Regisztráció Blogot indítok
Felhasználási feltételek

BLOG.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a PORT.hu Kiadó korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-722015; adószám: 13169354-2-41; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a szolgáltatást használó felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) között létrejövő jogviszony feltételeit, ezen belül a felek jogait és kötelezettségeit.

1.2 A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.3 A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe és használja. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

1.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

1.5 A Blogra vonatkozó felületeken kívül a Felhasználó nem módosíthatja a blog.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

1.6 Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a Blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, így nem köteles a Felhasználó által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására sem.

1.7 Jogsértő tartalom bejelentése a kapcsolat form-on vagy a kifogas@blog.hu e mail-címen keresztül történhet. A bejelentéshez kapcsolódó iránymutatások elérhetőek itt.

II. Alapfogalmak

2.1 A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Blogger számára elérhető, ingyenes tárhelyet (a továbbiakban: „Blog”) biztosít, amelyet a Blogger jogosult tartalommal feltölteni (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

2.2 Névválasztás szabályai, átnevezés

2.2.1 A Blog.hu rendszerébe regisztráláskor a Felhasználó felhasználónevet és blognevet választ.

Nem választható olyan név vagy megjelölés, amelyhez harmadik személynek bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződik, vagy egyébként félrevezető. Az ilyen felhasználó- vagy blognév regisztrációja esetén a Szolgáltató a tudomásszerzést követően kérheti a Felhasználót a név megváltoztatására, illetve a nevet a Felhasználó tájékoztatása mellett törölheti, és az érintettet a Szolgáltatásból kizárhatja. A névválasztás irányelvei itt érhetők el.

2.2.2 Amennyiben a Blogba 6 (hat) hónapon keresztül nem kerül friss bejegyzés feltöltésre, a Szolgáltató a Blog webcímét – az egyes Blogtípusoknál leírtak szerint – átnevezheti. Az átnevezés során a Hirdetésmentes Blog új neve oly módon kerül meghatározásra, hogy az tartalmazza a Blogban eredeti webcímét, kiegészítve az utoljára élesített poszt dátumának évszámával (példa erre: az elmúlt 6+ hónapban nem frissült valami.blog.hu az esetleges átnevezéskor a valami2018.blog.hu webcímet kapja, foglaltság esetén a hónappal együtt a valami201802.blog.hu címet). Ha a webcím átnevezésére a névhasználatra igazoltan jogosultak kérése alapján kerül sor, arról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Blog Admin szerepkörű Felhasználóit[a] azzal, hogy 30 napos határidővel lehetőségük van a Blogot átnevezni.

Az átnevezést követően az átnevezett Blog éles marad, a hozzáférés a korábbi jogosultaknak biztosított

2.3 Blogtípusok

A Szolgáltatás keretében többféle típusú Blog regisztrálható.

2.3.1 Hirdetésmentes Blog

A Hirdetésmentes Blogok kapcsán a Szolgáltató kizárólag tárhelyszolgáltatást biztosít a Felhasználó részére. A Blog felületein Hirdetések közzétételére nem kerül sor.

Amennyiben a Hirdetésmentes Blogon a Szolgáltató 6 (hat) hónapon keresztül nem rögzít semmilyen aktivitást (azaz 6 hónapnál régebbi az utolsó éles blogposzt), jogosult a Blogot akár automatikusan, akár harmadik személy kérésére átnevezni. Az inaktivitás okán várható átnevezésről, a Szolgáltató lehetőség szerint (de nem kötelezően), az átnevezést megelőzően 30 naptári nappal értesíti a Blog Admin szerepkörű Felhasználóit az Indapass rendszerében regisztrált e-mail címükön keresztül.

Amennyiben a Hirdetésmentes Blog legalább egy Admin szerepkörű Felhasználója Szerzőnek minősül, a Blog Szerzői Hirdetésmentes Blogként kerül regisztrálásra.

2.3.2 Hirdetéses Blog

A Hirdetéses Blogok felületein Hirdetések közzétételére is sor kerül, a többi Tartalmaktól elkülönített módon. A Szolgáltatásban a Hirdetéses Blog minősül alapértelmezett Blognak.

Amennyiben a Hirdetéses Blogon a Szolgáltató 6 hónapon keresztül nem rögzít semmilyen aktivitást (azaz 6 hónapnál régebbi az utolsó éles blogposzt), abban az esetben is csak harmadik személy kifejezett kérése esetén kerülhet sor a Blog átnevezésére. A várható átnevezésről a Szolgáltató lehetőség szerint (de nem kötelezően), az átnevezést megelőzően 30 naptári nappal az esedékesség előtt értesíti a Blog Admin szerepkörű Felhasználóit az Indapass rendszerében regisztrált e-mail címükön keresztül.

Amennyiben a Hirdetéses Blog legalább egy Admin szerepkörű Felhasználója Szerzőnek minősül, a Blog Szerzői Hirdetéses Blogként kerül regisztrálásra.

2.3.3 Szerzői Blogok

Egy Blog akkor minősülhet Szerzői Blognak, ha annak legalább egy Admin szerepkörű Felhasználója Szerzőként regisztrál.

A Szerzői Blogok lehetnek Szerzői Hirdetéses és Szerzői Hirdetésmentes Blogok. A Szerzői Blogok esetében a Szolgáltató 6 hónapos inaktivitás esetén is csak harmadik személy kifejezett kérése esetén nevezi át a Blogot, automatikusan nem. A Szolgáltató az átnevezést megelőzően 30 naptári nappal értesíti a Blog Admin szerepkörű Felhasználóit az Indapass rendszerében regisztrált e-mail címükön keresztül.

2.3.4 Partner Blogok

Egy Blog akkor minősülhet Partner Blognak, ha annak legalább egy Admin szerepkörű Felhasználója részt vesz a Szolgáltató által létrehozott mindenkori Partner Programban.

2.4 Felhasználó típusok

2.4.1 Anonymus Felhasználó

Anonymus Felhasználó lehet bármely természetes személy, aki rendelkezik egyedi Indapass azonosítóval. Az Anonymus Felhasználó a Szolgáltatásban Tartalmat tehet közzé, regisztrálhat Blognevet és választhat Felhasználói szerepköröket.

A Szolgáltató egy adott Anonymus Felhasználó név használatának jogát 6 (hat) hónap inaktivitás után felfüggesztheti. A Szolgáltató az így felfüggesztett felhasználóneveket nem teszi szabadon regisztrálhatóvá, de konkrét igény esetén odaadhatja annak, aki igazolja, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződik.

Az Anonymus Felhasználó által választható Blog típus lehet Hirdetésmentes vagy Hirdetéses Blog, azonban Anonymus Felhasználó sem Szerzői Blogot, sem Partner Blogot nem indíthat.

2.4.2 Szerző

Anonymus Felhasználó lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki rendelkezik egyedi Indapass azonosítóval, valamint egyedi felhasználó névvel (amely egyaránt lehet cégnév vagy egyéb név). Egy felhasználó névhez több egyedi felhasználó is tartozhat.

A Szolgáltató egy adott Szerző név használatának jogát 6 hónap inaktivitás után sem függeszti fel.

A Szerző által választható Blog típus lehet Szerzői Hirdetésmentes vagy Szerzői Hirdetéses Blog, azonban a Szerző Partner Blogot csak a mindenkori Partner Program keretében indíthat.

2.5 Felhasználói szerepkörök

A Felhasználói szerepkör az adott Blogban publikáló Felhasználók hozzáférési szintjét és engedélyezett tevékenységeiket határozza meg.

2.5.1 Tag szerepkörű Felhasználó

A Tag szerepkörű Felhasználó a Blogban jogosult új bejegyzést létrehozni, azonban nem jogosult a Blogot semmilyen módon sem szerkeszteni, így nem jogosult bejegyzést élesíteni, kommentet moderálni stb.

2.5.2 Szerkesztő szerepkör Felhasználó

A Szerkesztői szerepkörű Felhasználó a Tag szerepkör jogosultságain felül jogosult a Blogban vázlatot élesíteni, éles posztot vázlatba tenni, kommentet moderálni, és hozzáfér a Blog korábbi posztjaihoz.

2.5.3 Admin szerepkörű Felhasználó

Az Admin szerepkörű Felhasználó a Szerkesztő szerepkör jogosultságain felül hozzáfér a Blog összes beállításához, így a Blogba regisztrált Felhasználók szerepkörének beállításához is.

2.5.4 Bloggazda

A Bloggazda szerepkört a Blogon egy időben egy adott Admin szerepkörű Felhasználó töltheti be. A Bloggazda szerepkör lényege, hogy azt a Blogon a szerepkörrel rendelkező Felhasználón kívül egyéb Felhasználó nem módosíthatja. A Bloggazda szerepkört a Felhasználó új Blog regisztrációja során automatikusan megkapja. A Bloggazda szerepkört mindenkor betöltő Admin szerepkörű Felhasználó átruházhatja másik, a Blogban szintén Admin szerepkörű Felhasználóra. A Bloggazda szerepkör átruházásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Blog Admin szerepkörű Felhasználója lesz, mely szerepkört a mindenkori Bloggazda módosíthatja, vagy megszüntetheti.

2.6 Tartalom

A Szolgáltatás keretében tartalomnak minősül a Felhasználó által a Szolgáltatásba feltöltött minden információ és adat, beleértve a létrehozott Blogokat, bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), blogsablonokat, kommenteket egyaránt. Tartalomnak minősülnek a Blogban közzétett Hirdetések is (lásd az alábbi IV. pontban).

III. A Tartalomra vonatkozó rendelkezések

3.1 A Szolgáltatásban megjelenő Tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért kizárólag őket terheli minden a felelősség. A Szolgáltatásba feltöltött Tartalmakért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, etekintetben a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

3.2 A Felhasználó a Szolgáltatásba csak olyan Tartalmat tölthet fel, amely nem jogsértő, azaz sért semmilyen jogszabályt vagy harmadik személy személyiségi jogait.

Felhasználó a Szolgáltatásba nem helyezhet az olvasó, vagy a Szolgáltató rendszereinek működését befolyásoló, vagy az olvasókról ill. a felhasználókról bármilyen információt gyűjtő kódot.

3.3 A Felhasználó a feltöltött Tartalmakkal kapcsolatban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Tartalmakat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.

A fenti jogosítványra azért van szükség, hogy Szolgáltató a Blogokban megjelenő Tartalmakat pl. különböző gyűjtőoldalakon, promóciós felületeken (pl. blogajánlókban), más, kapcsolódó szolgáltatásban – tehát nem az eredeti Blogban – meg tudja jeleníteni. A Szolgáltató nem fogja a Blogodat pl. könyv formájában kiadni beleegyezésed nélkül – erre a fenti pont alapján nincs is lehetősége.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött Tartalmat alapesetben minden jog fenntartásával jeleníti meg más honlapokon. Azonban a Felhasználónak lehetősége van ennél megengedőbb felhasználási feltételeket megadni a Blogjában (pl. Creative Commons licenc vagy public domain).

A fenti jogfenntartás téged véd, azt jelenti, hogy tartalmaidat akkor sem használhatja fel más, ha azok a szolgáltatás másodlagos felületein jelennek meg. A felhasználható Creative Commons licencekről itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu – ezeket egyébként a blogod beállításainál, oldaldobozban is jelezheted.

3.4 A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szolgáltató valamely általa feltöltött Tartalmat távolítsa azt el az adott felületéről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges. Azonban a Blog teljes tartalmára vonatkozólag a Felhasználó nem kérhet ilyen kizárást. Ez az adott Blog megszüntetésével járhat.

3.5 A Felhasználó fenti 3.3 pontban rögzített tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt biztosít a Szolgáltatónak a Tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára tovább biztosíthatja. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Enélkül nem tudnánk pl. biztonsági másolatot készíttetni a blogodról vagy posztjaidat RSS feedekben megjeleníteni.

A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen pontban foglaltak szerint átengedett felhasználási engedélyeket a Szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Blog törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak általa feltöltött Tartalmak, információk, adatok.

Nem tudjuk garantálni, hogy az összes másolatot megsemmisítjük, hiszen ehhez pl. a biztonsági másolatokról visszamenőleg szelektíven kellene törölnünk a tartalmaidat. Tartalmaid ideiglenesen fennmaradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).

3.6 A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett Tartalom – beleértve az általad elhelyezett Hirdetéseket is (lásd alább) – bármely vonatkozásban jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt akár saját elhatározásából, akár a Tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére törölje.

A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, webcímének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.

Neked, mint a blogod admin szerepkörű felhasználójának jogodban áll a blogodhoz fűzött hozzászólásokat moderálni, törölni, de ezzel kapcsolatban nincsenek kötelezettségeid, de a nyilvánvalóan jogsértő hozzászólások esetében ajánlott az önkéntes moderáció.

IV. Hirdetések

4.1 Hirdetésnek minősül minden olyan fizetett szöveges vizuális/auditív interaktív vagy nem interaktív Tartalom, amely az információ befogadóját termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) fogyasztására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzi, direkt vagy indirekt módon; avagy egy adott cég, cégcsoport, vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését célozza, továbbá cég/cégcsoport, vállalkozás, áru, árujelző imázsát, a róla alkotott képet kívánja kedvező irányban befolyásolni, illetve népszerűsíteni.

A Hirdetések az egyéb szerkesztett Tartalmak jól látható módon el kell különíteni!

4.2 A Felhasználó a Blogban csak olyan Hirdetést helyezhet el vagy tehet közzé, ami megfelel az itt megfogalmazott szabályozásnak. Ettől csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet eltérni.

4.3 A Szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó hirdetési modellt választ. A hirdetési modell határozza meg, hogy lehet-e és ha igen, milyen hirdetést lehet közzétenni a Blog felületén.

A Felhasználó választhat a Hirdetésmentes és a Hirdetéses (megosztott felületes) Blog lehetősége között, azonban a hirdetéses modell választása esetén is csak a Szolgáltatás rendszere által erre a célra felajánlott felületeken helyezhetők el Hirdetések. Nem helyezhető el Hirdetés például a bejegyzések szövegében, kommentjében, a sablonokban, a HTML vagy más, nem hirdetés típusú oldaldobozokban. A Hirdetések megjelenítése a Blogtulajdonos által beállított hirdetési modell aktuális szabályai szerint történik.

4.4 A Hirdetéses Blog hirdetési felületeinek értékesítése megosztásra kerülhet a Szolgáltató és a Felhasználó között. A Hirdetések elhelyezéséről, a hirdetéses rendszerről a FAQ-ban találsz részletes információkat.

4.5 A Blog Szolgáltató által értékesített hirdetési felületein elhelyezett Hirdetések tekintetében a Szolgáltatót, míg a Blog egyéb hirdetési felületén elhelyezett Hirdetések tekintetében a Bloggazdát, annak hiányában a Blog Admin szerepkörű felhasználóit terheli valamennyi felelősség.

Amennyiben a Blog hirdetési felületét a Szolgáltató értékesíti, úgy a Szolgáltató minősül a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámközzétevőnek. Azonban a Blog azon hirdetési felületei tekintetében, amelyeket csak a Felhasználó jogosult értékesíti, a Felhasználó minősül reklámközzétevőnek.

4.6 A Blogon elhelyezett minden Hirdetés tekintetében a Bloggazda, annak hiányában a Blog Admin szerepkörű felhasználók köteles(ek) nyilvántartást vezetni a Hirdetések megrendelőiről.

4.7 A Felhasználó a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélye esetén indíthat olyan Blogot, amely ugyan nem tartalmaz explicit Hirdetéseket, viszont tartalma révén önmaga hirdetésnek minősül.

4.8 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem kereskedelmi célú tartalmi ajánlókat futtasson bármilyen Blog szabad hirdetési felületein.

V. Blog kiemelések

5.1 A Felhasználó jelen Feltételek 3.3 szerint tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Blog egyes Tartalmait kiemeli a Szolgáltató által szerkesztett tartalmi ajánlókba.

5.2 A Felhasználó díjfizetés mellett kérheti, hogy a Szolgáltató a Blog egyes szerkesztett Tartalmait a mindenkori kiemelési csomagajánlatokban foglaltak szerint kiemelje a Szolgáltató által szerkesztett egyes tartalmi ajánlókba. Amennyiben a kiemelést a Felhasználó kéri, úgy vállalja, hogy előre megfizeti a Szolgáltató részére a választott kiemelési csomag mindenkori díját.

5.3 A kiemeléseket a Szolgáltató az Indamedia Sales Kft., mint technikai szolgáltató közreműködésével biztosítja.

5.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján megtagadja azon tartalmak kiemelését, amelyek jogszabálysértők, vagy sértik harmadik személy jogát, illetve ellenkeznek a Szolgáltató arculatával vagy szemléletével. A Szolgáltató az ilyen döntését nem köteles megindokolni.

VI. Személyes adatok

6.1 A Felhasználó által a Szolgáltatás keretében megadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

6.2 Az email címet leszámítva a Felhasználó bármikor, szabadon megváltoztathatja a regisztráció során megadott bármelyik adatát.

6.3 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a Felhasználó webes tevékenységeit. A Szolgáltató naplókat csak statisztikai célokra használja fel, és azt másnak nem teszi hozzáférhetővé.

6.4 A Szolgáltató Szolgáltatásnak a Felhasználó által történő használata során a böngésző bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosít, ily módon teszi lehetővé, hogy ne kelljen a Felhasználónak minden alkalommal belépnie a rendszerbe. A cookie-k rögzítése kikapcsolható a Szolgáltatásba történő belépéskor (a „Jegyezz meg” opciót választva).

VII. Egyebek

7.1 A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a jelen ÁSZF bármely rendelkezését módosítsa. Az ÁSZF esetleges módosításáról a módosítást követő első belépéskor a Felhasználó értesítést kap a Blog.hu Gépház hírei között.

Budapest, 2021. augusztus 1.