Regisztráció Blogot indítok
Adatok
maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző

120 bejegyzést írt és 7125 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A későbbi időszak. Folytatás az előző cikkből. Kihagytam Aurelius Augustinust (Ágostont) a korábbi cikkből. Miért? Mert őt úgyis mindenki ismeri, hiszen a nyugati kereszténység máig legfőbb alakja. Akit érdekel a tanítása részleteiben az száz helyen olvashat róla.…..
A IV. és az V. század. Folytatás az előző részből. A kappadókiaiak (a mai Törökországban). A 3 testvér: Baszileiosz (Vaszileosz) (329-379) (a magyar egyházi irodalomban: Nagy Vazul), Grégoriosz (Grigoriosz)  (335-395) (a magyar egyházi irodalomban: Nüsszai Gergely), Makrina…..
A téma a legtöbb könyvben erősen nyugatcentrikusan van feldolgozva, ha egyáltalán fel van dolgozva. Sokak szerint a téma ugyanis nem filozófiai, hanem teológiai. (Birtokomban van 4 magyar filozófiatörténeti mű, közülük 1 szentel komoly figyelmet a kérdésnek.) Most kísérletet…..
bircahang Platonizmus később 2018.10.09 06:06:00
Három időszakot szoktak megkülönböztetni, de talán jobb lenne 4-ről beszélni. A korai időszak magával Platónnal kezdődik, s az i. e. I. sz. elején ér véget. Ez azonban felosztható az eredeti és a szkeptikus időszakra. A szkeptikus időszak e korai időszak utolsó kb. másfél…..
A korai filozófiáról volt szó már. A későit a koraitól Szókratész, Platón és Arisztotelész választják el. Platónt és Arisztotelészt nem lehet nem tágyalni külön, mert fontosságuk összemérhetetlen mindenki máséval, Szókratész pedig elválaszthatatlan Platóntól. A…..
bircahang Nagy Etika 2018.08.16 06:06:00
Bizonyos értelemben ez a mű a másik két etikai témájú mű összefoglalása. Nem akarom elkövetni az olvashatatlanság hibáját, melyet azt hiszem elkövettem az egyik műnél, így itt maximálisan tömöríteni fogok. Aki nem akarja elolvasni a másik két művet, olvassa el mindenképpen…..
bircahang Eudémoszi Etika II. 2018.07.18 06:06:00
folytatás az előző részből   (a mű 4., 5. és 6. könyvét kihagyom, ezek ugyanis azonosak a Nikomakhoszi Etika 5., 6. és 7. könyvével) Mi a barátság? Többféle értelemben használjuk a barátság kifejezést A barátság létrehozása az államtudomány legfőbb feladatának…..
bircahang Eudémoszi Etika I. 2018.07.11 06:06:00
Ez egy igen bonyolult, de fontos mű. Nehéz rövidíteni, sokszor egész bekezdéseket kellett kimásolni az eredeti szövegből. Direkt részletesebb a cikk, mert ez a kevésbé ismert mű ebben a témában. A boldogság, a jó, a szép, s a kellemes nem választandók el egymástól. mert a…..
bircahang Politika II. 2018.06.27 06:06:00
az előző rész folytatása Mi legyen a demokrácia és az oligarchia jellemzői keverésének módja a politeiában tehát? A bíráskodási kötelezettségüket nem teljesítők kapjanak büntetést, de csak ha vagyonosak. Viszont a szegények ne kapjanak fizetséget ezért a…..
bircahang Politika I. 2018.06.20 06:06:00
A Politika Arisztotelész válasza Platón államelméleti elképzeléseire. Gyakorlatilag szinte mindenben Platónnal ellentétes következtetésekre jut. Az alapgondolat: minden közösség valamilyen közjó megvalósítására alakul, mert az emberek mindent számukra jónak látszó cél…..
bircahang Poétika 2018.06.13 06:06:00
Miután kész lettem Platónnal, következik az örök kettes számú gondolkodó, Arisztotelész. Arisztotelész Platón legfőbb tanítványa volt, jóval fiatalabb volt nála. Amikor Arisztotelész fiatalon elkezdte tanulmányait Platón akadémiáján, Platón már 60 éves…..
bircahang Platón - egyéb művek 2018.05.31 06:06:00
Összefoglalás a Platón-művekről. Vannak olyan művek, melyeket a középkorban még Platón műveinek tulajdonítottak, de később a kritika inkább Platón kései követői által írott műveknek azonosított. Ezek szerintem ugyanolyan fontosak. Miért? Mert bár valószínűleg nem…..
bircahang Démodokosz 2018.05.30 06:06:00
A közös vitákról. Hogyan lehet összegyűlni és vitázni olyasmiről, amiben nem adható helyes tanács? Ha pedig adható is tanács, de nincs meg a hozzávaló szaktudás, akkor is mire fel a gyűlés? Hiszen ha vannak szakemberek, miért kellene nekik nem-szakemberekkel összegyűlni és…..
bircahang Axiokhosz 2018.05.23 06:06:00
Szókratészt egy hang szólította egy útja során. Kliniasz volt az társaival együtt. Kliniasz elmondja, apja, Axiokhosz élete végén van, kéri Szókratészt jöjjön el megvigasztalni őt. Aksziokhoszt jajveszékelve találja meg. Mi ennek az viselkedésnek az oka, kérdezi őt…..
bircahang Sziszüphosz 2018.05.16 06:06:00
Mi a tanácsadás? A tanácsadás valami olyasmi, amikor az ember részben tud valamit, részben nem tud. De hogyan lehet tanácsod adni, melynek célja az, hogy előnyhez jutassuk azt, akinek tanácsot adunk, ha nem ismerjük teljesen azt a dolgot, amiről tanácsot adunk? Lehet, mert pl. amikor…..
bircahang Az igazságról 2018.05.09 06:06:00
A téma természetesen az igazságosság. Az igazságosságot nem tudjuk meghatározni fogalomként, próbáljuk meg eszközként meghatározni tehát. A bírák megmondják beszéd útján mi igazságos és mi igazságtalan. Aki igazságtalanságot követ el, az miért teszi ezt, talán mert…..
bircahang Halküón 2018.05.02 06:06:00
Khairophón kérdezi Szókratészt, mi volt az a csodálatos hang, melyet hallottak a strandon. Szókratész elmondja, az egy halküón, ami egy tengeri madárfajta. Utána néztem a szótárban, a magyar neve halkapó. Bevallom, sose hallottam róla. Szókratész elmondja a rá vonatkozó…..
bircahang Hepinomisz 2018.04.25 06:06:00
A Törvények című mű folytatása. A kérdés: mit kell megtanulni ahhoz, hogy az ember bölcs legyen? Kevesek képesek elérni a boldogságot életük során, de sokan reménykedhetnek abban hogy elérik ezt a túlvilágon. Nem szükséges semmilyen bonyolult módszer ehhez, csak sok…..
bircahang Törvények 2018.04.18 06:06:00
Ez Platón leghosszabb műve. Csak az egyes részek lényegi elemeit fogom felvázolni. I. könyv A törvények isteni eredetűek. Az államok természetes állapota: az egymás közti háború. Az állam fő célja, hogy képes legyen magát megvédeni, azaz képes legyen győzni a többi…..
bircahang Hipparkhosz 2018.04.11 06:06:00
Mi a pénzimádat? Kik a pénzimádó, pénzéhes emberek? Az első meghatározás: a pénzimádat az értéktelen dolgokból érték létrehozása. Nem tudják a pénzéhes emberek, hogy mi az érték és mi nem az? De, tudják, viszont mégis ragaszkodnak szégyentelen módon a…..
bircahang Herüxiasz 2018.04.04 06:06:00
Vagyon és erény - ez a téma. Az a vagyonos, akinek nagyobb értékei vannak. Jobb egészségesnek és gazdagnak lenni, mint betegnek és gazdagnak. De jobb szegénynek és egészségesnek lenni , mint betegnek és gazdagnak. Van-e valami, ami értékesebb az egészségnél? Ha van, az aki…..
bircahang Minósz 2018.03.28 06:06:00
Mi a törvény? A törvény az, amit szokás betartani. Ellenvélemény: a beszéd se azonos azzal, amiről beszélni szokás. Ahogy azt is törvény határozza meg, hogy mit kell betartani, így nem lehet a törvény az, amit szokás betartani. A törvény inkább az, amit az állam annak mond.…..
bircahang Timaiosz 2018.03.21 06:06:00
Egy titok elárulásával kezdem. Platón minden művét szeretem nagyobb vagy kisebb mértékben. Egy kivétel van: egy mű, melyet nem szeretek. Ez az. Ezért ezt a művet erősen rövidítve vázolom fel, csak ott részletesebben írva, ahol a téma fontos. Miért nem szeretem? Leginkább…..
bircahang Állam 2018.03.14 06:06:00
Platón főműve következik. Ami egyébként egy meglepően olvasmányos írás. Mi az igazságosság, miben jelentkezik? Az ember, minél idősebb, annál jobban kezd érdeklődni az igazságosság iránt. Elfogja őt a félelem, hátha mégis igazak a mítoszok, melyek a túlvilági…..
bircahang Levelek 2018.03.07 06:06:00
A 13 levél rövid tartalma. I. levél II. Dionüsziosz szürakuszái uralkodóhoz intéz levelet nagybátyja Dión, annak kapcsán, hogy az elbocsátotta őt udvarából, annak ellenére, hogy számtalan módon segített a kormányzásban. Visszaküldi a futárral az uralkodónak azt a pénzt is,…..