Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Andre Lowoa

30292 bejegyzést írt és 42 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
“Drága szeretett leányom, szeretném elérni közületek mindazokat, akik most életük során aggódnak. Hívom mindazokat közületek, akik súlyos bűnben vannak, és akik a fájdalom miatt, melyet elviselnek, kételkednek abban, hogy valaha is vigaszt találnak: Lehet, hogy súlyos bűnben…..
hitehagyás idejében, Evangéliumomat és Üzeneteimet, amelyeket most nektek adok, hogy felkészítsenek benneteket hadjáratomban a lelkek megmentéséért,…..
"Drága szeretett leányom, mennyire elszomorít Engem, amikor látom azt a sok megosztottságot, melyeket ezen Üzeneteken keresztül adott Szent Szavam okozott. Amikor a látnokok és az igaz próféták által adott Szavam ismertté válik a világ számára, az azonnal kritikát von maga után. Hogy ez miért van…..
"Ó, jöjj, megváltó Jézusom, A szívem néked megnyitom. Tevéled tér be gazdagon Az élet és az irgalom. Szentlelked által járj velünk, Míg hozzád mennybe érkezünk, S ott mondunk majd neked Dicsérő éneket!" (Georg Weissel énekszövegéből)..
http://www.magyarkurir.hu/hirek/guadalupei-boldogsagos-szuz-maria —- https://comeceodiafeliz.com.br/maria/12-12 “Kereszthalálom, mely egy barbár és gonosz Keresztrefeszítés volt – azon szabályok ellenére is, amelyeket az akkori időben a bűnözőkre alkalmaztak -, még ma is szabadságot hoz…..
"Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael? Ím, fogságból kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!Ó, jöjj el, Jessze vesszeje, Ne ártson sátán ereje! Mentsd meg pokoltól népedet, Hogy dicsérhessen tégedet! Meglásd,…..
Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és Nagy Irgalmassága elárasztja majd a Földet. … Gyertek Hozzám, gyermekek, mert Én Szeplőtelen Szívem menedékébe viszlek benneteket, és felkészítelek arra, hogy a Második Eljövetelre készenlétben álljatok.” Olvass…..
Szent Tamás atya Tamás Bithiniában született, egyszerű szülőktől. Korán felébredt benne a vágy a szerzetesi élet iránt. Szerette olvasni a szent iratokat. Amikor felnőtt, szerzetessé lett és híressé lett szent életével. Egy újonnan épített kolostor elöljárójává…..
Szent Melkiádesz pápa és vértanú, † 134 Szent Ménász és vértanútársai Szent Ménász athéni születésű volt. Fiatal korában kitűnt tanultságával és ékesszólásával. Maximin császár (305-13) bizalmas embere lett. Ebben az időben a keresztények számának…..
Szent Eulália szűz és vértanú, † 304 Szent Gemell vértanú Paflagóniai származású volt.  Amikor meghallotta, hogy a hitehagyott Julián császár a galíciai Ankirában tartózkodik, hozzája ment és szemére hányta hitehagyását és a keresztények elleni viselkedését. A…..
AZ EMBERI NEM HALÁLOSAN MEGSZOMORÍT ENGEM Rhodos, 1991. július 24. Üzenet a rhodos-i imacsoport részére: Az emberi értelem nem képes felfogni, mennyire égek a vágytól, hogy szólhassak hozzájuk, és ezért áll a Bölcsesség szívük ajtaja elõtt. Senki sem méltó bölcsességemre, az Atya azonban…..
A legenda szerint azt a kis kamrát, melyben Szűz Mária testet öltött, angyalok vitték át 1291-ben Názáretből először Terzattóba Dalmáciában, azután a szemben fekvő olasz partra és kétszeri helyváltoztatás után letették Lorettóban (1294). A 14. századtól kezdve a leglátogatottabb búcsújáró helyek…..
"Világosság, ó, hol van a világosság? Gyújtsd meg azt a vágyakozás égő lángján!Itt a lámpa, de soha egy lobbanása sincs a lángnak, – a te sorsod is ilyen, szívem! Ó, százszor jobb volna számodra a halál!A lelki ínség kopogtat ajtódon, s azt az üzenetet hozza, hogy a te urad ébren virraszt s…..
“Második Eljövetelemet már várják, és azok, akik azt vallják, hogy ismerik az Igazságot, amely Atyám Könyvében foglaltatik, tudni fogják, hogy az nem tartalmaz valótlanságot. Ismét eljövök, amint az meg volt jövendölve, és ez az idő szinte már elérkezett hozzátok. Meg fogom ítélni az Élőket és…..
Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János ErikAz utóbbi időben: Orbán Szabolcshttp://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/          ..
"(Ámen. Ámen.) Áldlak, várlak, nagy örömmel, csillagfénnyel jöjj sietve! Téged várlak reménykedve." (Bach: 61. kantáta - zárókorál)..
BE FOG TELJESEDNI DÁNIEL PRÓFÉTA JÖVENDÖLÉSE 1994. augusztus 23. Uram? ÉN VAGYOK. Kicsim, fogadd békémet! Azért jöttem el hozzád, hogy egy kis vigasztalást kapjak szívedben. Szívemben van egy seb, amely elviselhetetlen… A vadállat követõi ma meggyaláznak engem szeretetem Szentségében.…..
Én tanítványom! Eljövetelem a küszöbön áll! Azért küldtelek, hogy hirdesd Szavaimat a világban, és beszélj Szent Nevemben, de sokan nem akarják még meghallgatni. Végéhez közeledik a Sátán ideje, mert közel van diadalom. Ezért tart a Sátán ilyen sok lelket rabságban. Megkötözi õket a hitehagyással és…..
Szent Szófron ciprusi püspök Keresztény bölcs szülőktől született, Ciprus szigetén. Jó nevelést kapott tőlük, sokat foglalkozott a szent atyák műveinek tanulásával, főleg azonban a Szentírás megismerésével. Életét is Isten törvényéhez igazította. Annyira előhaladt az erényekben és…..
Szent Leokádia     szűz és vértanú, † 304        FOURIER SZENT PÉTER pap, rendalapító *Mirecourt, 1565. november 30. +Gray, 1640. december 9. Pierre Fourier 1565. november 30-án született a lotharingiai Mirecourt-ban egy kereskedő fiaként. Mivel nagyon tehetséges volt, apja már tizenhárom éves…..
Szent Gorgónia     özvegy, †~370        Újonnan feltündöklött István atya István atya Konstantinápolyban született. Szülei Zakariás pap és Teofánia voltak. Tőlük a jámborságban és keresztény erények gyakorlására jó nevelést kapott. Már fiatal korától a konstantinápolyi Nagy Egyház (Szent Bölcseség)…..
Szent Anna foganása Szent Joakim és Anna, a galileai Názáretben lakva, egész életükben fohászkodtak Istenhez gyermekért, de nem született nekik. Egy nagy ünnepen Joakim áldozatot akart Jeruzsálemben bemutatni, de a pap nem fogadta el felajánlását, mert gyermektelen volt. Fájdalmában és szégyenében…..
Advent első vasárnapján az Úr Jézus mint örök bíró jelent meg lelki szemeink előtt (l. evangélium), e napon mint Megváltót szemlélhetjük. „Sion népe, íme el fog jönni az Úr a nemzetek megmentésére és hallatni fogja az Úr az ő szózatának dicsőségét a ti szíveitek örvendezésében.” A 79. zsoltár…..
“38 1Ebben az időben Júda elköltözött testvéreitől, és sátrát egy Hira nevű adullámi embernél ütötte fel. 2Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette és vele élt. 3Az fogant és fiút szült, akit Ernek nevezett. 4Másodszor is fogant, fiút szült, s Onannak nevezte. 5Majd…..