HOGY SZERETLEK! Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által! Idejében érkeztek, 1975-ben. Minden papnak szívem mélyéből AJÁNLOM!
A másik pedig a Kék Könyv: A Papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz! Emez 1973 július 7. óta állt rendelkezésükre! Két igazgyöngy! És nem mellébeszélni, hogy NINCS POKOL, ÖRDÖG, mert Isten végtelenül irgalmas. Igen, az de IGAZSÁGOS IS! A szellemi gőg és önteltség csúcsáról le kellett volna szállni, még most sem késő, de nemsokára az lesz, mert az ajtó bezárul!
Majdnem hét éve beteljesült a Jel 13, 11. és kussolunk, bókolunk a MAFFIA bandájának!
Urunk, Jézus Krisztus második, dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk. Az APOSZTÁZIA, vagyis az igaz hit elvesztése világméretű! Harsogjuk: Apostolokra és Prófétákra alapozott épület - EGYHÁZ - élő tagjai vagyunk, a szegletkő Jézus Krisztus! Vagy legalábbis azok kellene legyünk! Igaz, hogy az Írásoknak be kell teljesülniük.
De az EGYHÁZ prófétai vonásait, ajándékainak csatornáit eltorlaszolta, gáncsolja a farizeusi szemléletmód! Szíveskedjenek meggyőzni egy egyszerű falusi "parasztot", hogy téved, amikor mint KRISZTUS KÖVETŐ, hitének, lelki ajándékainak birtokában kifejti véleményét: A Fatimai utolsó jelenés csodája a Jel 12, 1 beteljesülése! Pár napra rá a bolsevik forradalom kirobbanása, diadala a vörös sárkány belépése az emberi történelembe. Jel 12, 3. Elkezdődik az élet-halál küzdelem, a két tábor közt.! Ateista agymosás áldozatai vagyunk azóta, kivétel nélkül, világszinten az anyagiasság, kényelem, jólét haszolása a "divat". Hetven három évre rá, beérik a termés világszinten, rendszer-váltásnak álcázva megtörténik a hatalomváltás. Jel 13, 1 - 10. Az elvtársak felszívódnak, egyik feje "halálos sebet kap", mert ugyebár kell valakiket feláldozni "a cél szentesíti az eszközt", a beavatottak átvedlettek URAKKÁ! A tengerből feljövő vadállat - szabadkőművesség - páholyai által minden szinten, pártban kulcsembereik segítségével "biztos győztesekként" nyeregbe kerültek. És mivel a "prolinak" szeme, szíve, elméje, és persze teste is megfelelően "preparálva van", mert a "média" legjobb fegyver, jöhet huszonhárom évre rá '89-ben a szárazföldi vadállat - Jel 13, 11. diadalára is koccintani, ünnepelni!
Kérdem Önöktől, megnyilatkozásai, tettei, gyümölcsei alapján nem lehet megítélni, felismerni a konkolyt a tiszta búzában? Politikai, egyházi berkekben? Az egyházi szabadkőműves szellem, a "sátán füstje" még meddig mérgezi az EGYHÁZ tagjait, a világot? Hála Istennek csupán pár évig!
Urunk igazi PÁSZTORAI, NAGYKÖVETEI fogalmazzanak, nyilatkozzanak végre EGYÉRTELMŰEN, VILÁGOSAN, TISZTÁN, követve a MESTER példáját, figyelmeztetését: a Ti szavatok legyen az igen vagy nem, mert a többi a gonosztól van. Csak azon személyek méltók az elismerésre, tiszteletre, megbecsülésre akik az "ősi utakat" követik, mivel Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké UGYANAZ! Hirdessék a színtiszta Evangéliumot, de éljék is, járjanak elől és kövessük!
De a "lecsókat" és lelki moslékból az ökumenizmus, testvériség, szeretet, egyenlőség jegyében NEM KÉRÜNK!
Az EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS nem buli, ahová mindenki tódulhat kénye kedve szerint! Nézőnek igen, hogy elgondolkodjék, magába szálljon és készüljön a TELJES IGAZSÁG befogadására, mert más út nem vezet az EGY AKOLBA, AZ EGY PÁSZTORHOZ!
A német "szinódusi út" első megállapítása: a homoszexualitás a szexualitás normális formája. Mindezt a német katolikus püspöki konferencia a házasság és a család témáiért felelős bizottsága (a katholisch.de cikkében nevesítve: a bizottság elnöke, Heiner Koch berlini érsek, valamint Franz-Josef Bode…..
Imre Zakarias 2019.12.08 11:43:58
Ennek így kell lennie! Számunkra is az a helyes magatartás ha az események kibontakozásában felismerjük HELYESEN AZ IDŐK JELEIT! Egyébként már volt előzménye, majdnem kétezer évvel ezelőtt, vagyis az első eljövetelkor. Ki-ki először is vizsgálja meg, hogy "szerinte" milyen formában és "mikor" várható a "második, dicsőséges eljövetel"? Amelyre egyébként a KEK utal a 675 - 677. Ezért ajánlom a Jel 12, 1 - 3 verseinek "nagy jeleit", Fatima 1917. 10. 13. valamint pár napra rá a "bolsevik forradalom" eseményeinek tükrében kielemezni, értelmezni. Egyébként a hatvanas évek eseményeit is a szabadkőművesek nagyon aktív és "összehangolt" tevékenysége jellemzi, beleértve a 2. Vatikáni Zsinatot is, ahol az egyházi szabadkőművesség JELESRE vizsgázott, a "koronát" 2013. 03. 13. szerezték meg. Beteljesítve a Jel 13, 11 "előrejelzését"! Bergogliónál jobb "emberük" nem volt a "feladat elvégzésére"! De mi és "atyáink" - elődeink - naivsága igazolja Urunk kijelentését: "a világ fiai okosabbak és ügyesebbek a világosság gyermekeinél". És ez mámáig NEM VÁLTOZOTT semmit. Remélem a "keleti tömb" hívei számára világosan egyértelmű a "hatalom-váltás" amikor az "elvtársak felszívódtak" és helyüket a "szabadkőműves" páholyok urai vették át, beteljesítve a Jel 13, 1 - 10 próféciáját! Tehát semmi okunk a "kiborulásra"! Sőt, való igaz, most már a "napba öltözött Asszony" vette át az Egyház igazi és konkrét VEZETÉSÉT, az általa időközben kiképzett seregének VEZÉREKÉNT, amelyet már háromszáz éve "megjövendölt" A TÖKÉLETES MÁRIA TISZTELETBEN M. G. Szt. Lajos. Konkrétan a Máriás Papi Mozgalom lelkiség ennek megtestesítője, most a "végső időkben"! A "kiképzés" 46 - negyven hat éve elkezdődött és azóta is FOLYAMATOSAN TART! És még egy lényeges tény, amelyet a Szentírás alátámaszt, hogy csak a "maradék", a kisded nyáj amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívében nevelgetett kapja ajándékul a hűség és kitartás kegyelmét. A "Péter sziklája" honlapon a "bizonyíték", az idei - 2019 újévi MPM Körlevél! Tehát az "eseményeket" látva, hallva és értelmezve minden okunk megvan, "közel a szabadulásunk", vagyis KORSZAKVÁLTÁS küszöbéhez érkeztünk! Ezt az "adventet" a mi nemzedékünk hivatott ÁTÉLNI! Engedjünk teret lelkünkben annak az örömnek amelyet számunkra a Mindenható felkínál éppen ezen eseményeken át! Marana Tha!
Megjegyzés: mivel ez a cikk elég sok negatív reakciót váltott ki, szeretném némi helyesbítéssel elllátni: a "keresztény" szót ókori értelemben használtam, sajnos azóta nagyon sok minden ragadt rá, amivel már nem értek egyet. Nem vagyok katolikus, de nem szeretnék egyetlen más felekezet mellett sem…..
Imre Zakarias 2019.10.15 21:30:31
Aki valóban keresztény ember, nincs szüksége semmilyen "pótlékra", mert mindent megkap amire szüksége van, mégpedig a leghitelesebb forrásból és minimális kockázattal. Ezt garantálja a HÉT SZENTSÉG! De sajnos nagyon sok keresztény leragadt "ovis szinten" és azt hiszi, hogy minden rendben, üdvözülni fog mert Jézus Krisztus keresztáldozata ezt biztosítja mindenki számára.
Én is megismerkedtem a Jógával még reformátusként, mert hiába olvastam a Szentírást és a felismert igazságot igyekeztem tetté, életé váltani, az iszapos ingoványból sehogy sem tudtam kievickélni. Ugyanez érvényes a jógára is. De aki az önámítás bűvöletét művészi szintre emeli, ne csodálkozzék majd amikor szembesül az IGAZSÁGGAL! Az Isten Fia emberré lett, megalázta magát, számunkra is az igazi alázat gyakorlása lényeges eleme az életszentségnek. Mi nagyon szerencsés, sőt kiváltságos nemzedék vagyunk mert a "nagy figyelmeztetés" mindannyiunk számára rendkívüli bepillantást nyújt a létünk titkába, és majd Urunk második, dicsőséges eljövetele felteszi sz "i"-re a pontot. De ha a tíz szűzből is csak az öt okos jutott be a "menyegzőre" amikor a Vőlegény megérkezett, mire számíthat a jógázó? A nirvánára? Sajnos az "ellenség", vagyis a hazugság atyja sok testvérünk lelki kincseit fokozatosan elcseni, és a végén birodalmába söpri mint alattvalóit, mert neki hittek és őt szolgálták. És ne feledjük, csak azok részesülnek a megváltásban, akik a keskeny úton Urunk nyomdokain igyekeznek járni, bejutni az AKOLBA, mert végül EGY AKOL LESZ ÉS EGY PÁSZTOR! Nemsokára! (de vigyázat, mert Ferike és Főnöke előbb világszinten a hamis akolba akarja terelni az egész emberiséget!)
Június 28-án "lelkipásztori iránymutatást" adott ki "a szentszék" a kínai papság államilag kötelezően előírt regisztrációjával kapcsolatban a Hazafias Szövetség néven működő, állami fennhatóságú katolikus egyházba. Az iránymutatás szövegét a Vatikán hírszolgálata, a Vatican News közölte, a Vatikán…..
Imre Zakarias 2019.07.15 14:42:30
Valóban "a rejtőzködés nem normális jellemzője az Egyház életének", normális körülmények között". De az első háromszáz éves "gyerekkorát" mégis legtöbbször a rejtőzködés jellemezte, mégpedig kettős fenyegetettség miatt. Egyrészt "testvéreik", a zsidók ármánykodtak ellenük, mert vezetőik vakok voltak az igazsággal kapcsolatosan, a hatalmuk féltése miatt! Másrészt a politikai hatalom is emiatt. Kínában ez máma is AKTUÁLIS! És ugyanez következik világszinten nemsokára, amikor elkezdődik a Dániel 12, 11 - 12. kibontakozása. Vagyis a Fatimai 3. titok, amikor az "igazi pápa" XVI. Benedek botladozó léptekkel halad egy lerombolt városon keresztül, közben az "emberek elhaladnak egy rejtélyes tükör előtt" - a Nagy figyelmeztetés - majd felér a Kálváriára és ottan "megölik". Majd következünk "mi" különböző társadalmi csoportokból, minden szinten a "hűségesek" táborából. Ez pedig 1290 napig, vagyis három és fél évig fog tartani. Boldog aki megéri az 1335 napot. Tehát a Szentírás igenis tartalmaz pontos időt, a második, dicsőséges eljövetel eseményeinek kibontakozását, lefolyását illetően. Akik ezt figyelmen kívül hagyják, MELLÉBESZÉLNEK, mivel "béresek"! Remélem Székely János püspök úr és "társai" is első megnyilatkozásuk óta a "hivatalos katolikus médiában" elhamarkodottan "levizsgáztak" és a "pótvizsgát" sikeresen leteszik nemsokára mint "hű pásztorok" az Úr Jézus Krisztus szolgálatában! A mi feladatunk, sőt KÖTELESSÉGÜNK, hogy támogassuk imáinkkal, böjtjeinkkel, vezekléssel, virrasztással, ki-ki lelki ajándékainak függvényében papjainkat, püspökeinket és Szentatyánkat, XVI. Benedek pápánkat! Mivel a sátán már hat és fél éve "kikérte, a Római Katolikus Egyházat, hogy megrostálja", a Szőkefalvi ötödik titok megfogalmazása szerint "MÉRLEGRE KERÜLT"! Ami a "mai szent széket" illeti, sajnos beleestek elődeik, az Ó-Szövetségi választott nép "lelki vezetőinek" állított sátáni csapdában. Akkor és ma is hatalmi ambícióik, kiváltságaik védelme miatt "elbuktak", de a mai vallási, politikai utódaik súlyosabban, mert nem vonták le a "tanulságot" elődeik hibáiból, tévedéseiből. Mi legalább LEGYÜNK RÉSEN, és Isten kegyelmi ajándékait fogadjuk nyitott szívvel és nyugodt lélekkel, bizalommal és Ráhagyatkozással, miként tette a Szűzanya, mindvégig! És ne feledjük, máma nagyon erőteljes "abnormális", természet ellenes, Isten törvényei elleni lázadás" sodrásában élünk, ahol a sátán karmesterként vezényeli "bábuit", persze Isten engedélyével, egy ideig! Példa Jób majd az Úr Jézus Krisztus esete. Ugyanez történik ma Urunk igaz Egyházával. Miért nehéz felismerni sok katolikus testvérünk számára, hogy a KEK 675. pontban szereplő "vallási megtévesztés" karmestere, előkészítője Bergoglio, vagyis Ferenc pápa! Annál is inkább, mivel már a La Saleti jelenések figyelmeztettek, hogy eljön az idő, amikor Róma elveszíti az igaz hitet. A jelenést az Egyház hitelesnek elismerte. Boldog aki hitt abban, amit az Isten prófétái által kinyilatkoztatott!
"A pán-amazóniáról szóló szinódus az Egyház megváltoztatását készíti elő, az a tény pedig, hogy Rómában rendezik meg, annak hangsúlyozására szolgál, hogy egy 'új Egyház' veszi kezdetét." - jelentette ki Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa az olasz La Nuova Bussola…..
Imre Zakarias 2019.07.14 17:29:57
Már ideje, hogy a "hithű" bíborosok is állást foglaljanak az Egyházban hat éve nagyon "elburjánzott eretnekségek" leleplezéséért, az igazság védelmében, amelyre apostol-utódi küldetést kaptak Urunktól, Jézus Krisztustól! A bíboros úrnak igaza van, hogy "egy rendszer", egy gondolkodásmód, mégpedig sátáni terv van a háttérben, világszinten! De vonakodik konkrétan megnevezni "őket". Miért? Talán éppen azért, amiért Szentatyánk, XVI. Benedek pápánk "lemondott"! Mert a teljes Igazságot MÁMA még a katolikusok számára is hiába tárod fel, ha nincs aki felfogja, megértse, vagy egyszerűen képtelen "elhinni"! HOGY A MÁSODIK, DICSŐSÉGES ELJÖVETEL NEMZEDÉKE VAGYUNK! Miért? Mert minket, a mai nemzedéket már nem "átneveltek", mint nagyszüleinket, hanem "fölneveltek" az "ateizmus emlőjén" anyagias gondolkodás függőkké! Óvodától-egyetemig! A Katolikus Egyház pedig "asszisztált" az ateista államforma miatt, mert gondjuk volt, hogy a Konkordátum az ideológiájukra nézve ne legyen "káros" hatású. Ne feledjük, a "köztársasági államforma" már nem keresztény állam, de ezt sajnos sokan nem is tudják. Egy keresztény államban, Isten törvényével ellentétes törvényt nem találsz, semmilyen formában. Ezen világszintű Isten-ellenes gondolkodásmód hátterében az Ősi ellenség, a lázadó angyalok, élükön Luciferrel vannak. Köztünk, a Földön "ügynökeik" által fejtik ki tevékenységüket. "Ők" emberek, mint mi, de a "bukott angyalok" sugallataira "ráharaptak" és így hatásuk alá kerültek, bábuikként. A Jelenések könyvében szerepel a vörös Sárkány, a tengeri Vadállat és a szárazföldi Vadállat. Szűzanya a Kék könyvben feltárta Gobbi atya által ezeknek a "titkát" elsősorban a katolikus papok számára, de sajnos kevesen ismerték fel és fogadták el. Egyfelől emiatt vagyunk máma "nyakig a pácban" és botorkálunk a "sötétben"! Másodsorban, mivel már a "vörös Sárkány" hetven éves uralma lejárt - 1917 - 1987 - és nemzedékek nőttek fel ateista "emlőjén" óvodától - egyetemig - az Egyház tündöklését, fényét, hitét sikerült oly mértékben elhomályosítaniuk - minden szinten, bíborosoktól le a hívekig, hogy a hatalom csere - az elvtársaktól az "urak szabadkőművesek" javára 1989-ben - tengeri Vadállat, Jel 13, 1 - 10. csak a kevesek számára volt "evidens". A Kék könyvben a Szűzanya megnevezi őket - szabadkőművesek - a sátán "elitje", tisztjei, eszközei a Földön, akik az általuk megtévesztett embereket birodalma - a pokol - számára "toborozzák", persze vakokként, hamis fénylényt szolgálva. Viszont a Katolikus Egyház keblén igenis létezik "egy csoport", miként Júdás az apostolok közt, akik "eltévelyedtek" - "a sátán füstje" VI. Pál pápa megnyilatkozását idézve. Őket a Szűzanya világosan, egyértelműen "egyházi szabadkőműveseknek" nevezi a Kék könyvben, sőt összeköti a Jel 13, 11 jövendölésével. Ezért közülünk "egyeseknek" világos volt a Szentatya "lemondása". Ennek így kellett lennie, mert az idő "elérkezett". Ferenc pápaságával elkezdődött az Egyház, a Misztikus Test kálváriája. Következik az utolsó felvonás, az Antikrisztus uralma, a szentmise eltörlése, vagyis "átkozmetikázása". Dán 12, 11 - 12. Az Egyház nem elpusztul, hanem megtisztul! A papírforma, névleges keresztényeket, mint a pelyvát, úgy elsodorja a kibontakozó események vihara. Majd Isten nagy ajándékának hatására teljesül az Izajás 2, 2 - 4. Deo Gratias!
Imre Zakarias 2019.07.14 17:35:53
Már ideje, hogy a "hithű" bíborosok is állást foglaljanak az Egyházban hat éve nagyon "elburjánzott eretnekségek" leleplezéséért, az igazság védelmében, amelyre apostol-utódi küldetést kaptak Urunktól, Jézus Krisztustól! A bíboros úrnak igaza van, hogy "egy rendszer", egy gondolkodásmód, mégpedig sátáni terv van a háttérben, világszinten! De vonakodik konkrétan megnevezni "őket". Miért? Talán éppen azért, amiért Szentatyánk, XVI. Benedek pápánk "lemondott"! Mert a teljes Igazságot MÁMA még a katolikusok számára is hiába tárod fel, ha nincs aki felfogja, megértse, vagy egyszerűen képtelen "elhinni"! HOGY A MÁSODIK, DICSŐSÉGES ELJÖVETEL NEMZEDÉKE VAGYUNK! Miért? Mert minket, a mai nemzedéket már nem "átneveltek", mint nagyszüleinket, hanem "fölneveltek" az "ateizmus emlőjén" anyagias gondolkodás függőkké! Óvodától-egyetemig! A Katolikus Egyház pedig "asszisztált" az ateista államforma miatt, mert gondjuk volt, hogy a Konkordátum az ideológiájukra nézve ne legyen "káros" hatású. Ne feledjük, a "köztársasági államforma" már nem keresztény állam, de ezt sajnos sokan nem is tudják. Egy keresztény államban, Isten törvényével ellentétes törvényt nem találsz, semmilyen formában. Ezen világszintű Isten-ellenes gondolkodásmód hátterében az Ősi ellenség, a lázadó angyalok, élükön Luciferrel vannak. Köztünk, a Földön "ügynökeik" által fejtik ki tevékenységüket. "Ők" emberek, mint mi, de a "bukott angyalok" sugallataira "ráharaptak" és így hatásuk alá kerültek, bábuikként. A Jelenések könyvében szerepel a vörös Sárkány, a tengeri Vadállat és a szárazföldi Vadállat. Szűzanya a Kék könyvben feltárta Gobbi atya által ezeknek a "titkát" elsősorban a katolikus papok számára, de sajnos kevesen ismerték fel és fogadták el. Egyfelől emiatt vagyunk máma "nyakig a pácban" és botorkálunk a "sötétben"! Másodsorban, mivel már a "vörös Sárkány" hetven éves uralma lejárt - 1917 - 1987 - és nemzedékek nőttek fel ateista "emlőjén" óvodától - egyetemig - az Egyház tündöklését, fényét, hitét sikerült oly mértékben elhomályosítaniuk - minden szinten, bíborosoktól le a hívekig, hogy a hatalom csere - az elvtársaktól az "urak szabadkőművesek" javára 1989-ben - tengeri Vadállat, Jel 13, 1 - 10. csak a kevesek számára volt "evidens". A Kék könyvben a Szűzanya megnevezi őket - szabadkőművesek - a sátán "elitje", tisztjei, eszközei a Földön, akik az általuk megtévesztett embereket birodalma - a pokol - számára "toborozzák", persze vakokként, hamis fénylényt szolgálva. Viszont a Katolikus Egyház keblén igenis létezik "egy csoport", miként Júdás az apostolok közt, akik "eltévelyedtek" - "a sátán füstje" VI. Pál pápa megnyilatkozását idézve. Őket a Szűzanya világosan, egyértelműen "egyházi szabadkőműveseknek" nevezi a Kék könyvben, sőt összeköti a Jel 13, 11 jövendölésével. Ezért közülünk "egyeseknek" világos volt a Szentatya "lemondása". Ennek így kellett lennie, mert az idő "elérkezett". Ferenc pápaságával elkezdődött az Egyház, a Misztikus Test kálváriája. Következik az utolsó felvonás, az Antikrisztus uralma, a szentmise eltörlése, vagyis "átkozmetikázása". Dán 12, 11 - 12. Az Egyház nem elpusztul, hanem megtisztul! A papírforma, névleges keresztényeket, mint a pelyvát, úgy elsodorja a kibontakozó események vihara. Majd Isten nagy ajándékának hatására teljesül az Izajás 2, 2 - 4. Deo Gratias!
Az alábbiakban a teológus és egyháztörténész Walter Brandmüller bíboros, a Pápai Történelemtudományi Bizottság nyugalmazott elnökének írását adjuk közre magyarul, teljes terjedelmében, amely eredetileg november 7-én jelent meg német nyelven az osztrák kath.net oldalon. *** A papság körében, sőt,…..
Imre Zakarias 2018.11.26 18:05:21
@kritizator: Ha gyakorló katolikus vagy, illik tudni, nemcsak "kritizálni". Sőt szolgálok még pár dátummal: Jelenések könyve 12 fejezet első vers, beteljesült 1917 október 13-án, hetven ezer ember volt a szemtanúja - Fatimába. A harmadik vers beteljesült pár hét múlva a "bolsevik" un forradalommal. A negyedik szintén, azzal, hogy a "klérus" egyharmadát likvidálták. Mégpedig a "legjavát", majdnem. Egyharmadát sikerült megfélemlíteniük és így maguk mellé állítani, legalább szekértolóikként, békepapok. Csak az egyharmad maradt hűséges oszlopa az Egyháznak. Máma csak maradékká zsugorodott a hiteles katolikusok száma, minden helyiségbe.
Hetvenkét év elteltével, '89-ben "felbukkant a tengerből egy vadállat", jelenések 13, 1-2. Amit nekünk "rendszer-váltásként" tálaltak tulajdonképpen "a sárkány neki adta erejét és trónját, nagy hatalmával együtt". Az elvtársak átvedlettek URAKKÁ. "Az a mérföldkő" a Vatikánnal kapcsolatos, színre lépett a Hamis Próféta, vagyis beteljesült a Jelenések 13, 11 "egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy ordított, mint a sárkány!" Ide tartoznak elsősorban mindazok az egyházi személyek, akik papok, püspökök, sőt bíborosok, de csak egy remek szakma számukra a "reverenda", vagy a papi palást, lásd Tőkés László és Sógor Csaba esetei. A hívek pedig, akiknek isten, hit és Egyház csak formaság. A többi a közeljövőben berobban, egyik pillanatról a másikra, vagyis kb tíz éven belül az emberiség történelme lezárul, tűz-által. Új korszak küszöbén vagyunk, benne van a Szentírásban. Vedd és olvasd, imádkozz, tarts bűnbánatot, és kérd Jézus Krisztust, hogy nyissa meg szemeidet, füledet de főleg szívedet. Bálványaidtól meg kell szabadulnod sürgősen. Apropó, még lesz egy dátum, a jelek szerint egy éven belül, amikor az Antikrisztus is fellépik a "kataklizma" után.
Imre Zakarias 2018.11.27 19:37:23
@kritizator: Ellenőrizd, hogy valóban rájöttél? Szentatyánkat lemondásra kényszerítették, de továbbra is Ő a hiteles pápája az Igaz Egyháznak! A "dátum" amikor nemcsak a világot, hanem még a katolikusok többségét is "megvezették", konkrétan a RKE vezetését átvették a SZABADKŐMŰVESEK, éppen belülről, az egyházi szabadkőművesség közreműködésével. A Hamis Egyház azóta valóság, akik Ferenccel maradnak a Pokolba tartó vonaton utaznak. Ezt szépen kifejtette már valaki. Én csak vissza igazolom feléje, "brávó Tesó". A második eljövetel eseményei előrehaladott "stádiumba" vannak, Ferenc pápa az Ők emberük. Most papok papok ellen, püspökök püspökök ellen és hívek hívek ellen fognak állást foglalni. Szőkefalván Szűzanyánk világosan kijelentette az ötödik titokban: "az Egyház mérlegre kerül, a papok (egyházi személyek és híveik is) tévelyegni fognak, átölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet". Számunkra elkezdődik minden idők legádázabb "üldözése". Ez a közeljövőnk, készülni a vértanúságra, Fatima 3. titka kibontakozik a Nagy figyelmeztetés után. Isten áldjon!
Imre Zakarias 2018.12.07 16:53:39
@apro_marosan_petergabor: Kedves Barátom. Sajnos sokan vagytok még katolikusok, akik a FÁTÓL nem látjátok az ERDŐT. Bergoglio a "szárazföldi vadállat" (Jel 13, 11) legzseniálisabb képviselője, a legveszedelmesebb FARKAS bárány bőrben. Ha szorul a hurok, nagyszerűen kivágja magát, nemhiába "jezsuita". De azzal, hogy kb 80-90 százalékban igazságot hirdet azért, hogy a "halálos mérget" be tudja csempészni az Egyház lelki eledelébe, nem ajánlatos bedőlni neki. Számunkra már kezdettől fogva világos volt, hogy ki ő, és kiket képvisel, sőt, nem véletlen, hogy már nyolc évvel hamarabb is "második" befutóként szerepelt. Hogy a mindkét KONKLÁVÉN - '05 és '13 - részt vevő bíborosok miért sétáltak bele a CSAPDÁBA a "másodikon"? Először, mert a nyolc év alatt "egyesek kiestek" - korhatár, a helyüket a "kettesek" már az Ő embereik foglalták el, és leglényegesebb, hogy Isten megengedte EZT A PRÓBATÉTELT az utolsó időkben, amint idejében meg volt "jövendölve". Akit komolyabban érdekel ellenőrizze. Egyébként már az első Nagycsütörtöki lábmosásával is bemutatkozott. Nem szükséges nagyon jártasnak lenni az ELMÉLKEDÉSBEN ahhoz, hogy az egyszerű hívő is rájöjjön a bődületes különbségre a két lábmosást illetően. Az elsőn csak a "tanítványok" elitje vett részt - az Evangéliumok tanúsága szerint - és a lényeg nemcsak az "alázaton" "szolgálaton" volt, hanem a "tisztaságon" is. Péter akkori magatartása számunkra MÁMA FÉNYCSÓVA! "Ti már tiszták vagytok a tanítás által amit el-befogadtatok". Korunkban éppen ezen utóbbival van nagy "gubanc", minden szinten, fejtől-farokig. De a legocsmányabb kicsúfolását Urunk ezen tettének, tanításának "Ferenc pápa" vagyis a Hamis Próféta saját főnökének - Lucifernek - példájára a saját áldozatai közül választotta. Mert a "börtön tőtelékek" tetteik méltó és megérdemelt "bérét" kapták, és annak a tisztaságnak amellyel a tanítványok rendelkeztek, az árulót kivéve, teljesen az ELLENKEZŐJE! Csúcsa a mohamedán "kiváltságos" a tizenkettő közt. Kevesen tudják és ismerték fel azt, hogy az "iszlám vallást" Lucifer hozta létre a kereszténység elpusztítására. Mohamed nem ismerte fel, hogy az ő hírhozó angyala és a Szűzanya hírhozó angyala két ellentétes Úrnak a "követe". Ezt még máma is nagyon sokan MELLŐZIK! Vesztükre! Igazolom a Szentírásból, János apostol állítja, mindenki, aki TAGADJA, hogy Jézus Krisztus ISTEN, az Antikrisztus. Korunkban Gobbi atyán keresztül maga a Szűzanya üzenetében kijelenti Kr. u. 666-ra utalva: "ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az ISZLÁM jelenségén keresztül mutatkozik, (munkálkodik), amely egyenesen TAGADJA a SZENTHÁROMSÁG titkát és Krisztus Urunk ISTENSÉGÉT". Mellékesen megjegyzem, Bibliával a kezükbe a Jehova tanúi is ugyanezt szajkózzák. (Kék könyv, 1996-os 2. kiadás. Elhangzott 1989. 06. 17.) A teljes áttekinthetőség miatt közlöm tovább, tömören, 1332-es évvel belépett az emberiség abban a történelmi időszakban amikor: "filozófusok jelentek meg, akik a TUDOMÁNYNAK kizárólagos értéket kezdtek tulajdonítani, és később az ÉRTELEMNEK is". Eredmény? "Hogy az Igazság egyetlen ismertető jele CSAK AZ EMBERI ÉRTELEM" lett. "Megszülettek a nagy FILOZÓFIAI TÉVEDÉSEK, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak". És szedik áldozataikat nemzedékről-nemzedékre a Pokol számára.
"Az Antikrisztus munkája, az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az ISTEN IGÉJÉBE VETETT IGAZ HIT széleskörű elvetésére vezetett.
1998-as évvel kezdve: "a szabadkőművesség (tengeri vadállat), az egyházi szabadkőművesség (szárazföldi vadállat), segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére! Hamis Krisztust és Hamis Egyházat. A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a Hamis Krisztust és a Hamis Egyházat". Amelyet a Hamis Próféta vezet a Szent Márta házból már majdnem hat éve. Most következik a "csattanó". "Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, maga az ANTIKRISZTUS"! (ugyanabban az üzenetben).
Tehát hamarosan elkezdődik az UTOLSÓ FELVONÁS, és mindannyian vizsgázunk az Élet vagy a Halál tételeiből, ki mit vetett, learatja. Kibúvók nélkül. Ezt az ADVENTI időt nagyon ajánlatos jól kihasználni, mert hamarosan Vőlegény (OLTÁRISZENTSÉG) nélkül maradunk, az "AKADÁLYT" elhárítják, megváltoztatják az ÁTVÁLTOZTATÁS szavait a SZENTMISÉBEN, hogy érkezhessen a hamis "béke embere". Ne feledjük, az Igazságot, az idők jeleit, eseményeit máma felismerni és elfogadni NAGYON NEHÉZ sokak számára. Így volt az első eljövetelkor, és most a második, dicsőséges eljövetelkor sincs másképp. De ha már szívünk "trónján Ő az ÚR", a mostani ADVENT a dicsőségesnek "elővételezése".
Egy holland püspök a távolmaradását jelentette be az október 3-28-a között Rómában tartandó rendes püspöki szinódusról, amelynek témája a fiatalok helyzete, hite, és hivatástisztázása lesz. Robertus Mutsaerts (a kezdőképen), 's-Hertogenbosch segédpüspöke annak ellenére nem megy el a szinódusra, hogy…..
Imre Zakarias 2018.09.23 20:25:37
Tulajdonképen elkezdődött az "egyházszakadás", a búza szétválása a konkolytól, keleten - Kínában - és nyugaton ahogyan meg volt jövendölve: az EGYHÁZZAL FOG ELKEZDŐDNI. A kis "maradék" hűséges marad mindvégig, üldözések közepette is, miként az első három században. Bárcsak igaz lenne, hogy SOKAKNAK FELNYÍLIK A SZEME az IGAZSÁGRA, elsősorban a papoknak, püspököknek, bíborosoknak és eltelnének BÁTORSÁGGAL is, hogy nyíltan felvállalják küldetésüket az üzenetek fényében amit Csaba mellékeltél az Igazság könyvéből. A FELKÉRÉS legyen számunkra "fénycsóva", ne csak imádkozzunk AZ UTOLSÓ IGAZ PÁPÁÉRT, hanem sorakozzunk fel utána. Kiáltsuk a "háztetőkről" ELÉG VOLT A HAZUGSÁGBÓL, nem kérünk a FARKASOKBÓL, vagyis az egyházi szabadkőműves vezetőkből, a "szárazföldi vadállatokból!" Jelenések 13, 11-12. A Hamis Prófétát, Ferenc pápát már leleplezték tettei, megnyilatkozásai bő öt éve, sőt a "villámcsapás" és a fehér "galambjainak" jele is.
Robertus püspök úr utolsó mondata nem "biblikus", talán megfeledkezett Pál apostol hasonló megnyilatkozásáról amelyet a Korintusiaknak írt első levelének ötödik fejezetében egyértelműen kifejt?. Vajon McCarrick érsek és "társai" a kicsapongásban nem súlyosabb "erkölcstelenséget" követtek el mint aki "apja feleségével él"? HÁZASSÁGTÖRÉS! Pál apostol egyértelműen, határozottan rendelkezik: "kizárni magatok közül, aki effélét művel", továbbá "adjuk át az ilyet a Sátánnak testének romlására, hogy lelke üdvözüljön az Úr Napján". "Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti?" Sajnos ide süllyedt a katolikus egyház is a megalkuvó "struccpolitika" miatt. A megoldás, vagyis kivezető út: "EL A RÉGI KOVÁSSZAL!" "NE BARÁTKOZZATOK ROMLOTT EMBEREKKEL". "NE ÉRINTKEZZETEK AZZAL, AKIT TESTVÉRNEK HÍVNAK, DE KICSAPONGÓ" stb. Száradnak a "pelenkák" a katolikus papilak udvarán. Az ilyeneket mostanáig mentegették "vesztünkre"? Ennek legyen vége!
Visszatérve a püspök úr utolsó mondatához amelyben a "kivizsgáló személyeket" illeti, szintén a hatodik fejezetet ezzel folytatja Pál apostol, hogyan merészeljük a hitetleneknél keresni "igazunkat". Sőt megszégyenít: "olyanokat tegyetek meg bírónak, akik a közösségben JELENTÉKTELENEK". "Nem akad közöttetek értelmes ember, aki testvérei ügyében döntőbíró lehetne?" Laikus keresztény. Alázatosan vegyük tudomásul, szerepünk, küldetésünk FELÉRTÉKELŐDIK A VÉGSŐ IDŐKBEN! Ezt maga JÉZUS KRISZTUS, Megváltónk nyilatkoztatta ki az Igazság könyvében, már az első üzenetében: "A második visszajövetelemről szóló igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű lelkeknek, , az igazi hívőknek KELL EZT A FELADATOT MAGUKRA VÁLLALNIUK!" 2010. 11. 09.
De ne feledjük Szent Grignon Lajos A tökéletes Mária-tisztelet művében idejében feltárja "az utolsó idők apostolai" AZ ÚR PAPJAI LESZNEK, vagyis "Lévi gyermekei". Imádkozzunk értük, hogy felnőjenek küldetésük teljesítésére, Isten dicsőségére és a megváltás örök tervének beteljesüléséért lelkünk üdve érdekében. Alleluja!
Katolikus nők egy csoportja augusztus 30-án nyílt levélben fordult Ferenc pápához azzal a kéréssel, hogy válaszolja meg Viganò érsek néhány rá vonatkozó súlyos állítását. Az egyéni kezdeményezésű, angolul és spanyolul is közzétett levelet mostanra már több, mint harmincezer nő írta alá. Az…..
Imre Zakarias 2018.09.05 09:59:59
A katolikus nőknek, és másoknak is ezen kérése, elvárása "fából vaskarika". De mégis rávilágít a lényegre, sőt a leglényegesebb VALÓSÁGRA. Arra, hogy a mai un "hivatalos" Péter utód, Urunk földi "helytartója" már nem rendelkezik azzal a kiváltsággal, KARIZMÁVAL amelyet Urunk Péternek, az első PÁPÁNAK megígért és meg is adott! Hogy megerősítse és megtartsa testvéreit (apostol-társait), juhait és báránykáit, nyáját a kísértések és próbatételek legnehezebb idejében is a KESKENY ÖSVÉNYEN az megismert és elfogadott IGAZSÁGBAN amely garantálja ÜDVÖSSÉGÜNKET és Szent EVANGÉLIUMKÉNT mindmáig számunkra is "örök életet adó IGÉK", azaz ISTEN SZAVA! Számunkra ÉLETET, a hitetleneknek KÁRHOZATOT "termő, gyümölcsöző" módon. Ennyit "Ferenc pápáról". A HITELES Péter utód, XVI. Benedek emeritus pápánk "élő-halottként" még a Vatikánban van, de nem nyilatkozhat. Tudjuk azonban, hogy még a Nagy figyelmeztetés előtt el fogják menekíteni a Vatikánból, és ez az idő nagyon közel van.
Kitől, vagy kiktől lehet akkor HITELES ÉS HIVATALOS választ kérni és kapni az EGYHÁZBAN? Erre is van "garanciánk", példa az Ó-Szövetségben. Isten a választott eszközein - PRÓFÉTÁI - által idejében figyelmeztette NÉPÉT és konkrét utasításokat is adott a cselekvésre. A probléma azonban abból adódott, hogy az ILLETÉKESEK figyelmen kívül hagyták, sőt ellenségesen kezelték az utasításokat és a hiteles prófétákat üldözték, egyeseket meg is öltek. Pl. Keresztelő János.
Sajnos a történelem ismétli önmagát, az Új-Szövetség népe, az EGYHÁZ is gyakran hasonlóan cselekedik, a magán kinyilatkoztatásokkal. Még a rendkívüliekkel is, mint pl a Gobbi atya általi Szűzanya üzeneteivel is, melynek eredeti címe évekig : SZŰZANYÁNK SZÓL SZERETETT PAPJAIHOZ volt, de egyházi szabadkőműves beavatkozásra megváltoztatták. A lényeg, hogy máma is vannak hivatalos és hiteles eszközei Istennek, akik által népét vezetni tudja rendkívüli körülmények közt is, mint a mostani is.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella érsek szerint nem hűek a katolikus egyház hagyományához azok, akik korábbi tanítóhivatali dokumentumok alapján vitatják Ferenc pápa tanítását. Az érsek augusztus 6-án, II. János Pál Veritatis Splendor enciklikája kiadásának 15.…..
Imre Zakarias 2018.08.12 09:37:56
@Kisss Katalin: Ön viszont a "hivatalos tanítást" keveri össze a HITELES TANÍTÁSSAL. Ferenc pápa hivatalos tanítása "egyházi szabadkőműves" humanizmus, ha van egyáltalán fogalma, hogy miről van szó. Majd a közeljövő eseményeiben feltárul az amit most csak egyesek ismernek fel. Kétezer évvel ezelőtt az első eljövetelkor a "hivatalos" vallási és politikai vezetők voltak az igazi "hóhérok". Máma tulajdonképen ugyanaz ismétlődik meg globális szinten, a második, dicsőséges eljövetel eseményeiben. A misztikus Test, vagyis az EGYHÁZ szintúgy keresztre lesz feszítve miként az EMBERFIA, sőt már el is kezdődött Szentatyánk lemondásra kényszerítésével.
KV BLOG Miért nem eretnek a pápa? 2018.03.01 00:18:26
A címben feltett kérdést - "Miért nem eretnek a pápa?" -, mintegy öt évvel ezelőtt a katolikusok szinte 100%-a alig tudta volna értelmezni: "már hogy lenne eretnek a pápa?". XVI. Benedek vagy II. János Pál eretneksége hallatlan, kizárólag sedevacantista (üres szék) elméletet vallók által…..
Imre Zakarias 2018.05.27 17:15:39
Először is hálásan köszönjük a KV blog szerkesztőségének, hogy nem cenzúrázza a véleményünket, meggyőződésünket, hozzászólásainkat. Mi, valamennyien, nem ítélkezünk senki felett, csupán tartjuk magunkat az első apostolok intelméhez: "mindent vizsgáljatok meg", beleértve a lelkeket is, hogy honét vannak, kinek az "ügynökei". A "lelkiismeretemben az IGAZI PÁPA XVI. BENEDEK". Számomra a lemondása nem okozott "csalódást", de fájdalmat igen azon "illetékeseknek" megalkuvó magatartása, mulasztása, akik nem eléggé hatékonyan álltak mellette a "farkasokkal" - értsd egyházi szabadkőművesek - vívott csatájában. Ők már II. János Pál pápánkat is lemondásra szerették volna "kényszeríteni", de nem jártak sikerrel. Sőt, "emberük", csak II. lett a 2005-ös konklávén. Hála Istennek kaptunk ráadásul nyolc évre "hiteles" pápát, utána mint Isten báránya, néma nyirói előtt, "leölésre készen"! De kiknek az "eszköze" Bergoglio bíboros, vagyis a pápai széket bitorló Ferenc? Mivel nincs olyan titok, amely nyilvánosságra ne kerülne, kiderült: a szent galeni maffiának, elsősorban. De kik ŐK? A továbbiakban a Máriás Papi Mozgalom Lelkiség Kék könyvének üzeneteiből idézek, amelyeket Gobbi atya kapott a Szűzanyától 1973 - '97-ig, vagyis huszonöt év alatt.
"A szabadkőműves páholyok feladata az, hogy ma nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, VESSÉK MEG ISTEN SZENT TÖRVÉNYÉT, HELYEZKEDJENEK SZEMBE A TÍZPARANCSOLATTAL! A fekete vadállat, (tengeri vadállat, Jel 13.) vagyis a szabadkőművesség félelmetes és álnok támadása ellen biztos menedéketek és Istenhez vezető utatok az Én Szeplőtelen Szívem! Azért nevelem minden gyermekemet Isten tíz parancsolatának megtartására, az EVANGÉLIUM szerinti életre, a szentségek gyakori vételére, különösen a gyakori gyónásra és áldozásra. Így veszlek igénybe benneteket, kicsiny gyermekeim, hogy leleplezzük a fekete vadállat minden álnok cselvetését, amelyet ma a szabadkőművesség indított Krisztus és Egyháza ellen"! (1989. 06. 03. Milánó).
"Mint Édesanyátok, figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és ELPUSZTÍTÁSÁRA TÖREKSZIK! Ennek VÉGREHAJTÁSÁRA emelkedik ki a szárazföldből egy vadállat, amely a bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő fekete vadállat SEGÍTSÉGÉRE siet! (Jel 13, 11- ). A bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet ( IDEOLÓGIÁT, FELFOGÁST, ÁLLÁSPONTOT) jelképezi, vagyis az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉGET, amely főként a FŐPAPSÁG TAGJAI KÖZÖTT TERJEDT EL! CÉLJUK: Krisztusnak és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis Hamis Krisztust és Hamis Egyházat alkotva! Így terjednek a tévedések a Katolikus Egyház minden területén. Az egyházi szabadkőművesség sötét erejével szemben, odaállítom hűséges papi seregem erős fényét, hogy Krisztust SZERESSE, HALLGASSA, KÖVESSE, megvédje és megszentelje minden ember!" (1989. 06. 13.)
"Harcoljatok Velem, kicsi fiaim, a bárányhoz hasonló vadállat, az egyházi élet belsejébe beszivárgott szabadkőművesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkretenni! AZ EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉG PARANCSOKAT ÉS HATALMAT KAP A KÜLÖNBÖZŐ SZABADKŐMŰVES PÁHOLYOKTÓL és azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre"!
(Ezért mondott le Szentatyánk, nem volt más választása, de most mi következünk, hogy bevesszük az egyházi szabadkőműves MASZLAGOT? vagy NEM KÉRÜNK BELŐLE!)
Az 1998-as év... ebben a történelmi korszakban a szabadkőművesség az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉG SEGÍTSÉGÉVEL valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és Egyháza helyére. HAMIS KRISZTUST és HAMIS EGYHÁZAT!" (A Hamis Próféta, vagyis Ferenc pápa színre lépésével elkezdődött!). A HITEHAGYÁS AKKOR MÁR ÁLTALÁNOS LESZ, (2013. 03. 13.), mert majdnem mindenki követi a Hamis Krisztust és a Hamis Egyházat".
(Ez a konkrét igazság, mivel az elmúlt évtizedekben sikeresen végre tudták hajtani az agymosást, karöltve, Egyház és Állam, a "gyümölcsöző" párbeszéd zászlaja alatt, pár garasért. Övéi máma is eladták Mesterüket, kiszolgáltatták ellenségeinek, "harminc ezüst pénzért" Az állam-bácsi nyugodtan hozhat Isten törvényével ellentétes törvényeket, az Egyház néma. Tehát jöhet a következő "felvonás").
"Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, maga az ANTIKRISZTUS! Látjátok kedves fiaim, ezért kívántam megvilágosítani a JELENÉSEK KÖNYVÉNEK azokat a lapjait, amelyek a ti időtökre vonatkoznak"! (1989. 06. 17.)
A GONDVISELÉS már idejében tájékoztatott a "jelenlegi krízissel" kapcsolatosan, mindannyiunkat, de sajnos kevesen ismertük fel, és vettük komolyan. Remélhetőleg a NAGY-FIGYELMEZTETÉS visszabillenti a mérleg nyelvét Isten javára. Marana Tha!
Kedves Olvasó! Októberi nyilvános üzenetedre, melyet a Katolikus Válasznak címeztél, most szeretnék válaszolni, egyrészt azért mert magánbeszélgetésben is megkerestél, másrészt azért, mert sok fontos kérdést vetsz fel, melyekről szívesen elgondolkodom, némelyek fontosak nem csak neked, nekem, de…..
Imre Zakarias 2018.02.11 17:30:59
@kocccc: Kedves Testvérem az Úrban! "A fát gyümölcseiről ismerhetjük föl, MINDIG". Tisztellek és Szeretlek Téged, ismeretlen ismerősként. Ismerősöm, Testvérem vagy, mert ugyanannak az EGY ATYÁNAK vagyunk a gyermekei, TEREMTMÉNYEI! A különbség csak az, hogy neked erről más a felfogásod, véleményed, egyelőre. Ismeretlen vagy azért mert egy betűsor mögé rejtőztél valamint megnyilatkozásodból nem eléggé világos, MIT IS HISZEL, KINEK, ÉS MIÉRT? Kit szolgálsz, és ki az ISTENED?
Mi tudjuk, hogy kinek hiszünk, mit és miért! Kétezer éve az emberiség konkrét, hiteles választ kapott az ABSZOLÚT IGAZSÁGOT illetően és ezt nemzedékről nemzedékre meg is őrizte, napjainkig a Romai Katolikus Egyház GONDOZÁSÁBAN! De azok számára akik a HIT kulcsát badarságnak vélik, az ajtó nem nyílik ki. Tehát arról ami a belépők számára feltárul, a kívül kavargó, keresgélő tömegek számára csak nagyon homályosan, a külső látszat szerinti nagyon "maszatos" képet tárja fel. Számunkra JÉZUS KRISZTUS az ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET! Aki megtestesült, vagyis emberként, fizikai testben élt harminchárom évig. Édesanyja Szűz Mária, édesatyja a mennyei Atya a Szentlélek által. Erre a mai modern kor perdöntő bizonyítékot kapott a frigyláda megtalálásakor, csak sokan hallgatnak róla, egyházi és un tudományos körökben egyaránt. Sajnos a lényeges dolgokat mindig hajlamos az emberiség "agyonhallgatni", eltusolni, mégpedig az "ellenség", vagyis a bukott angyalok nagyon hatékony ténykedései, sugallatainak hatására. Ez érvényes a mai Egyház un hivatalos magatartására is. Ti a második - dicsőséges - eljövetel nemzedéke vagyunk, hirdetnie kellene, hogy a menyegzőre a meghívást megkapta, mint fő címzett, többféle formában, módon és időben . De sajnos VISSZAUTASÍTOTTA, különböző okokra hivatkozva! Mi a következménye? A szolgák másokat hívnak meg mindenünnét, hogy ne maradjon egyetlen üres hely se, ami a Vőlegény számára szomorúságot okozom. Én egy ilyen szolga vagyok, sőt a LEGUTOLSÓ, aki örül annak, hogy ilyen megtiszteltetésben részesül. Nem vagyok és nem is leszek irigy Rád, kedves Testvérem, ha elfogadod a meghívást és előttem bemész az Ég és Föld KIRÁLYA MENYEGZŐJÉRE, persze megfelelő ruhába. Csak tanulj a gazdag ifjú példájából, ne ragaszkodj a hatalmas, csillogó "vagyonodhoz", add el, árát oszd szét, hogy kincsed a menybe legyen - ott lesz szíved is - és akkor "kövesd a MESTERT"! Megválni a vagyontól fájdalommal jár, meghal az Ó-ember, a testi, de megtörténik az újjá születés, lelki-emberré. Ez a négy Szent Evangélium lényegi tartalma. A külső, maszatos egyházképen, tagjainak magatartásán ne botránkozzunk meg, emlékezzünk Urunk intő szavaira: BOLDOG, AKI BENNEM MEG NEM BOTRÁNKOZIK!
Alábbi cikkünk a Philosophy and Stuff oldalon megjelent írás alapján készült. Mint keresztény, és mint filozófia szakos hallgató, egyszerűen megdöbbent a hitvédők hiánya a társaim között. Emlékszem, hogy amikor még magam is ateista voltam, szembeszálltam a hívőkkel és bizonyítékot, valamint nyomós…..
Imre Zakarias 2017.12.29 15:18:10
Én inkább azt kérdezem: van értelme a "vitának"? Kinek és mit használ? Azt tényként elkönyveltem, hogy minket már gyerekkorunktól kezdve TUDATOSAN, vagyis szándékosan istentagadó életfilozófiával "doppingoltak", keleten a marxista ideológiával, nyugaton a kapitalista maszlaggal, de az eredmény ugyanaz, ELVILÁGIASODÁS, más szóval konkrétan, tömören, modern HITETLENSÉG.
A lényeget éppen KARÁCSONY titkának felismerése, elfogadása tárja fel az őszinte keresők számára. VAN ISTEN, mégpedig EGYETLEN IGAZ ISTEN, akihez hasonló nincs és nem is lesz, és Ő közénk érkezett SZEMÉLYESEN immár kétezer éve, pár évig TESTBEN is, igaz EMBERKÉNT, és igaz ISTENKÉNT is. Ezen utóbbi volta azonban sokak számára rejtve maradt mindmáig. Csak azok számára tárult fel akik TANÍTVÁNYOKKÉNT követték nemzedékről nemzedékre, mint Krisztus Hívők, és eljutottak a SZEMÉLYES KAPCSOLATIG az ISTENNEL, és erről benső bizonyosságuk volt, amit meg is vallottak: MEGTALÁLTUK A MESSIÁST! A következő lépés már tényként következett: Isten gyermekei vagyunk, mert végbe ment bennünk az ÚJJÁSZÜLETÉS természetfeletti misztériuma, és a TITOKZATOS TEST TAGJAIVÁ VÁLTUNK! Erről nem lehet és nem is szabad vitát kezdeni, folytatni SENKIVEL, lelki károsodás nélkül. "Ne dobjátok IGAZ GYÖNGYEITEKET a sertések elé". Ez nem lenézést vagy felfuvalkodást jelent, hanem konkrét eligazítást add, vagyis arra figyelmeztet, jól és helyesen "disztingváljunk", az adott helyzet és körülmények között. Mert csak így tudjuk megkülönböztetni a "báránybőrben öltözött farkasokat" - az ellenség, sátán és démonai földi eszközeit - az "elveszett bárányoktól", akiket ki kell ragadnunk a "bozótból", vagyis az ők hálójukból. Ebben számunkra szintén Urunk kijelentése az IRÁNYTŰ: ENYÉIM ISMERIK HANGOMAT, valamint aki Titeket hallgat, Engem hallgat, aki Titeket elutasít, engem utasít el.
Korunkban a legnagyobb kihívás az, hogy nagyon nehéz megtalálni a HITELES APOSTOLOKAT és tanítványokat - Krisztus követőket - DE, aki keres talál, aki zörget annak ajtót nyitnak és aki kér az kap. A kulcs az ŐSZINTESÉG, a szándék, a vágy tisztasága párosítva a KITARTÁSSAL, állhatatossággal. Ez vezette céljukhoz a "napkeleti bölcseket" le egészen az "egyszerű pásztorokig". Amit nem szabad elfeledni, ISTENÜNK ismeri minden ember legbensőbb titkát is, tehát senki nem tudja becsapni Őt, annál inkább saját magát ámíthatja ideig, óráig, vagyis földi, fizikai haláláig, tovább NEM.
Az Amoris Laetitia (AL) körüli vita végetért - jelenti ki Walter Kasper bíboros a Vatikáni Rádió német kiadásának írt publicisztikájában (az angol nyelvű fordítása ITT). Ahogy Kasper írja: az újraházasodott elváltak egyes (önmegtartóztatást sem igénylő) esetekben történő áldoztatása lett a pápa…..
Imre Zakarias 2017.12.13 20:14:12
Kedves Testvéreim, akiket még nyugtalanítanak az IGAZSÁGGAL kapcsolatos ellentmondások, amelyeket egyre gyakrabban és változatosabb formában tárnak elénk, hogy minket is megfertőzzenek eretnek tanaikkal az Egyház benső árulói - mai JÚDÁSOK - legyünk okosok, mint a kígyók és szelídek mint a galambok. Urunknak, Jézus Krisztusnak eme figyelmeztetése máma, a végső időkben, a legaktuálisabb. Ha nyugodtan megvizsgáljuk azt, hogy KI beszél és mit, legyen az illető bíboros, püspök, pap vagy laikus keresztény, és megnyilatkozása nem világos, egyértelmű, hanem zagyvaság, amely ellentmondások zsákutcájába vezet, dobjuk szemétkosárba, a megnyilatkozásával együtt, vagyis többé ne figyeljünk rá. Én még ezt "Ferenc pápára" is alkalmazom, mint az Anti-egyház fejére. Hogyan merem megtenni, és miért? Három okból! Először is azért, mert nem normális körülmények között került "nyeregbe". Elődje még máma is pápa lehetne HA... Másodsorban immár majdnem Öt éves ténykedése világosan azt igazolja, hogy NEM KRISZTUS KÖVETŐ, de nagyszerű SZÍNÉSZ, Nobel díjat érdemelne. Hiszem a DOGMÁT, hogy a mindenkori hiteles PÁPA "hit és erkölcstan" dolgában TÉVEDHETETLEN! Ferenc pápa ezen a téren ELBUKOTT, de mégis pápa. KIKNEK A PÁPÁJA? Az Övéinek, vagyis a Hamis Egyháznak, más szóval már előbb kifejtettem. Harmadszor - mivel Istenünk ÉLŐ ÉS JELENVALÓ, Tegnap, Ma és Mindörökké, ugyanaz, illő és méltó, hogy az Új-Szövetség Népét is éppen most, a végső időkre nemcsak elégséges, hanem bőséges "infókkal" lássa el, régebbiekkel és frissekkel is. Csak egyeseknek jelent "nehézséget", hogy máma MAGÁN-KINYILATKOZTATÁSOKNAK, nevezzük őket, és szintén egyesek szerint NINCS SZÜKSÉG rájuk. Ha nekük nincs, lelkük rajta. Számunkra éppen NÉLKÜLÖZHETETLENEK, mert megerősítenek abban, hogy továbbra is ki tudjunk tartani az évezredes HITELES KRISZTUSI TANÍTÁSOK MELLETT, amelyek nem változnak a korral és nem igazodnak az emberi elvárásokhoz, amelyeket a sátán ültetett el az "egyesek" szívébe, lelkébe, elméjébe, kezdve az ATEISTÁKKAL, MARXISTÁKKAL, stb. egészen a sokszínű SZABADKŐMŰVESEKIG.
A továbbiakban idézek az Úr Jézusnak üzeneteiből (magán-kinyilatkoztatás), amelyeket egy olasz pap, Ottavio Michelini által kaptunk a hetvenes években, címe: TE TUDOD, HOGY SZERETLEK!
"Ki kell tartani a jóban! Az emberi természet alá van vetve kedélye folytonos ötletszerű változásainak, és vérmérséklete szüntelenül ingadozik. A magasabb rendű egyensúlyt biztosító elem a Kegyelem. Ismerni a jót, akarni azt megtenni, azt óhajtani, nem elég! Szükséges a jóban való ÁLLHATATOSSÁG!" (jó egy házasságtörő kapcsolatban élni és Szentáldozáshoz járulni, vagy fiataloknak együtt élni, csak úgy, azért mert ma ez a DIVAT?) "Olyan nagy ennek a nemzedéknek az állhatatlansága és ingadozása, amelyhez hasonló még nem volt, mivel ma az emberek NEM ÉLNEK ISTEN KEGYELMÉBEN, megmaradnak saját gyengeségeik foglyának, és az elnyomó ördögi befolyás hatalmában!" (legyen világos Testvéreim, ha tudatosan és kitartással nem harcolunk az ördögi légiók ellen, befolyásuk alá kerülünk. Azok akik tagadják, a démonok eszközei, és még nem is sejtik). "Az állhatatlanság fő oka az Isteni Kegyelem hiánya az emberi lélekben, a benső élet hiánya, a keresztény életben az ima hiánya, a hit válsága és az ÉLET POGÁNY FELFOGÁSA!
Az új Egyháznak újra kell fogalmaznia a keresztény kialakulás központi felfogását, újra értékelve a benső életet, a családi élet komolyságát és - következményként - az egyházi élet komolyságát! Az új közösségeknek nagyon ki kell emelniük a - benső és külső - önmegtagadást. Ez arra szolgál majd, hogy megeddze a lelkeket és lelkiismereteket, hogy kialakítsa KRISZTUS IGAZI KATONÁIT, akik jól megedződtek a harcokban: az ördögök, a szenvedélyek és a világ elleni harcokban. A katona élete lemondásos élet, fegyelmezett élet, áldozatokból álló élet, HARCOS ÉLET! Az Új Egyházban sok mindennek meg kell változnia és meg is fog változni. KI KELL ZÁRNI A HAMIS PRÓFÉTÁKAT, A HAMIS TANÍTÓKAT, A SOK ÁLLTEOLÓGUS OSTOBASÁGAIT: egyedül Ő az igazi Tanító, Aki Megtestesülésének és Kínszenvedésének és Halálának titkával kijelölte a FŐ UTAT, amelyen pásztoroknak, papoknak és híveknek végig kell haladniuk egészen annak végéig, ha nem akarnak elkárhozni. Vagy Vele, vagy Ellene! Az embereknek kell meghajolniuk Isten előtt, Aki Teremtője és Ura a Világmindenségnek, a Megváltó és Üdvözítő Isten előtt, a megszentelő Isten előtt! Az Egyház sok szerkezete meg fog szűnni: szerzetesi kongregációk, szerzetes-rendek, közösségek, amelyek már nem felelnek meg annak a szellemnek, amelyért meg lettek alapítva. Az időknek és a nemzedékeknek kell majd igazodniuk a Tanításhoz és az erkölcshöz, amely ISTENTŐL VAN"!
Eljött a személyes DÖNTÉS IDEJE mindenki számára!
Tegnapi cikkünkben egy német bíboros nyilatkozatán keresztül tudósítottunk arról, hogy médiaértesülések szerint bizottság állt fel a Vatikánban, amely az "ökumenikus mise" kidolgozását végzi. Az állítólagos cél az, hogy olyan liturgia szülessen meg, amelyen katolikusok és protestánsok együtt…..
Imre Zakarias 2017.11.08 22:38:32
A pánikolás helyett örülnünk kellene, mégpedig nagyon, mert ezen események kibontakozása jelzi, hogy most már valóban "közel a tavasz", vagyis amiként Keresztelő János a Messiás útját készítette elő, Bergoglio bíboros mai Júdásként az Antikrisztusét egyengeti. Hogy egy mesterien megtervezett "konklávén" sikerült a trükk. Hab a tortán! A Mindenható
ezt is miként a Testté lett Igét, Szent Fiát kiszolgáltatta ellenségeinek, hasonlóan cselekszik máma is.
Miért nehéz felismerni, elfogadni az igazságot, hogy a Második, Dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk? Ez kinek-kinek személyes kérdése. Elfeledtük, hogy vannak Mózeseink és prófétáink, sőt majdnem kétezer éves Apostoli Anya Szent Egyházunk, és Szentírásunk?
Urunk megígérte, hogy visszajön, úgy ahogy "elment". Valamennyien hisszük feltámadását, de talán sokan elfeledték, hogy Teste már DICSŐSÉGES TEST. Visszajövetele eddigi történelmünk végét is jelenti, így, ahogy eddig ismertük, az "emberi civilizációt", de egyúttal a sátáni uralom végét is. Egy új KORSZAK kezdődik "ezer évig".
A Mózesek olyanok amilyenek, de "vannak prófétáink" is, hála Istennek, csak máma "magán-kinyilatkoztatásokként" kezeljük, vagy pontosabban fogalmazva "lekezeljük", és ha mellőzzük, ne csodálkozzunk, hogy beborul fölöttünk az ég, sőt teljes sötétségben találjuk magunkat, nincs NAP, Hold, csillagok. (Jézusunk, Szűzanyánk, szentjeink).
Végül ott van az Egyház kétezer éves nagyon szolid alappal, pillérekkel - (hitigazságok, törvények és dogmák) - tehát semmiképpen nem kellene "aggodalmaskodni", mert a "világosság fiaiként" mindent megkaptunk, idejében, hogy az a "NAP" ne érjen meglepetésként, felkészületlenül. A nagy "hitehagyás" már megtörtént, tulajdonképpen "lelki halottak" tengerében élünk, ezt tükrözi az emberek mindennapi életvitele környezetünkben.
Befejezésként emlékezzünk, Egyházunk Urunk Misztikus Teste, és benne van a katekizmusunkban, hogy számára is a Golgotán át vezetett az ÚT A DICSŐSÉGBE! Lényeges, hogy ne botránkozzunk meg azokon az eseményeken, történéseken amelyek éppen ezt készítik elő. Az Istent ismerők, szertetők, szolgálók, számára ez célba érést, örök üdvösséget jelent, az ellene lázadóknak, kárhozatot, Poklot, örökre.
Tehát az "események rügyfakadását" értelmezzük helyesen és "kapcsoljunk nagyobb sebességre", hogy Urunk megérkezésekor "lélek-mentő" munkában találjon.