Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Anika Enikő

130 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Amikor a bolond bosszús, gyorsan hagyja, hogy megtudják. Az okos emberek figyelmen kívül fogják hagyni a sértést” (Péld 12,16 GNT fordítás).   Találkozni fogsz olyan emberekkel, akik annyira csalódottá tesznek, hogy így imádkozol: „Istenem, kérlek, segíts, hogy több kegyelmet tanúsíthassak…..
„Jézus azt mondta neki: »Bárki, aki engedi magát eltéríteni attól a munkától, amit én terveztem neki, az nem alkalmas Isten királyságára!«” (Lk 9,62 TLB fordítás). Istennek csodálatos terve van az életedre, ám Jézus világossá tette, hogy összpontosítanod kell. A Sátán elszánt arra, hogy…..
„Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (Mt 5,7 NLT fordítás). A tegnapi áhítatban az irgalomról beszélgettünk, és annak 7 szemszögéről. Ma azt szeretném, hogy minden aspektust nézzünk meg, és néhány személyes alkalmazásbeli kérdésről gondolkodjunk. Azt a…..
„A felülről való bölcsesség először is tiszta. Békeszerető is, mindig gyengéd, engedni akar másoknak. Irgalommal van tele” (Jak 3,17 NLT fordítás).      Az irgalom olyan mint a gyémánt: sokoldalú. Ma megnézzük az irgalmat 7 szemszögből, mert garantálom, hogy ha megtanulod, hogyan legyél az…..
"És ő valóban megszabadított minket a halálos veszedelemből, és meg is fog szabadítani ismét. Belé vetettük a bizalmunkat, és ő ezután is megszabadít majd minket." (2Kor 1,10 NLT fordítás)        Ne hallgass a félelmeidre! Isten vigyáz rád. Hozd meg a döntést, hogy bízol Istenben, és nem…..
„Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet" (ApCsel 4,29).     Mindannyiunknak vannak félelmei, azonban túl gyakran hagyjuk, hogy ezek uralkodjanak az életünk fölött, és megakadályozzanak bennünket abban, hogy kiálljunk…..
"Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. " (Kolossé 3:17)   Csodálkoztál azon valaha, hogy miért nem áldja meg Isten a munkádat?A válasz meglehetősen egyszerű lehet; hisz soha nem hívtad meg Istent,…..
"S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik." ( Lukács 5:6) Ha a munkádból adódóan valaha csalódottan érezted magad, akkor jó társaságban vagy. Lehet, hogy kimerültél a túlórázások miatt; vagy lehet hogy…..
“Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást.” (Efézus 4:2)    A mai áhítatot a Saddleback Gyülekezet tanító pásztora, Tom Holladay írta. Ha létezik minden másnál nagyszerűbb magasság és mélység, akkor az a…..
“Ahogyan Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást! Ez szerez dicsőséget az Istennek.” (Róma 15:7, GNT fordítás) Könnyű dolog akkor beszélgetni a kapcsolatokról, amikor minden rendben megy; ám mit teszünk akkor, amikor rossz irányba haladnak a dolgok? Hogyan fordítasz meg egy…..
“Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" ( János 20:19)   A félelem mindig behatárol téged. Nem tapasztalhatod meg az…..
„Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Máté 6:15) A megbocsátás nem könnyű dolog. A legnehezebb döntések egyike lehet, amit valaha meg kell hoznod. Ám, ha nem bocsátasz meg azoknak, akik megbántottak, akkor soha nem lesz olyan az életed, mint…..
"Ne csak a magatok érdekeit nézzétek, hanem mások érdekeit is." ( Filippi 2:4, NIV fordítás)    Ha jó kapcsolatot szeretnél az emberekkel, akkor ne a magad, hanem mások szükségleteit helyezd előtérbe. Nézd meg először azt, hogy őket mi bántja, és ne azt, ami téged. Kezdd…..
"Azért fogadjátok el egymást, miképpen Krisztus is elfogadott titeket, hogy ez dicsőségére legyen Istennek." (Róma 15:7, NIV fordítás)     Isten elfogad bennünket  rendezetlen életünk, tisztátalan indítékaink és idegesítő viselkedésünk ellenére is. Az egyik módja…..
“ Igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért.” (Zsoltárok 23:3)   Az élet kezdetekből és állomásokból áll. Amikor a munkatársaim közül kettőjükkel túrázni voltunk, észrevettem, hogy mindkettőnknek voltak kezdetei és megállásai a túra során. Megálltunk megnézni valamit az ösvényen, majd újrakezdtük.…..
“Közel van a megtört szívűekhez az Úr, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.” (Zsoltárok 34:18) Életünkben minden változás veszteséggel jár. Azért hagyjuk el a régit, hogy valami új jöjjön létre. Ám nem létezik veszteség fájdalom nélkül, ahogy fájdalom sincs…..
“Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig mindened, amid van, Istentől van és tőle kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1 Korintus 4:7, GNT fordítás)   Tegnap arról beszéltünk, hogy az Isten jóságában való bizalom, hogyan segít nekünk szembenézni az élet küzdelmeivel. De mi…..
“Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.…..
“ Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” ( Máté 5:7) A tegnapi áhítatban a kegyelem hét jellemzőjéről beszéltünk. Ma szeretném, ha átgondolnánk néhány olyan személyes alkamazását, ami a kegyelem  minden egyes jellemzőjére vonatkozik. Azt a kihívást intézem feléd, hogy ezen a…..
“A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, mindenkor kíméletes, megértő, könyörületes és telve van kegyelemmel. (Jakab 3:17, GNT fordítás)     A kegyelem, vagy más szavakkal az irgalom, a könyörületesség, a megbocsátás, a jótétemény olyan, mint a gyémánt, mert sokoldalú.…..
„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg." ( Lukács 12:15)   A Bibliában van egy történet a Lukács evangéliuma 16. részében, ami egy gazdag emberről szól, akinek volt egy intézője, és akire…..
„A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart.” (1Korinthus 13:7) Mindenki felé azzal a szeretettel kellene közeledned, amivel Isten is közeledik feléd. Ez nem lehetőség vagy javaslat; hanem parancs: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én…..
“Ha minden másnál jobban akartok és komolyan kerestek engem, akkor biztosan nem fogtok csalódni.” (Jeremiás 29:13, GNT fordítás) Nem tudom, hogy jelenleg hol tartasz a hitéletedben. Lehet, hogy messze vagy Istentől. Lehet hogy évek óta nem voltál gyülekezetben vagy templomban,…..
 “Isten azonban kegyelemből, puszta nagylelkűségből teszi elfogadhatóvá az embert. Isten ajándéka ez. Kivont bennünket a mocsokból és helyreállított bennünket, úgy ahogy mindig is akarta, mely helyreállítást, a Jézus Krisztusnak elvégzett megváltásban kaphatunk…..
“Csapdába esel, ha elhamarkodottan fogadsz valamit és csak utána gondolod át, tudod-e teljesíteni.” ( Példabeszédek 20:25, NIV fordítás) Egy bizonyos számú nap áll a rendelkezésedre az életben. Minden alkalommal, amikor egy percet szánsz valamire, akkor azt az egy percet az…..