Regisztráció Blogot indítok
Adatok
tibor.

8820 bejegyzést írt és 17 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A Hajnal Szép Sugara FELHÍVÁS! 2019.07.20 00:00:00
(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) ÖTÖDIK NAP Ó, Szent Charbel, Isten szeretett je, világosíts meg engem, segíts engem, taníts engem, hogy azt tegyem, ami Istennek tetszik! Siess, jöjj segítsé­gemre, ó, szerető atya; kérlek, könyörögj Istennél ezért a…..
A Hajnal Szép Sugara NAPI GONDOLAT 2019.07.20 00:00:00
Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (3)    A boldogító szex 8 feltétele: I.     A kölcsönös szerelem. II.    A testi-lelki alkalmasság. III.   A Házasság Szentségének oltalma. IV.   Az egymás iránti felelősségtudat. V.    A gyermekvállalás készsége. VI.   Az egymásra figyelő…..
A családoknál felragyogó rózsafüzérek   Az Argentin, Buenos Aires tartományban 2016. május 22-én jelentették be, hogy Héctor Cardelli püspök elismerte a helyi Mária-jelenések hitelességét.    Héctor Sabatino Cardelli, a Buenos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los Arroyos-i egyház-megye…..
Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára.  2019. július 23-án, kedden 15 órakor, a Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat!   ..
Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (2)     Hangsúlyozni kívánom, hogy a Bűnbocsánat Szentsége, nem a tetteink következményeit tünteti el, hanem csak lehetőséget ad arra, hogy az örökkévalóság szempontjából tovább élhessük életünket! (– Világos?)     Summa-summarum: az eddig…..
Az Istennel való párbeszéd az imádság, melyet a mai ember mind formáját, mind lelkületét és célját illetően is feledni látszik, vagy csak gőgjében szégyelli! A gőg ugyanis az imádság legfőbb ellensége! Jóllehet, még a 'hitetlen' (de jószándékú) ember is imádkozhat: „Istenem ha vagy, segítsd, hogy…..
(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) NEGYEDIK NAP Ó, szeretettel eltelt Szent Charbel atya! Hozzád folyamodom, beléd vetett bizalmam eltölti szívemet. Isten előtti közbenjárásod erejével várom azt a kegyelmet ..., amelyet kérek. Mutasd meg még egyszer…..
A Hajnal Szép Sugara NAPI GONDOLAT 2019.07.19 00:00:00
A Hajnal Szép Sugara FELHÍVÁS! 2019.07.18 00:00:00
Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (1)     Két dolog, amiről soha nem beszélnek: 1) Hogy a szerelem, a másik nem egy tagja iránti, akarattól független lelki megnyilvánulás. Nem azonos a testi vággyal de még a szeretet puszta fogalmával sem – jóllehet –, e nélkül meg sem…..
     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot. Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta, mint a tettek jelképe.     Hasonlóan…..
(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) HARMADIK NAP Ó, szeretett Szent Charbel, ki fényes csillagként ragyogsz az Egyház egén! Világosítsd meg utamat, s erősítsd reményemet! Általad kérem a kegyelmet, hogy ... . Kérd ezt nekem a megfeszített Úrtól, akit…..
A Hajnal Szép Sugara NAPI GONDOLAT 2019.07.18 00:00:00
     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította Zobor-hegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az András nevet Fülöp apát, akinek…..
Szent Elek élete 2      Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték Euphemianust, ő azonban semmiről nem…..
Tisztelt Olvasóm! Rendhagyó módon, e sorozatom végén kapott olvasói "számonkérésre" adott válaszommal kezdem a témakör felvezetését! Természetesen jogos a kérdés, és remélem elfogadható a válaszom is!       Email címemre kaptam egy rövidke „reakciót”: »A „Most az egyszer elmondom” poszt-cím, nem…..
(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) MÁSODIK NAP Ó, Szent Charbel, a szerzetesi élet mártírja, ki megtapasztaltad a szenvedést, s az Úristen világító fáklyává tett téged, hozzád fordulok, kérve közbenjárásodat a kegyelem (itt nevezzük meg, amit kérünk)…..
     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragaszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához, amit magyar királynőként nem…..
(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadvány 2017) ELSŐ NAP Ó, csodatévő Szent Charbel, akinek teste a menny illatát árasztotta, siess segítségemre, és kérd Istentől azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk), amelyre oly nagy szükségem van, ha ez valóban…..
Olvassuk el az Úr Jézus személyesen hozzánk intézett NAGY FIGYELMEZTETÉSÉT: – „Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1 Mert hamis krisztusok és hamis…..
Szent Elek élete 1      Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és zarándokoknak.   …..
"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).      A Kármelita Rend, bizonyos értelemben a legősibb szerzetesi közösség, hiszen eredetüket az ószövetségi Szent Illés prófétára vezetik vissza, aki Krisztus előtt a 9. században élt. Abban a korban,…..
A Hajnal Szép Sugara NAPI GONDOLAT 2019.07.15 00:00:00