Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Unco Unco

0 bejegyzést írt és 19 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Miközben az élet értelmének kérdését par excellence filozófiai kérdésnek tekintik, sőt, sokan talán a leginkább filozófiai kérdésnek, aközben meglepő módon nem írtak erről a történelem híres, “nagy” filozófusai könyveket. Az utóbbi időben viszont éppen kezembe akadt pár ilyen könyv. Az egyik Hankiss…..
Unco Unco 2016.03.15 12:14:02
Mi a nehéz az élet értelmében?
Szerintem maga a kérdés sem véletlen. Nem az, hogy: Mi a nehéz az élet értelmeiben? Mi a nehéz a te életed értelmében?
Itt valóban egyetemesen egy bizonyos konkrét dolgot kell keresnünk, és nem személyre szabottat. Egy emberiségnek kell az értelmét keresni, nem pedig egy bizonyos ember élete értelmét. Biztos van értelme az életnek ránk nézve, és az emberek sokszínűségét (értelemre gondolok itt) nézve, szerintem egy mondatban megfogalmazható. Ha nem lenne értelme az emberiségnek, akkor ennek az oldalnak sem lenne értelme, hisz akárhogy is nézem, de az ember a központi téma. Márpedig akkor ha a központi téma létezése értelmetlen, akkor itt értelmetlen dolgokról írogatunk.
A bárány élete értelme talán az, mivel hármas hasznosítású, hogy az emberek számára tejet, gyapjút és húst biztosítson. Nem túl magasztos saját magára nézve, de számunkra igen kedvező és valóban értelmes dolgokat ad az életfeltételeink biztosítására. Rengeteg növényt illetve állatot lehetne még itt felsorolni, amikből sokat profitálunk mi emberek, így meg van számunkra az értelmük.
Akkor talán az lenne az élet értelme, ha valaki profitálhat belőlünk? Esetleg a saját életünkből mi magunk profitálunk, húzunk hasznot? Mi az ami minden emberben közös? Tudomásom szerint minden bárányt gyapjú borít, minden bárány (nőstény) tud tejet adni, és minden bárány ehető. Mi az ami minden embert jellemez, és amiből valaki profitálhat? Persze ha a bárány végelgyengülésbe megdöglik és valahol az akol belsejében szépen lebomlik, akkor abból senki nem húz hasznot, csak kellemetlenséget okoz egyrészt a szagával, másrészt problémát a fertőzésveszéllyel. Akkor ez a döglött bárány mondhatni, hogy nem találta meg az élete értelmét? Mi az ember élete értelme és mi van, ha nem találja meg? Mi van, ha megtalálja?
Unco Unco 2016.03.23 08:40:28
@giacomo gesso:
Tudomásom szerint napjainkban a legmagasabb rendű élőlény a Földön az ember. Mi vagyunk a tápláléklánc csúcsán.
Az alapján amit írtál, ha jól értem, az embernek le kell mondani a legmagasabb földi pozícióról és egy általa készített, szuper intelligens, mesterséges dolognak kell átadnia az első helyet?
Érdekes mert ezzel kezdődik a Biblia. A szuper intelligens ember, átadja az első, vezető pozíciót egy nála intelligensebbnek, a Sátánnak. Így lényegében, az ember "alkotta meg" a gonoszt, azzal, hogy hatalmat adott neki.
Van egy nagyon rossz tulajdonsága a szuper és a kevésbé szuper intelligenciának, mégpedig az, hogy felfuvalkodottá tesz.
Az emberek között így is sok olyan okos vagy okoskodó személy van, akik lenézik a másikat azért, mert az ő tudásuk nagyobb vagy nagyobbnak vélt. Ez a felfuvalkodottság alappillére, a sátán is ezzel kezdte, mert neki volt Isten után a legnagyobb a beosztása és a tudása.
Megvannak azok a filmes "próféciák" , (lásd: Skynet subsystem) ahol előrevetítik, hogy milyen eredménye lenne vagy lehetne, egy szuper intelligens, mesterséges lénynek. Teljesen logikus, hogy első, hogy megszabaduljunk a konkurenciától és nem az, hogy segítsük az ő életüket.
Sajnos a tapasztalat az, hogy amikor az ember istent akar játszani, abból mindig katasztrófák lesznek. Lásd: gyilkos méhek, rovarölő mérget termelő szója, világító egér, időjárás kísérletek okozta cunamik, és még rengeteg olyan kísérlet folyik napjainkban a színfalak mögött amiről tudunk és amiről nem. A génmutációkról minden esetben csak maximum részinformációkat adnak ki számunkra, de az bizonyos, ha a kísérletekben résztvevő génmanipulált állatokat kiengednék, az világméretű katasztrófát eredményezne. A génmanipulált növényeket és állatokat már sajnos pár éve fogyasztjuk. Különféle halfélékbe például emberi géneket tesznek, így jobban nőnek és ellenállóbbak. Molylepke-, és házityúkgéneket tesznek a burgonyába.
Szóval szerintem, ha az ember, azért készítene egy mesterséges lényt, hogy az átvegye az ő helyét, akkor meg is érdemli. Csak remélem, hogy én már nem leszek a Földön akkor.
Érdekességként talán rákereshettek egy új kutatási eredményre ami azt bizonyítja, hogy a mai emberek butábbak, kisebbek és gyengébbek mint az elődjeink, mivel a génjeink már sok tízezer hibát tartalmaznak, és ez csak egyre romlik. A Corness Egyetem és a Cambridge Egyetem kutatói és professzorai végezték el a kutatásokat.
Unco Unco 2016.04.18 19:22:06
A válaszaitokból adódóan arra következtetek, hogy a tudós társadalmi réteg megosztott.
Mi alapján dönti el egy hozzátok hasonló személy, hogy melyik tudományos cikknek vagy a médiában bármilyen formában megjelent, tudósok által közzétett tanulmánynak, kísérletnek, felfedezésnek adjatok úgymond lehetőséget arra, hogy meggyőzzenek benneteket?
Továbbá minden hátsó szándék nélkül szeretném megkérdezni tőletek, mert szükségem lenne a saját információm megerősítésére vagy cáfolására, hogy van-e az általunk ismert Univerzumban olyan dolog, ami teljesen bizonyos, hogy mindig is állandó és változatlan volt, és az is fog maradni mindig. Előre is köszönöm!
A táplálék lánc csúcsával én sem értek egyet, csak ezt verték belénk az evolucionista biológia tanárok.
Annak is örülök, hogy nem kell jegesmedvét enni, mert érzékenyek a fogaim a hidegre. Bocs, ez elég gyenge poén volt!
Isten nem szuper intelligens. Egy szuper intelligens lény, minden természeti törvényt ismer és ért. Isten nem csak ismeri és érti, de bármikor felül is írhatja őket, mert Ő "programozta". Ezért Isten az isten kategóriába tartozik mint egyeduralkodó.

Az embernek az állatok nem jelenthetnek szerény tudásom szerint konkurenciát. Hacsak nem Csukás István valamelyik mesés költeményét vesszük alapul. Az embernek mai idő szerint, csak az ember a konkurenciája.
Valóban nem irtotta ki az ember az állatvilágot, mert nem félt attól, hogy átveszi a helyét, bár eljátszott a gondolattal, lásd Majmok bolygója c. film. Egyébként azért jelentős állatfajt a kihalás szélére sodort illetve ki is pusztított egy jó párat, de mindezt más okokból.
A farkasok visszaköltözésének viszont kimondottan örülök, úgyhogy köszönöm az információt!
Arra viszont kíváncsi lennék, hogy mitől olyan tök egyértelmű számodra, hogy az intelligencia növekszik?
Csak egyszerű és őszinte laikussággal nézve az ókori építmények mérnöki precizitását, monumentalitását, feltételezve azt, hogy minden mai építőipari emelő eszközt nélkülöztek a kivitelezők, már elcsodálkozom, és felmerül a kérdés bennem: Hogyan? Nincs számítógép, nincsenek műszaki lexikonok, stb. és mégis az épületek még ma is a tervezőit dicsérik. Ma már szinte gyerekjáték egy fedett várost is felhúzni. Azzal, hogy a modern technika lehetővé teszi, hogy gépek gondolkodnak és számolnak helyettünk, szerintem nem leszünk intelligensebbek. Látom, hogy a mai fiatalok nem képesek a szemtől-szembeni kommunikációra, szinte alig van kapcsolatuk a természettel és a természetessel. Milyen intelligenciáról is beszélünk? Mi határoztuk meg az intelligencia fogalmát is. Amikor már az intelligencia tesztek nem mutattak olyan jó eredményeket, akkor kerestünk új meghatározásokat. Ahogy azt szoktuk mi emberek.
Na de mindegy! Élni jó! :-)
Korábban írtam arról, hogy manapság a Biblia sok része, leginkább a Genezis értelmezésének elfogadott módja a metaforikus értelmezés. Továbbá arról is, hogy teljesen következetlen dolog az, hogy ha egyes részeket metaforikusan értelmeznek, akkor másokat miért vesznek szó szerint, mint például Jézus…..
Unco Unco 2016.02.01 11:36:39
"Ehhez kapcsolódik még az is, hogy az evangéliumokban Jézus sehol nem mondja isten fiának magát, mások mondják annak, sőt, sokszor mások is csak azt mondják, hogy másik azt mondják (ugye értjük, ez mennyire gyenge dolog)."

"Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent.
Monda néki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek." János 4, 25-26

Jézus kijelentései saját magáról:
"Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János 14, 6
"Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek állítod te magadat?
Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.
Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.
Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?
Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok." János 8, 53-58
"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?" János 11, 25-26
"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon." János 6, 54
"Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János 14, 6

"Mindenképpen tisztázni kell még azt is, hogy Jézus maga az evangéliumok szerint ugyan atyjának nevezte istent, de ez az "isten fia" kifejezéshez hasonlóan, sőt, annál sokkal könnyebben kitalálható módon szintén csak metaforikus. Ahogy erre Vermes rámutat (267. oldaltól)."
"S felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?
Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.
Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az ő káromlását.
Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának: Méltó a halálra." Máté 26, 63-66

A főpap kérdése egyértelmű, ahogyan a Jézus válasza is. A "mit gondoltok?" kérdés a tömegnek szólt, akik között a legtöbben egyszerű emberek voltak, többek között szolgák. Nem egy irodalmi est volt, ahol prózákat szavaltak és metaforákban illetve rébuszokban beszéltek. Egy rögtönzött főpapi bíróság volt.

Miért nem hirdette Jézus fennhangon, hogy ő Isten?
"Aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi; aki annak a dicsőségét keresi, aki őt elküldte, az igaz, és abban nincs hamisság." János 7, 18

Jézus úgy hívja magát alázatból, hogy az Emberfia.
Ki is az az Emberfia? Ezt is Jézus mondja.
"És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, amikor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsősséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig." Máté 24, 30-31

Miért nem meglepő a gyűlöletetek?

"Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem.
Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem." János 15, 18-25

"Mert sokan vannak hivatalosak, de kevesen a választottak." Máté 22,14

Te is hivatalos vagy, csak tőled függ, hogy választott is leszel-e.
Egy érdekes cikkre bukkantam a kanadai Waterloo Egyetem kutatóitól. A cikk eredeti címe is érdekes, de én az ateista nézőpontot emeltem ki belőle. Az eredeti cím:"On the reception and detection of pseudo-profound bullshit", azaz "Álbölcsességek észlelése és a rá való…..
Unco Unco 2016.02.19 09:46:01
Üdv!
Ezeket a szótárakban találtam:
Isten:
"Átvitt értelemben: Olyan személy vagy dolog, akit/amit egy személy rögeszmésen a legfontosabbnak tekint, aki/ami áthatja tetteit, gondolatait, és döntéseit.
A kapzsi embernek a pénz az istene. A szoknyavadász életében minden nő isten."
Vallás:
"Átvitt értelemben: A világ egészéről alkotott elképzelések, nézetek, vélekedések összessége, amit egy személy vall, valamint a saját életére alkalmazott alapelvei.
Minden filozófia akár vallásnak is tekinthető. Azt is mondjuk ebben az értelemben, hogy egy ateista ember vallásának tárgya az anyag."
Tudomány:
"Tudomány: Rendszerezett tudás, amely egységbe foglalt, alaptörvényekre fektetett tények összessége. Ezek a tények egységes elméletté és működőképes alkalmazási módszerek egészévé állnak össze, amit az ember a fizikai világ, az emberi elme és a társadalom problémáinak megoldásához használ. Módszerei lehetővé teszik új elképzelések felállítását, amelyek igazolhatóak az illetékességi területen, illetve megtalálhatóak a fizikai világunkban."
Ezek alapján a Biblia általam meghatározott fogalma:
Rendszerezett tudás, amely egységbe foglalt, alaptörvényekre fektetett tények összessége. Ezek a tények egységes igazsággá és működőképes alkalmazási módszerek egészévé állnak össze, amit az ember szellemi világa, az emberi elme és a társadalom problémáinak megoldásához használ. Módszerei lehetővé teszik új életvitelek felállítását, amelyek igazolhatóak az illetékességi területen, illetve megtalálhatóak mind a szellemi, és fizikai világban.
Nem én találtam ki, nem is én mondom először, de ezek alapján mind a kereszténység, mind az ateizmus egy vallás.
Ha van vallás, van vallási rend is, ami egy vallási közösségre érvényes. Vannak vallási fanatisták és vannak vallási vezetők, vallási szertartások, stb. Úgy vélem, ez minden vallási irányzatra jellemző.
Ahol a tudomány helyettesíti Istent, ott a tudomány az isten.

Az ateizmus a természettudományok fejlődésével terjedt el és a tudományos gondolkodásra jellemző. Mindezekből kifolyólag a fejlett társadalmakban élő emberek "kiváltsága" .
Jelenlegi világnépesség 7,5 milliárd ember. Ha csak a szegénységben és elnyomásban élő embereket nézem akik érdemi oktatásban nem részesülnek, azok száma több mint 2 milliárd és keveset is írtam.
Ők mihez kezdjenek tudás és tudomány nélkül? Ők akkor nem teljes értékű emberek? Nekik elég csak annyi, hogy ne higgyenek Istenben? Akkor miben higgyenek?
Azt mondják az ateisták, hogy nem értelmetlen az életük, mert átadják a tudást a következő nemzedék számára, így segítik a világot a fejlődésben. Ez így igazán önzetlen cselekedetnek tűnik.
Szóval élt 100 emberöltővel ezelőtt egy ember, aki átadta a tudását a fiának, majd az a fiának, és így tovább egészen napjainkig. Az emberek eltűntek, a tudás megmaradt. Tudósok, tanárok átadták tudásukat és mi ebből sokat profitáltunk. Ha nem is közvetlenül, de életüket adták a tudomány fejlődéséért. Köszönjük!
Ami engem zavar az, hogy eltűntek az emberek az anyagi világból akiknek oly sokat köszönhetünk. Talán egész életüket arra szánták, hogy megfejtsék azt a világot amiben élnek, de aztán eltűntek belőle.
A tudomány csak a láthatóval, a tapasztalhatóval foglalkozik, nem érdekli mi van a halál után. Miért?
A tudomány bezárta az ajtót az élet és halál között és letilt annak kinyitásáról, pedig az ajtó köztudott, hogy létezik. Miért?
A tudomány ésszerűtlennek és feleslegesnek tartja azt, ha valaki a halál utáni dolgokról elmélkedik. Miért? Pedig több időt töltünk a halálba mint az életbe.
Talán a tudomány mégis csak tud valamit az ajtó mögöttiről? Esetleg tudja, hogy az ajtó mögött hatalmasabb van nála, és ha ez kiderül akkor ő majd kisebb lesz, és elveszti az uralkodó helyét?
Egyáltalán a tudomány valóban csak az anyagi világ "istene"?
Éppen Baron d´Holbach-tól a Szentek képtára c. könyvet (Kossuth könyvkiadó 1966) olvasom, amelyben valójában nincs is sok kép, hanem tulajdonképpen a korai időktől a báró idejéig a kereszténység történelméről szól, és bár sokszor sorol fel benne "szenteket", de ezek…..
Unco Unco 2015.12.02 11:25:36
Kedves Mátyás!
"azt, hogy valaminek volt-e értelme, vagy nem, nem egy objektív kérdés, te mondhatod, hogy volt értelme, én meg mondhatom, hogy nem volt."
Ez véleményem szerint nem így van.
Szülő: "Nem volt értelme, hogy x éven át taníttattalak, mert hülye maradtál!"
A szülő hirtelen felindultságából alkotott véleménye nem tükrözi a valóságot, hisz a gyermeke a szakmájában elismert dolgos ember.
"Semmi értelme nem volt, hogy az őrök 10 órán át álltak és a kerítés mellett."
Az őrök nem tudják, de leselkedtek a sötétben rablók a kerítés túloldalán, és azért nem mentek be, mert látták, hogy őrzik a telepet."
"Nincs már értelme újrakezdeni."
A feleség megcsalta a férjet, a férfi kiborult, és a nagy veszekedés után a fentieket jelentette ki. Azóta boldogan élnek együtt, és született két szép gyerekük.
"Nincs értelme ellenállni!"
Mondta a rendőrparancsnok, majd a bankrablók egy órás tűzharcban megölték őket.
A példákban felsorolt események teljes tudatában is lehetsz elfogult és rámondhatod, hogy nem volt értelme, de ezzel a valóságnak, a tényeknek mondasz ellent.
Tehát nem lehet kijelenteni azt, hogy valaminek volt-e értelme, vagy nem, az minden esetben szubjektív (nem objektív) kérdés lenne.

Szóval attól valaminek lehet értelme, hogy nem látjuk az értelmét.

"az objektív kérdés az, hogy igazol-e egy nézetet az, ha volt mártírja, és van követője, erre elég világosan az a válasz, hogy nem, nincs a kettő között semmiféle logikai kapcsolat."
Feltudunk sorolni vértanúkat név szerint.
Némelyüknek tudjuk az élettörténetét, az utolsó mondatait is.
Tudjuk milyen nézetet vallottak, hogy miért adták életüket.
Ma is megemlékeznek róluk, és vannak követőik, alapítványok, intézmények,utcák viselik a nevüket.
Ez csak egy pár példa arra, hogy miért is téves a fenti kijelentésed.
Ha gondolod menj be egy olyan rendezvényre ahol mártírokról emlékeznek éppen meg, állj középre és mond el a fenti mondatodat, majd figyeld a reakciót.
"pedig fogalmi szempontból azok, a megvetésed meg mit sem számít logikai szempontból,ettől még lehet igazuk."
Erre meg csak annyit, akkor ilyen alapon te miért veted meg a keresztény mártírokat? "a megvetésed meg mit sem számít logikai szempontból, ettől még lehet igazuk."
"ez nem másít a válaszom érvényességén."
A válaszod érvényességén lehet, hogy nem másít, de ez esetben a válaszod nem az én mondatomra íródott.
A piripócsi emberek 40% alkoholista. Lehet, hogy Piripócs Magyarországon van, de ettől még nem lesz igaz az, hogy az országunk 40% alkoholista.
"az általad írt sorok egyike sem zárja ki a terroristákat, ha a terroristák saját nézőpontját nézzük."
Tudomásom szerint a terroristák nem nemzetük szabadságáért gyilkolnak, nem akarják jobbá és szebbé tenni, sem a világot, sem a társadalmukat, nem is olyan keresztény hitért harcolnak ami szilárdan megáll az erkölcsösség talaján, és még csak nem is a gyermekeiért, vagy családjukért csinálják. Tudod mennyit ér náluk egy emberi élet? Annyit amennyit profitálhatnak belőle.
Nem tudom te milyen nézőpontjukat ismered, de ezek szerint te jobb vagy és kegyesebb nálam, pedig én vagyok a keresztény. :-)
"ha csak annyi az "érved", hogy a terroristákat te megveted, vagy szerinted ők nem a társadalom érdekében, vagy nem magasztos célért halnak meg, az az ő szempontjukból nem igaz."
A megvetés nem az érvem volt, hanem egy érzésem. A társadalmat mint írtam magasról leejtik, a magasztos célt persze elhiszik, de tisztában vannak az önző vágyaikkal.
"tehát világosan összefoglalva a dolgot: az, hogy valaki meghal az általa hitt eszméért vagy az általa fontosnak tartott értékekért nem igazolja, hogy igaza van."
Ezzel tökéletesen egyetértek. Nem is erről ment a vita.
"1) te szerinted a korai keresztény mártírok igaz és pozitív eszméért haltak meg. szerintem nem."
Igen, úgy nézem ez a helyzet.
"2) a terroristák saját maguk szerint igaz és pozitív eszméért haltak meg. szerinted meg nem."
Valószínűleg ez így van, és ennek helytelenségéről a többség véleményén vagyok.
"mint látod, ha kicsit kinézel a saját szubjektív kis barlangocskádból, akkor a terrorista meg a korai keresztény mártír között nincs lényeges különbség."
Az utolsó mondatodat, hogy miből szűrted le, ez rejtély számomra.
Természetesen mind a két csoport ember. Lényeges különbség nincs köztük. Két szemük van, egy orruk, két lábuk,stb.
Eddig nincs is lényeges különbség.
Na de azért egy kalap alá venni őket, szerintem ehhez azért kell egy szélsőséges gyűlölet.
Ezek szerint a zsidókat akiket megölt a fasiszta diktatúra a terroristákkal veszed egy kalap alá. Ők is a hitükért haltak meg, ahogy a keresztények. Csak tudod a keresztényeket és a zsidókat üldözték és kitalálták, hogy jól kiirtják őket, a másik meg éppen kiirtani akar ártatlan embereket. Ne haragudj meg,de ez abnormális (nem csak szerintem), hogy ilyen szintű gyűlölet van a szívedben, és még meg is akarod magyarázni "tudományosan", hogy igazad van.
Lásd meg ki az igazi ellenség, és ne támadj mindenkire.
Üdv
U
Unco Unco 2015.12.30 09:39:38
Kedves Mátyás!
Pont annyira vagyok szubjektív mint te. Nem vagy hajlandó egy pillanatra sem esélyt adni semmilyen más nézetnek, vagy véleménynek. Volt már olyan az életedben, hogy nagyon biztos voltál valamiben aztán kiderült, hogy tévedtél? Nem tudom észrevetted-e, de olyanokat vágsz hozzám, ami éppen a te írásaidból tükröződik. Nem baj ez, minden ember ezt csinálja, néha én is. Gyakori az embereknél, hogy a saját negatív tulajdonságait gyűlölik a másik emberben.
Viszont törvényszerű, hogy kettőnk közül valaki tévedjen. Talán már említettem, hogy ki veszít többet ha téved. Ez olyan mint amikor a vadásztalálkozóra megy a fickó aki úgy tudja, hogy a beugró erre az eseményre 10 lelőtt nyúl. Aztán találkozik egy barátjával aki azt hallotta, hogy 5 nyulat kell lőni. Majd találkozik egy másikkal, aki 15 nyulat tud. Mennyit fog vinni ha biztos akar lenni abban, hogy beengedjék? Persze, hogy a legtöbbet, vagyis 15 nyulat.
Tudom, hogy nehéz elviselniük az embereknek ha tévednek, de valójában egy nagyon fontos erény, és a tapasztalatom azt mutatja, hogy elismeréssel néznek arra az emberre, aki azt tudja mondani, hogy "Sajnálom, tévedtem!". Erős jellem az, aki tud uralkodni magán, és az érzelmein minden külső tényező ellenére.
Nem kell, hogy mindig igaza legyen az embernek ahhoz, hogy boldog és teljes életet éljen, de fontos, hogy igaz emberként éljen.
El kell fogadnia minden embernek azt is, hogy nem mindent tudó. Te sem vagy az, és én sem vagyok az.
Általában nem beszélek olyan dolgokról, amiről nincs tapasztalatom. Nem érzem magam kellemetlenül, ha valamihez nem tudok hozzászólni, inkább meghallgatom azokat akik kompetensek a témában.
Voltam az arabvilágban többször, és beszélgettem emberekkel. Láttam hogyan élnek, mit szeretnek, mit gyűlölnek, milyen volt az életük, mik a terveik, mi az ami elszomorítja őket, mi az ami felvidítja őket,stb. Ami számomra a legborzasztóbb volt, hogy ezeknek az embereknek valós félelemben kell leélni az életüket. Nem csak azoknak akik félnek a terrorizmustól, de azoknak is, akik magát a terrort produkálják. Mi, akik a nyugati társadalom tagjai vagyunk, mi is sokszor félelemben éljük le az életünket, de ezeknek a félelmeknek a többsége nem valós veszély. Sokszor olyan dolgoktól félünk amik már bekövetkeztek, vagy sohasem fognak bekövetkezni. Aggódunk a tegnapért, a máért és a holnapért. Félünk az élettől és félünk a haláltól. Hálátlanok vagyunk azért amink van, vagy éppen azért amink nincs. Irigykedünk és átkozzuk a másikat, ha annak jobban megy a sora, mint nekünk.
Vannak emberek akik nem törődnek a saját testi épségükkel, saját életükkel, hanem elmennek ebbe a valós félelemmel teli világba, és reményt visznek az ott élőknek. Főleg az elnyomottakhoz, de bizony még az elnyomókhoz is. Rengeteg misszionárius halt már meg azért, hogy elvigye a megváltás és a remény üzenetét ilyen és hasonló helyekre. Csak ebben a legújabb korunkban, bizony emberek millióit ölték meg keresztény hitükért. Legutóbbi információm szerint 2 milliárd ember vallja magát kereszténynek és legalább ugyanennyi nem vallhatja meg, de ha rákérdeznek nem tagadja le, hogy keresztény. Sokan tévednek amikor azt hiszik, hogy úgy történik minden a világon ahogy a nyugati társadalomban látja. Lehet, hogy a te környezetedben nincs keresztény, mert te ateista vagy nem keresed azok társaságát, de attól nagyon is léteznek, és ahogy keletre mész, vagy akár délre, igen nagy számban találod meg őket, és ez mind az utolsó idők ébredésének a jele. Ahol megnövekszik a bűn,ott megnövekszik a kegyelem. Sajnos vannak olyan emberek is, akik kereszténynek vallják magukat, de nem azok. Ez inkább a mi társadalmunkban jellemzőek.
Senki sem születik kereszténynek, így én sem születtem annak. 29 évesen tértem meg. Addig volt, hogy tagadtam Isten létezését, volt, hogy elismertem, de igazából nem érdekelt. Egyszer azt mondtam Istennek, hogy oké, elhiszem, hogy élsz, tudom, hogy bűnös vagyok,elhiszem, hogy újjá kell születnem, de nekem ez nem megy, úgyhogy győzz meg, és cselekedj az életemben! Cselekedett. Aminek megtérés lett a következménye. Mivel jár mindez? Olyan dolgokkal amiket ha felsorolnék nem hinnél nekem, és tudod én sem hittem másnak. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a víz alatt élsz egész életedben emberként, palackból lélegezve, majd kijössz a szárazföldre, nincs többé víz amely nehezíti a mozgásodat és a levegő oxigénjét lélegzed be.
Hiába mondott nekem bárki-bármit erről, nem tudtam elképzelni, amíg át nem éltem. Viszont amikor megéreztem, már nem akartam visszamenni. Ezért van az, hogy aki azt állítja, hogy keresztény, de mégis azt csinálja amit a nem keresztények, azok valójában sohasem "jöttek ki a vízből."
A keresztények sem tökéletesek, nincs ember aki tökéletes lenne, de éppen ez az amiről szól az Isten evangéliuma, "Nem érdekel ki vagy, nem érdekel, hogy mit tettél, csak gyere haza mert szeretlek!"
Bocsánat, hogy eltértem a témától!
Üdv!
U
Unco Unco 2015.12.30 12:12:24
Kedves Mátyás!

Az intelligens ember nem dicsekszik azzal, hogy ő intelligens, annál azért intelligensebb.
Azért lerágott csont a feltett kérdés mert nem akarsz rá válaszolni.
Ha azt mondod rá, hogy én, akkor nem objektív és logikus a válaszod, ha azt mondod te, akkor meg elismered, hogy nincs igazad.
Mindig uralkodnia kell az embernek az érzésein, még akkor is, ha szeret.
Nincs szükségem az intelligenciára, hisz a mindentudó Isten az apám és Ő mindig velem van, bármikor, bármit megkérdezhetek tőle. Kérdezz bátran! :-)
Engem nem frusztrál, ha valaki okosabb, intelligensebb nálam. Tiszta szívből kívánom, hogy legyél te az intelligensebb!
Amennyi meg nekem adatott, azzal én megvagyok elégedve. Miért érezzék magukat rosszul a kevésbé intelligens emberek?
Ez tetszett, hogy "a te nem mindentudásod nagyobb"!
Nem tudom, hogy honnan szerzed az információdat, de a helyedben ellenőrizném a forrását.
Örülök, ha van a környezetedben keresztény, és bízom abban, hogy valóban az, és bizonyságul szolgál neked az ő életével.
Ne legyél már gyerek, hogy bibibí, én is ismerek arabot! Főleg úgy, hogy most jött be Euróbába egy hadseregnyi. Sajnálom, ha spanyol viasz effektus érződött ki a mondataimból, nem érzem magam többnek senkinél.
Egy kereszténynek nem az a dolga, hogy elhitesse a többi emberrel, hogy ő keresztény. Az a dolga, hogy ne tartsa vissza az örömhírt amikor Isten indítja a bizonyságtételre.
Nem mondtam, hogy nincs évem, csak azt, hogy nem lehet helyetted személyes kapcsolatom Istennel. Nem elég ha valakinek keresztény volt az apja, ez nem örökíthető a génekkel.
Az nem lehet, hogy azok a keresztények akik azt állították az inkvizíció áldozatairól, hogy ők nem keresztények, valójában ők voltak a hamis keresztények és az áldozatok az igaziak?
Van két állítólagos keresztény, de csak az egyik az igazi. Honnan tudod, hogy melyik az? Azt mondja az Ige: A gyümölcséről ismerszik meg a fa. Egy almafa, nem fog cseresznyét teremni, mert almafa, így ő almát fog teremni, ahogy egy cseresznye sem fog almát. Ha igaz keresztény az ember, akkor nem fog olyan életet élni mint egy világi ember. Az álkeresztény meg úgy is lebukik előbb-utóbb bármekkora színész is.
A) már ezzel is tévedsz, hogy azt mondod nem tévedek, mert valójában tévedsz
B) ez is azt bizonyítja, hogy az előző állításom igaz, mert szintén tévedsz, mert azt írtad, hogy én tévedek, holott nem
C) Nem vagyok hülye és te sem vagy az
D) Nem akarlak meggyőzni
Bocs az iróniáért!
Sajnos történnek olyan tragikus dolgok az életünkben, amiket nem tudunk Isten szeretetével megmagyarázni. "Ha lenne Isten, ha szeretne Isten, akkor ez nem történt volna meg!" Keresztények családjaiban is megtörténnek azok, amik a nem keresztényekében.Nálunk is vannak tragédiák, betegségek, fájdalmak,stb. Hol van ilyenkor Isten? Lehet, hogy mi is csak utólag látjuk meg, de mellettünk van mindig. Ha mi bánatosak vagyunk, neki megszakad a szíve értünk, és próbál magához hívni minket, mert bármennyire is zaklatott a lelkünk, nála találjuk meg a békességünket, ő tud adni igazi vigasztalást. Sok minden a mi cselekedetünknek a következménye, amit próbál Isten megakadályozni azokon határokon belül ahová mi szorítjuk, de nem fog továbbjönni mint ameddig engedjük. Nem azért mert nem tud, hanem azért mert annyira szeret minket, hogy tiszteletben tart minket és a döntéseinket, még ha azok rosszak is. Tudod,egy ember van a Bibliában, akit nem szabadított meg Jézus a szenvedéseitől pedig ő, ha az utolsó pillanatban is, de hitt benne. Ez az ember az egyik lator, aki mellette volt megfeszítve. Viszont Isten Fia meghalt vele, ezzel az emberrel, és mielőtt meghaltak volna, megígérte neki, hogy hamarosan, még ma, együtt lesznek a Mennyben.
Azt mondják, hogy a isteni gondviselés olyan mint a héber biblia. Visszafelé olvasva érti meg az ember.
A Le Figaro rövidke interjúját olvastam ma reggel, amelyet Mathieu Guidère-rel, az arab világ francia szakértőjével készítettek. A beszélgetés a New York Times cikkéhez kapcsolódik, amelyben az ISIS karmaiból megszökött nők mesélnek a szenvedéseikről. Az ISIS harcosai…..
Unco Unco 2015.12.30 10:56:55
Üdv!
Először is fontos megjegyeznem egy dolgot az igazi keresztény egyházzal kapcsolatban. Jézus Krisztus (szolga király) a szolgai lelkületű egyházat alapította, és ma is az igazi krisztusi egyház ilyen lelkülettel munkálkodik. Minden más(uralkodó, tekintély elvű egyház) az ördög egyháza. Isten nem leuralni jött az embert, hanem szolgálni neki, és meghalni érte. Egy alacsony sorból származó, de tiszta szívű nőt választott anyjának, istállóban született, a legalacsonyabb sorban lévő melósok, a pásztorok mentek gyereklátogatóba, na meg a akkori világ három nem "vallásos" tudósa, ácsként dolgozott, nem élt fényűző életet, és annak ellenére, hogy bűn nélkül élte le az életét, úgy ölték meg, mint a legalávalóbb bűnözőt. Hol van ebben az arrogancia vagy a tekintélyelvűség? Sőt, feltámadt, mert Istenként megtehette, megnyitotta nekünk az utat a Mennybe és azt mondta, hogy helyet készít számunkra, hogy ott legyünk vele örökre.
Sok vallás van, a kereszténységet is sokféleképpen elferdítették már, ez az ördög stratégiája, de attól még létezik egy igazi, egy eredeti, amit ma is sokan követnek és ami a szereteten alapszik.
Megölök 100 embert, megerőszakolok 100 nőt és azt mondom: " Nekem ezt a pápa mondta, hogy tegyem meg, mert megengedhetem magamnak!" Valójában persze nem mondott senki semmit, csak a perverziómat és gyilkos vágyaimat elégítettem ki. Mivel világhír lesz, ezért lehet, hogy a többség azt fogja mondani, hogy biztos nem a pápa mondta neki, de bőven lesz aki elhiszi majd. Főleg akik nem szeretik a pápát.
A zsidók is tartottak rabszolgát, de Isten le is szabályozta nekik, hogy bánjanak velük emberségesen, és meghatározta nekik, hogy az x. évben engedjék őket szabadon, sőt még az adósság fejében elvett birtokokat is vissza kellett nekik adni. (Talán a hetedik évben.)
A Bibliában van egy olyan rész, amikor a Etióp pénzügyminiszter utazik vissza a hazájába Jeruzsálemből, és az "Ószövetséget" olvassa. A karaván mellé szegődik Jézus egyik tanítványa, és meghallja.(Nem a 12-ből) Odamegy és megkérdezi ezt az etióp embert, hogy érti-e amit olvas? Erre azt válaszolja a férfi: "Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?" Ezért megkérte Fülöpöt, ezt a tanítványt, hogy magyarázza el. Ha nem megtért hívőként olvasod a Bibliát, akkor csak felületesen olvasod, még akkor is, ha a teológia doktora vagy. Lehet, hogy mindent tudsz a történelemről és a kultúrákról, de Istenről semmit sem tudsz. Azért mert valaki fejből elmondja az egész Bibliát, attól nem ismeri Istent. Lehetek én a nemzetbiztonság főnöke, és lehet nekem rólad 12 kötet információm születésedtől kezdve, attól még nem foglak ismerni. Ahhoz, hogy Istent is megismerje valaki, ahhoz személyes kapcsolat kell.
Vissza a témához.
Aki nyitott szemmel jár a világban láthatja azt a drasztikus változást ami napjainkban történik.
Nevezhetjük bárminek is azokat a nézeteket, amik közelebb viszik az emberiséget a teljes fertőhöz, mert földrajzi tagolódásunk, kultúráink sokszínűsége miatt a neve változó, de végeredményben ez mind a sátánkultusz része.
Főleg Amerikában, de Nyugat-Európában is egyre nagyobb méreteket ölt ez az okkultista sátánkultusz. Sajnálatos módon egyre jobban terjed a világon. Megfertőzte a pop-, és a filmszakmát is, na meg a fiatalok körében népszerű számítógépes játékokat, de még a sportot is. Sztárok énekelnek az ördögről, az ő jeleit viselik a ruházataikon, rá esküdöznek, stb. Az emberek elméjét manipulálják minden lehetséges módon, még az orvostudomány segítségével is. A szexualitást igyekeznek minél magasabbra emelni, hogy teljesen elfogadhatóvá váljon minden vele kapcsolatos dolog, még az aberrált, beteges hajlamok is. Több mint 27 millió szex-rabszolga van ma a földön, valószínűleg már jóval több, akiket vagy bedrogozva, elméjük eltompításával, a szabad akaratuktól megfosztva, vagy erőszakkal arra kényszerítenek, hogy olyanokkal létesítsenek nemi kapcsolatot, akivel nem akarnak. Miután kiöregednek ebből vagy megunják őket, helye és embere válogatja, hogy megölik , eldobják vagy eladják őket . Emberi roncsok lesznek, a világ szemétje. Mi az utolsó remény a számukra? Az, ha Isten szava eljut ezekhez a nőkhöz, vagy akár férfiakhoz, és megtudják, hogy van valaki, aki gyönyörűnek és értékesnek látja őket, és mindennél jobban vágyik az ő társaságukra!
Behunyhatjuk a szemünket és megtehetjük, hogy nem foglalkozunk a világban zajló dolgokkal, mert még nekünk "jó". Még. A Biblia ír arról, hogy mi történik az utolsó időkben. Bármennyire is szeretnénk ha ezek nem következnének be, legalábbis ne a mi életünkben, még mi hívők is, minden jel arra utal, hogy márpedig most éljük ezt az időszakot.
Nem kell nekem hinni, járjon mindenki saját maga utána ezeknek a dolgoknak. Homokba dughatjuk a fejünket, de ettől az események pörögnek, elég gyorsan. Ha megvizsgálja az ember hideg fejjel a világ eseményeit, akkor belátja, hogy ember, vagy emberek ezt megállítani nem tudják,de Isten igen, és meg is fogja. Kérdés az, hogy mi melyik oldalon fogunk állni?
Viták során a hívők előszeretettel hangoztatott "érvei" az argumentum ad populum, az argumentum ad antiquitatem, és a tekintélyre való hivatkozás különböző formáit merítik ki. Például nemrég kommentelte itt valaki ezen a blogon, hogy:"jó ahogy innen próbálja elmagyarázni hogy amiben többezer éve a…..
Unco Unco 2015.06.30 18:18:13
Üdv!
Egy kicsit utánanéztem az előbbieknek.
Dean H. Kenyon egy amerikai professzor, aki a kémiai evolúcióról társszerzőként írt egy könyvet, ami évtizedekig evolúciós körökben, talán még ma is, nagy sikernek számított. Aztán egy napon az egyik diákja egy olyan kérdést intézett hozzá, amely megrendítette a hitét a könyvében, és a kémiai evolúcióban.
"Miként állhattak össze az első fehérjék, genetikai útmutatás nélkül?"
Nem ment el misére, nem beszélt házaló álkeresztényekkel, de még igaziakkal sem, hanem elgondolkodott.
Vagy azt magyarázza meg, hogy honnan származnak a genetikai összeszerelési parancsok, vagy azt, hogy hogyan jöttek létre közvetlenül a fehérjék DNS nélkül. A fehérjék létrejöttéhez elkerülhetetlenül szükség van a genetikai információra.
Az aminosavak nem képesek spontán módon fehérjékké szerveződni.
Felülvizsgálta az álláspontját az élet eredetéről.
Az 1970-es évek végére már a legtöbb tudós elutasította, hogy az első sejthez szükséges információ véletlenül alakult volna ki. A legegyszerűbb egysejtű élőlény fehérjéjének dns genetikai parancsa is több száz oldal nyomtatott szöveget tennének ki.
DNS nélkül nincs osztódás, osztódás nélkül pedig nincs természetes szelekció, vagyis, ha valaki a kiválasztódással akarja megmagyarázni a DNS megjelenését, akkor eleve feltételezi annak létét, aminek az eredetét meg akarja magyarázni.
A tudomány akkor egészséges, ha az igazságot kutatja, és hagyja, hogy a bizonyítékok magukért beszéljenek.
Az intelligens tervező elmélet nem vallási tételeken alapszik, hanem tudományos tényeken.
Ha Párizsban, az Eiffel toronynál sétálva megkérdezi valaki, hogy meg tudnám-e mondani, hogy ki építette, vagy építtette ezt a csodálatos tornyot, és én azt mondanám, a szél és az eső formálta ki több ezer év alatt, biztosan hitetlenkedve nézne rám az illető. A DNS sokkalta bonyolultabb tervezés, mint bármi a Földön, olyannyira, hogy senki sem képes, semmilyen eszköz segítségével sem hasonlót alkotni.
Ha érdekel valakit, ezen a linken található az erről készült dokumentumfilm.
www.youtube.com/watch?v=ekCdbbewFWU&list=PL0756143227B4E6EF
Ateista Klub Az igazolás elve 2015.04.27 06:50:00
Nem állok egyedül azzal - valójában a modern ateisták többsége ezen a véleményen van – hogy agnosztikus ateista vagyok egy általában vett, vagy egy deista istennel kapcsolatban, és emögött egy olyan elv húzódik meg, amelyet én az igazolás elve néven fogok nevezni. Ez az…..
Unco Unco 2015.06.29 21:13:57
Üdv!
Véleményem szerint, ha Isten megérthető lenne számunkra, az azt bizonyítaná, hogy mi alkottuk. Egy isteni magasságban egészen más a perspektíva, mint egy földön járó ember számára. Nem megyünk oda egy légi csatába induló vadászgép pilótájához, hogy adja ide a gépet, majd mi megoldjuk a problémát, hanem bízunk a pilótában, hogy legyőzi az ellenséget és felszabadítja a légteret. Mert meghaladja a képességeinket a feladat. Ezzel szemben azt gondoljuk, hogy a sokkal magasabb "beosztásban" lévő teremtő Istennek megmondhatjuk, hogy mit hogyan csináljon, és hogy egyáltalán létezzen-e vagy sem. Ez sokkal szürreálisabb, mint Isten létezése maga. Mert itt már lényegében arról van szó, hogy ha létezik Isten, akkor megmondom neki mit, hogyan csináljon. Ha nem mondhatom meg, akkor meg ne is létezzen. Próbálom megfejteni a megfejthetetlent, és ha nem megy, akkor inkább félreértelmezem, csak nehogy okosabb legyen már nálam egy Isten. Bocsánat a hasonlatért, de ez durvább, mintha egy 16 év leforgása alatt 8 osztályt végzett, súlyozottan hátrányos helyzetű, szellemi képességeiben erősen korlátozott diák okoskodna az atomfizikusoknak.
Kinek van olyan Istenre szüksége, aki emberektől függ?
Valóban értelmét vesztené a hit, ha Isten megmutatkozna nekünk. Az igazi kereszténység lényege ez: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki HISZEN ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jn 3:16
Miről is van szó az idézetben?
Emberként megtapasztalhattam, hogy bíztak bennem, és azt is, hogy bizalmatlanok voltak velem szemben. Ahogyan szerintem itt mindannyian.
A bizalmat, jobb esetben, honoráljuk valamilyen formában, akár azzal, hogy jutalmazunk, akár azzal, hogy még odaszántabbak leszünk a feladatunk végrehajtása közben. A bizalmatlanságtól, mivel rossz érzéseket váltanak ki belőlünk, megbántottak leszünk, és kerüljük az adott emberrel a kapcsolatot.
Ezzel szemben egy Isten, mivel hatalmában áll, ad a bizalomért cserébe egy örök életet. Aki viszont nem bízik benne, az ezzel azt választotta, hogy nem kell az örök élet, elég nekem a földi is, aztán meg az örök halál.
Tudom, hogy furcsa lesz sok ember számára a következő állítás, de a hit van olyan bonyolult és összetett mint a tudomány. Ami még furcsább, hogy a tudomány nem ellensége a hitnek. A tudomány sohasem szapulta a hitet, és a hit sem a tudományt. A hit és a tudomány állítólagos képviselői viszont annál inkább. "Minden nemzetben lehetnek hitványak, de egy nemzet, nem lehet becstelen." (Bajcsy-ZS Endre) A hit emberei és a tudomány emberei között is vannak olyanok, akik nem odavalóak, de ezért nem bélyegezhető meg egyik csoport sem. Csodálatos a tudomány, és csodálatos a hit is, csak a rajtunk lévő szemüvegek torzítanak. Talán azért is nehéz megemészteni Isten létezését a "racionalista" emberek számára, mert ha elfogadják, akkor el kell fogadniuk azt is, hogy a tudományt is Ő alkotta, minden létező törvényszerűségével együtt. S ami még rosszabb, hogy még őket is.
Jól gondolja meg mindenki aki azt kéri, hogy Isten bizonyítsa létezését és mutassa meg magát, mivel ha a szerző kilép a színpadra, a darab véget ért.