Regisztráció Blogot indítok
Adatok
artiscientocracy

0 bejegyzést írt és 13 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Egy új kezdeményezésre leltem a neten, a Mentsük meg a férfiakat mozgalomra. A célt a leginkább a honlapon lévő meghatározás írja le: "Kutatások bizonyítják, hogy 1960. és 2005. között a 40-69 éves magyar férfiak halálozása 55%-kal emelkedett! Míg térségünkben az…..
artiscientocracy 2008.05.05 15:42:54
"tipikus világvégeduma...
1ml ondóban 20millió sperma van, abból a nagyon lecsökkent ötödéből, ami szegény apokaliptikus pacákban megmarad, még kijön pár kisvárosnyi" TEODORA

A sperma mennyisége és minősége KÉT KÜLÖNBÖZŐ kategória.

"ez ilyen populista szöveg, ráadásul nem válasz az észérveimre (pl. eltérő érzékenység" TEODORA ripost-ja BENCZE TBIKE-nak.

TEO TE-MOST fölkaptad a naftalin-szulfanátos vizet!

TBIKE válasza nem populista szöveg, hanem tudomány-filozófiai fogalmak szerint ERŐS ÉRV, "FORTISSIMO-MARTELLATO" ARGUMENTUM!

TBIKE tényszerűen kimutatható GÉN-DEGENERÁCIÓRÓL írt, amihez képest az "egyéni érzékenység" érve kevésbé fajsúlyos érv. Itt az emberi faj kollektív HUMÁN GENOM-járól van szó! A mitokondriális DNS analízisek alapján összesen nem több, mint hetes darab jól megkülönbözethető "ősanya" humán genomról.(Brian Sykes). Többmillió éves evolúciós munka eredményéről. Ilyen agyon-kemikalizált környezeti hatásokhoz hasonló, már magát az ősanya HUMÁN GENOM-ot érintően DNS degeneratív "kísérletnek" még nem volt kitéve az emberi faj az utóbbi egy-két millió évben. "Adolf Eichmann" kísérletezik rajtunk, és egyszerre vagyunk aktív és passzív módon részesei a kísérletnek! (Jawohl!)

EZ NEM HIPER-SZENZIBILISEK ÓKONZERVATÍV-PROTEKCIONISTA ATTITŰDJE!!!

Az EMBERI ÉLET bionóm-vitonóm, homonóm-antroponóm alapjait veszélyeztető kemikáliákhoz való alkalmazkodás avagy alkalmazkodás képtelenség nem "egyéni érzékenység" kérdése.

Bár abban igazad lehet, hogy "procaryoták"-ként avagy "eucaryoták"-ként lebegve valami új "ősóceánban" voltaképpen átvészelhetjük az egész kemotokratikus diktatúrát.

VITAKULTÚRA:
Természetesen a viták hevében hajlamosak vagyunk önnön érvünket a legmagasabb igényszintűnek látni és láttatni, mert önértéktudatunk szempontjából kellemetlen, kényelmetlen, sőt kínos lehet szembesülni azzal, hogy akár korszakváltó minőségszintű lemaradásban vagyunk az adott történelmi kor - vágyaink és félelmeink világától független - "autonóm-adekváció-nívóihoz" mérten.

Paradox módon mimél dinamikusabb fejlődéslendületű személyiségek vagyunk, annál gyakrabban tapasztaljuk meg önmagunkat visszatérően retardáltnak, korlátoltnak, ostobának, illetve az ilyen tapasztalatokat annál inkább éljük meg a fejlődésünket stimuláló hatásként, hiszen a mind több vonatkozású kreatív konstruktivitásunk, perszono-strukturális flexibilitásunk-plaszticitásunk arányában oltódik ki a velünk szemben támasztott követelmények okozta stressz.

"a stresszel való megbirkózás készsége erősíthető." FÜREDI KRISZTIÁN

Ilyesfajta perszono-strukturális flexibilitással-plaszticitással aztán könnyebben vesszük, ha valaki ellentmond nekünk, hiszen saját magunk is állandóan a legszigorúbb önkritikák végtelen sorozatával stimuláljuk magunkat a mind emberibb emberként létezés kiteljesedése irányában. (Az autonóm-szuverén személyiség-rendszer-szerveződés AUTONÓM KRITÉRIUMA)
Pszichológia blog hírlevél Elindult a pszichológia blog hírlevele. Ezt azt jelenti, hogy akik feliratkoznak rá, azok időnként kapnak egy rövid, tömör e-mailt arról, hogy milyen érdekes új írások jelentek meg az elmúlt napokban a pszichológia blogon. Természetesen egy mozdulattal…..
Idézet az Addiktológia (Addictologia Hungarica) honlapjáról: "Kedves Kollégák! Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter március 6-án kelt levelében tájékoztatta dr. Buda Béla fõigazgató urat, hogy az Országos Addiktológiai…..
artiscientocracy 2008.05.04 10:17:52
TEODORA MEGINT NAGYON JÓ!

A felelősség hárítás azonban nem magyar sajátosság! Gondoljuk csak a "kafkai per" híres kulcs-mondatára; "..de én nem lelem magamban a legcsekélyebb olyan vétket sem, amely miatt vádolhatnának." Josef K.

Az autonóm-szuverén individum-perszonalitás karakter-specifikuma, személyiség-jegye a progresszív felelősség-vállalás a környezetében eluralkodott civilizációs kultúra minden "szennyéért". Önnön "bűneként" éli meg az összes "gyalázatot", ami környezetében történik, és kreatív-generatív kulturális-civilizációs konstruktivitással-produktivitással dolgozik azon, hogy minél mélyrehatóbb-szerteágazóbb-sokrétűbb-kiterjedőbb-átfogóbb és ily módon hatékonyabb "megküzdés technikákkal", avagy még inkább egyre humánusabb "preventív stratégiákkal" legyen képes harcolni az emberiség -- mindenekelőtt önmaga (!!!) -- konkrét és absztrakt vonatkozású regresszív-destruktív tendenciáival, konzervatív-protekcionista diszpozícióival; mazochisztkus-szubmisszív-szervilis és szadisztikus-oppresszív-arisztokratikus inklinációival, addiktív és eszképisztikus (escapism) kompulzióival, szuicid-homicid kényszer-késztetéseivel, tetteivel (pl.autoritariánus-libertariánus ortodox-fundamentálista religionizmus, exploitatív-parazitisztikus konzumitizmus, ökológiai motorizációs-terrorizmus, /.../ determinista-pozitivista-represszív-regulatív-jogrend-közrend (jogpozitivizmus!); kommunista-szocialista politikai konzervativizmus és nacionalista-patriotisztikus politikai konzervativizmus; a genomikus létezés-programokat mediáló ösztön-Én dominanciája és a civilizációs létezés-programokat mediáló felettes-Én dominanciája; Mater-idolátriás, matrimoniális, maternalista, matriarchális civilizációs-kultúra és Pater-idolátriás, patrimoniális, paternalista, patriarchális civilizációs kultúra; falanszter-filiszterként az emberi létezés méltóságát-nemességét parodizálás közjátéka; "homo retro-repro-sapiens anthropo-replica eternisatum"-ként pszeudo-egzisztálás etc.)
artiscientocracy 2008.05.05 11:42:59
Köszönet a fínom kritikáért!
"le style c'est l'homme!" - c'qui est cette fois une douce femme!

Kérlek ne ugord át hopp-la-hopp!
Jobb, ha türelmesen olvasod!

A "megfoghatatlanan megfogása" közben az írói nyelv óhatatlanul elszakad a köznyelvtől!

Miért? Mert az emberi léthez kötődő lényegi fontosságú téma (szubsztanciális-egzisztenciális topika, probléma) égbe magasodó belső követelményszintjéhez igazodva az író természetszerűen elrugaszkodni kényszerül a hagyományosan megszokott köznyelvtől.

A kiberno-mechano-technophil pólusú fejlődés valamint ellenpólusaként a humán kultúra - optimális esetben szimmetrikus fejlődése - adja a nyelv belső fejlődési lendületét. (ez itt minden, csak nem optimális!)

Természetesen köthetjük magunkat a köznyelv elnagyolt-homályos-pontatlan fogalmi eszköztára
által adott kifejezési lehetőség korlátoltságához (nárcisztikus nosz-centrizmus), és mindeközben nyelvi közösségeinkben igen jól is érezhetjük magunkat (nárcisztikus kultúr-hedonizmus), csak mindeközben a megnevezést és megválaszolást "mennydörögve" követelő gondok már egyre fenyegetőbb "viharfelhőkként" tornyosulnak a fejünk fölött.

(egyik legfrissebb "néven nevező" leírásukat lásd. The Lucifer Effect, How Good People Turn Evil, written by the researcher scientist of the Stanford Prison Experiment (SPE), Philip Zimbardo 2007)

..és a honi politikai közélet legfrissebb "újlipót" pszichés-mentális viharai?
artiscientocracy 2008.05.05 11:47:19
2008.04.18. 18:30-19:30Az előadás leírása a Pszinapszis honlapjáról:"Az érzelmek szerepe a gondolkodásban és a társas érintkezésben évszázadok óta érdekli a filozófusokat és írókat, de a tudományos pszichológiában ennek a kérdésnek a kísérleti kutatása viszonylag új…..
2008.04.19. 11:30-12:30 Az előadás leírása a Pszinapszis honlapján: "A modernizáció alapvetően megváltoztatta a párkapcsolatok jellegzetességeit és működését. Az ingerek és lehetőségek sokaságága megnövelte a választás lehetőségét, és egyben meg is gyengítette a…..
artiscientocracy 2008.05.03 21:59:22
POZITÍV FEEDBACK TEODORÁNAK!

KÖSZENET ONSAI-NAK A FÖLADOTT LABDÁÉRT!

Önmagában egy szeretet-közösség mélysége még nem elég az üdvösséghez, hiszen az összes addiktív élmény sajátossága, hogy igencsak mély. A szerelem az addiktivitás, az addiktív dependencia legtermésztesebb forrása lehet.

ONSAI-nak igaza van abban, hogy a jó párkapcsolat segít kibontakozni, de vajon mitől is jó egy párkapcsolat, és miből is segít ugyan mivé kibontakozni? Mert amennyiben egy társadalomban a párkapcsolatok alapvetően jónak ítélhetőek, tehát valóban segítenek "mind emberibb emberré válva" kibontakozni-kiteljesedni - mégpedig minkét érintett felet, nos akkor az a társadalom kollektíve egyre érettebb kell, hogy legyen. Ott egyre inkább autonóm-szuverén individumok-perszonalitások által képződő egyre erősebb civil társadalomnak kell léteznie. Ott például a boulevard és ponyvairodalom versus a tudományos avagy szépirodalom iránti kereslet pont a fordítottja annak, ami most siralmas statisztikai számszerűségében éppen az égnek meredezik. Ott az emberek éppúgy nem fogadják el a párkapcsolaton avagy családon belüli maternalista-paternalista gyámság zsarnokságát, mintahogy nem fogadják el tágabb léptékben a politikai gyámság úgymond "demokratikus rendnek" nevezett matriarchális vagy patriarchális zsarnokságát, pontosabban a minoritásos autokrácia és a majoritásos demokrácia extremitásai közötti oszcillálás-fluktuálás tehetetlenségét.

Speciel ma még nem voltam kint az utcán, de múltbéli emlékezetem alapján /last time I checked/ Én semmilyen felemelő kulturális-civilizációs lendületet nem érzékeltem. Földalattin persze nem járok soha /állítólag újjabban Metro-nak hívják), de gondolom az ott közlekedők is csak feljönnek néha?!
-Kollektíve tényleg egyre érettebbek vagyunk ebben a szép magyar honban?
-Vagy itt tényleg mindenki "szingli"?
-Vagy a szerelmi párkapcsolatok valójában inkább az önmagunk elől menekítő társas magányról szólnak, a "kollektív szimbiotikus disszolúcióról", a szerelem perzselő tüzében való "mindent megadva mindent veszejtő" társas máglyahalálról? / MISKÁROLT PESSZI MISKA

Rainer Maria Rilke (aki Maria létére férfi) prózai írásban megkülönbözteti egymástól a "nehéz szerelmet" a "könnyű szerelemtől". ("qui bene distinguit, bene iudet, qui bene iudet bene docet.") /különböztet, ítél, tanít/ A "könnyű szerelemben", a boulevard-ponyva szerelemben az egymásért lángolók mondhatni "narkotikusan addiktív dependens" kapcsolatba kerülnek egymással. Egyre inkább hol a gyermeki ösztön-Én-jük, hol pedig a serdülőkori felettes-Én-jük veszi át a hatalmat személyiségük és szerelem-közösségük fölött, miközben a realista-Én szerepe arra korlátozódik,hogy valamiféle kompromisszumot, "homeosztatikus egyensúlyt" teremtsen közöttük. Ez talán a leggyakrabban "igazi szerelemként" és "igazi párkapcsolatként" elkönyvelt "scenario" réges-régóta.

A "nehéz szerelem" limitálatlanul progresszív művészi-tudományos-hitéleti alkotás-teremtés.
Az eidetikus-artisztikus szenzoritivitás-szenzitivitás, az intuitív-szcientifikus kognitivitás-komprehenzivitás, a spontán-spirituális transzcendencia-transzmutáció "szapientációs szinergizmusa" által táplált egyszerre individuációs és szocializációs, egyszerre perszonalizációs és humanizációs, egyszerre feminin és maszkulin pólusú maturáció-evolúció. A legmélyrehatóbb, legszereteágazóbb, legsokrétűbb, legkiterjedőbb, legátfogóbb emberi kiteljesedés bár korántsem határtalan, mégis végtelenként megélt lehetősége.

Mindenképpen főállású elfoglaltság! Jelen prehisztorikus civilizációs-kultúrájú korunkban, mikor még legtöbbünk a mind jobb táplálkozás-lakhatás-fogyasztás "szentháromsága" körül futja mókuskerék köreit, nos ilyen körülmények között nem is várható semmi csoda a személyközti viszonyok alakulásában. Amibe nem fektetünk rengeteg munkát, tudást, attól miképpen is várhatnánk pozitív eredményt?! imára ttáplálkozás fogyasztás "szentháromsága"
artiscientocracy 2008.05.04 00:11:13
ONSAI TEODORÁNAK: "éppen azért mentek bele a dologba, mert már el voltak sorvadva"
Ez baromság, már megbocsáss

OH NETIKETT!
Ez nem baromság, hanem telibe a lényeg!
POZITÍV KULTURÁLIS FEEDBACK TEODORÁNAK!

Konzekvensen-perszeverensen penetratív-komprehenzív realitás-veritás kongruencia-korreszpondencia képző, ennek alapján autentikus-originális identitás-integritás teremtő fekunditása-virilitása sajnálatos terméketlensége, perszono-szocio-kulturális sterilitása-impotenciája mértékében képtelen kiművelni önmagában az egyén autonóm-szuverén emberi lényegét. (A kafkai törvényszék által üldözött kapitális deliktum!!!) Az egyént autonómia-szuverenitás hiányával egyenes arányban kiterjedt heteronóm-dependencia hajlama "sodorja" a konkrét-materiális és absztrakt-immateriális (pl.vallási) addiktivitás mind reménytelenebb kilátású csapda-helyzeteibe. Ily módon személyiségébe vagyon írva önnön sorsa.

TEODORÁNAK igaza van, hogy az ember valóban képes lehet eidetikus-szenzoritivitással-szenzitivitással és intuitív-kognitivitással-intellegenciával "megérezni" egy másik egyén önállóságra vagy függőségre való hajlama dinamikáját. Így aztán autonóm-szuverén individum-perszonalitás szerelem-közösség kapcsolatot semmiképpen sem vállal be az erősen dependens-addiktív diszpoziciójú partner jelölttel. Nem így a hasonlóan addiktív inklinációjú heteronóm-dependens egyén, aki számára a kölcsönös függőségben való egymásra találás a legalapvetőbb összetartó erő. Még akkor is, ha keserves megaláztatásokat, kegyetlen kínzásokat is kell elviselnie az ilyen kapcsolatban.
Egyre több blog nyílik napról-napra, ám úgy tűnik, hogy nagyon sok blog néhány óra, nap, hét, hónap után megszűnik. Ennek sok oka lehet, ilyen például az, hogy a cél, ami miatt elkezdte írni a blogját, nem valósult meg. Az is előfordul, hogy a blogger élete nagyon nagy része…..