Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Orosz Gábor Viktor

45 bejegyzést írt és 1 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Köztes ... minden embert megillet 2020.04.18 08:00:00
A jog és nem a hit irányítja a társadalmat! ... ? Összegezve az utóbbi évek teológiai szakirodalmát Peter Dabrock megállapítja, hogy azok a teológusok, akik mértékadó forrásul a Szentírásra támaszkodnak az ember védendőségét és feltétlen elfogadását erkölcsileg alátámasszák, a legtöbb esetben az…..
Az emberi méltóság fogalma azzal, hogy üres frázisnak tartják, egészen sajátos módon konfrontálódik. Hiszen éppen ennél a fogalomnál figyelhető meg – a német erkölcsi és politikai párbeszéd során ezért rendkívül sokat tesznek – az a pátosz, amellyel rendszerint megszólaltatják, és ami fordított…..
  Lehet-e a teológia karanténban? Az evangélikus teológia életünknek bátorságot adó értelmezése, amely Isten megváltó munkájából reményt merítve tulajdonít jelentőséget egyéni és közösségi cselekedeteinknek. Az élet teljességének felfedezéséhez nélkülözhetetlennek tartja a Biblia lapjain…..
A hit többet jelent annál, hogy bízunk az életben. Az „élet” az evés és a fogyasztás körforgása, azonban ennek semmi köze nincs húsvéthoz – véli Ulrich Körtner, Dietrich Bonhoefferre irányítva a tekintetünket, akit hetvenöt évvel ezelőtt, április 9-én gyilkoltak meg. Ulrich H. J. Körtner evangélikus…..
Az élet kezdetével kapcsolatos kérdéseinkhez szorosan kötődik valakinek a személyként való elfogadása és emberi méltóságának elismerése, ami két feltétel eredőjére vezethető vissza. Egyrészt az, hogy „species homo”-hoz tartozónak tekintünk egy életet, feltétele annak, hogy személynek ismerjük el.…..
August Hermann Francke (1663, Lübeck – 1727, Halle) számára sokáig a barokk tudáseszmény volt a meghatározó: „teológiámat a fejemben hordoztam, s nem a szívemben, s az inkább volt holt tudomány, mint élő megismerés”. Istennel való bensőséges kapcsolatának létrejötte  viszont a pietista…..
Adolf Hitler hatalomra jutásával egyidőben Dietrich Bonhoffer evangélikus lelkész és teológus (1906-1945) csatlakozik az egyházon belüli ellenzékhez. Szembefordul az egyház és az állam feltétlen együttműködésének igényével és az elsők között ismeri fel a zsidókérdést. Ebben az időben, 85 évvel…..
Az emberiség modern kori történetében előnyben részesítették a „mémek” (kulturális átadás egységei) elterjedését és átadását, a gének átörökítésével szemben, amelynek jelentős szerepe van a generációk közötti szokások, viselkedésminták, erkölcsi és világnézeti meggyőződések áthagyományozásában. A…..
Az egyházi tekintély összekapcsolása a nemzeti érzelmekkel és egy bizonyos párt értékpreferenciáival hazánkban a történelmi felekezetek állammal szemben feltételek nélküli lojalitást tanúsító vezetői által valósul meg. Lojalitásuk oka alapvetően az az anyagi szubvenció, amely nélkül…..
Gasztroteológia Pap a tortán 2017.09.30 09:02:42
A kereskedelmi televíziókból ismert Hal a tortán és a Vacsoracsata című műsorok mintájára Szűcs Viktor diplomafilmjében megalkotta a Pap a tortán című produkciót. Így ülhetett egy asztalhoz buddhista, muszlim, keresztény és zsidó. Az egyes vallások képviselőiként Laár András, Kovács Miklós Ahmed,…..
„A természetes élet megőrzésének első joga a testi élet védelme az önkényes gyilkosságtól. Önkényes gyilkolásról ott beszélhetünk, ahol ártatlan életet szándékosan oltanak ki. Ártatlan ebben a tekintetben minden élet, amely nem vállalkozik szándékos támadásra egy másik élet ellen, és nem vezet…..
Vallási sokféleség, keresztényüldözés ellenes államtitkárság, Bayer Zsolt lovagkeresztje, iszlám radikalizmus, kényszerbetelepítés – ez a néhány kifejezés a közelmúltból közvetlenül vet fel vallási kérdéseket. Az egyházak vallási szereplőkként éppen akkor tesznek szolgálatot a társadalomnak, ha a…..
„Kezdeteben azt hittem, hogy meg kell térnem. Időközben megtanultam: a feladatom az, hogy szeressek. És a szeretet megtér, ha akar.” – írja Teréz anya. Életpéldáján keresztül és az idézett gondolattal vált Teréz anya mindannyiunk példaképévé. A mosolygós kendős néni, akit először gyerekoromban…..
A közéleti teológia (angolul „public theology", németül „öffentliche Theologie") feladatát abban látja, hogy az egyéneknek, de a társadalom egészének is olyan tájékozódási alapot nyújtson, amely segíti a személyes életvezetést, támpontokat ad többek között a gazdasági, a bioetikai, valamint a…..
Megcsináltuk az óriási élőképet a Városligetért! 2016. április 24-én (vasárnap) a rossz idő ellenére is több mint 600-an jeleztük békésen, mégis határozottan: nem hagyjuk, hogy fákat döntsenek, nem hagyjuk, hogy nélkülünk döntsenek! De mire jó még az emberi test a politikai térben? A test…..
Margot Käßmann, a 2017-es Luther jubileumi év nagykövete szerint, ha az emberek „életéhségüket” csupán materiális javakkal kívánják csillapítani, akkor hiába akarnak jóllakni, mert aki egyre többre vágyik, az egyre éhesebb lesz. Az „elég etikája” (Ethik des Genug)…..
Max Weber 1864. április 21-én született Erfurtban. A szülői házat a pezsgő szellemi élet jellemezte, hiszen édesapjánál, aki politikus és parlamenti képviselő volt, gyakran fordultak meg neves tudósok és közéleti szereplők. Heidelbergben jogot tanult, majd 1889-ben Berlinben szerzett doktori címet…..
  Ha a munkavállaló minden elvárás ellenére nem többet, hanem kevesebbet kíván dolgozni, akkor a kereset-többlet kevésbé vonzó számára a kevesebb munkánál, ami arra mutat, hogy az ember „természeténél fogva” nem több pénzre vágyik, hanem olyan életre, amelyhez korábban hozzászokott. Max Weber,…..
Dietrich Bonhoeffer a Teremtés könyvéhez írt kommentárjában szól arról, hogy a „tudás fája, a halál fája”, ami közvetlenül az élet fája mellett áll. „Az élet fáját egyedül a halál fája veszélyezteti. Mindkettő érintetlen és érinthetetlen, határ és közép.” A…..
Luther Márton nagyra becsülte a bort. 1540 körül 600 szőlőtőkéje volt, amit felesége, Bora Katalin felügyelt. Tudjuk, hogy ez a kis szőlőbirtok nem adhatott olyan mennyiségű bort, ami elég lett volna a nála lakó és házban vendégül látott barátok, hallgatók számára. Csak Luther „házanépe” mintegy 60…..
Dietrich Bonhoeffer gondolkodása nem érthető meg élete ismeretének hiányában. Apja Karl Bonhoeffer pszichiáter professzor és klinikaigazgató volt, előszőr Breslauban, majd Berlinben. Édesanyja, Paula von Hase lelkészcsaládból származott, apja teológiaprofesszor volt és időnként II. Vilmos császár…..
2016. március 24-én, nagycsütörtökön, az úrvacsorás istentisztelet idején a Budapest Pride meleg esküvőt szervezett közvetlenül a Deák téri evangélikus templom elé, amit nem csak a gyülekezet tagjai, de az általános egyházi közvélemény is provokációnak minősített. Miközben a cselekmény joggal sérti…..
  Luther Márton A kalmárkodásról és az uzsoráról írott 1524-es munkájában említést tesz arról, hogy a kereskedőknek létezik egy olyan szabályuk, amely „minden pénzügyletük alapja”, ami a következőképpen hangzik: „olyan drágán adom az árumat, ahogy csak tudom.” Ez az intenció enged teret a…..
A különböző média-felületeken egyre gyakrabban hallható a menekült helyett a migráns kifejezés. Különösen is igaz ez a brüsszeli merényletek óta. A szóhasználattal együtt a képes beszámolók is változnak, hol hosszú sorokban vándorló menekültek, hol pedig rendbontó migránsokat mutatnak, vagy az…..