Regisztráció Blogot indítok
Adatok
de karatna

5 bejegyzést írt és 36 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Liberális  ZSIDÓ ÁLNOKSÁG. Napjaink “liberalizmusának” politikai és közéleti tényezői síkra szállnak a multikulturalizmus és multi-etnikus társadalmak jövője mellett. Ezt, mint követendő társadalmi létformát erőltetik a tradicionális nemzetállamisággal szemben. Azokkal a tradicionális…..
Üzenet a hülye zsidó Schulznak, ennek az iskolázatlan fasznak, tudatlan baloldali liberális és identitászavaros baromnak! Mit üzen ennek a transznacionális kozmopolita és multi-kulturalista őrültnek, Zeev Jabotinsky kiemelkedő nacionalista zsidó társadalomtudós és pragmatikus társadalomszervező,…..
Magyarországi JUDEOBOLSEVIK CSALÁDI HÁTTERŰ liberális zsidók újabb oppozíciója és destrukciója! MIÉRT NEM AKARJÁK, HOGY A LEGNAGYOBB SZUVERÉN A NÉP VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTSON, SZAVAZZON SAJÁT  NEMZETI JÖVŐJÉRŐL? Ezek a nonkonformista istenverések nem értik meg (dehogy is nem!), hogy a magyar emberek…..
Ezeket az állatoknak sem nevezhető lényeket, iparszerűen és lelkiismeret furdalás nélkül kellene megsemmisíteni. Ezt az etnikumot ki kell irtani! Az ilyen populációra semmi szükség! Ennek a semita-arab etnikumú emberi sárlavinának az ősei négyezer évvel ezelőtt, a mostani európai helyzethez…..
„Nem kelek és fekszem Izraellel” – jelentette ki Vona Gábor a Jobbik „anticionista és antibolsevista” tüntetésén, ahol aztán többet foglalkoztak a zsidó témával, mint a World Jewish Congress-en. Megtudhattuk, hogy az elmúlt száz évben ellenünk elkövetett majd' összes…..
de karatna 2013.05.07 16:44:56
@Putyilov gyári melós:
Ki a Mari néni és ki a mari bácsi?
de karatna 2013.05.07 16:46:54
Hegedüs Lórántné szégyen szemre ezeknek a rabbijától idézett: i.imgur.com/EAx2DZm.jpg Kicsit többet kellene ezzel a területtel foglalkoznia annak, aki mikrofon elé áll! Képtelenek kezelni ezt a problémát! Vagy éppenséggel nem akarják! Jó lenne ha a párt felépítené magát a valóságos és hiteles defenzív magyar nemzeti radikalizmus szintjére! Mert attól még nagyon messze áll!
de karatna 2013.05.07 17:43:02
@Fejesrob: Feldmayer az életben nem volt cionista!
KKBK székhelyi, az szdsz és Tokaj 2011.07.04 01:18:00
Székhelyi az SZDSZ küldöttgyűlésén Orbán Viktort még 2005-ben “Tokaj hímvesszejének” nevezte, “aki szétcsepegteti nektárját az országban”.  Székhelyi jelen volt az SZDSZ szegedi küldöttgyűlésén, és felszólalásában Orbán Viktort (szó szerint…..
w Nem jó a nemzetnek egyedül 2011.06.08 06:00:00
Van néhány toposz, amihez szívesen menekül a jobboldal, amikor elbizonytalanodik: a kereszténység, a történelmi sérelmek, és a nemzeti szuverenitás. Ezekben a jelmezekben úgy érezhetik, hogy mégis igazuk van, mert aki őket támadja, az ezeket a nagyszerű és vitathatatlan értékeket…..
de karatna 2011.06.10 14:46:42
@Vitáz van Bánegressy:
Nem akarok ebbe belemenni mert ezt a szarságot a Habsburg és a keresztény, de történetírás deformálta el, de miután a korról hiteles forrás anyagok találhatók a szabaddá vált közép-ázsiai országok levéltáraiban. Megállapítható, hogy nem akarták a tatárok Magyarországot leigázni, hanem testvéri szövetségben IV. Bélával együtt akarták nyugatot elpusztítani, de IV. Béla az erős német és keresztény római befolyás miatt visszautasította a közeledésüket, többszöri próbálkozásokat. Amelyet a magyarsággal rokon, onogur, oguz, kipcsak türk, nogájok törzsekből álló ázsiai birodalom többször megpróbált.
A "vértestvéri" sérelmet megtorlás követte. De azt is kevesen tudják, hogy a XIII. századi magyarság, annak kereszténység miatt alávetett része nagy létszámban vonult vissza a tatárokkal, akiktől szabad földeket, teljes szabadságot nyertek. Kazakszitán területén élő törzsek génmarker vizsgálata is alátámasztja a történelem eme elhallgatott fejezeteinek hitelét, amely erősen sértette volna a keresztényi Európa érdekeit. Igaz Árpád-házi Kun László már a XIII század végén 1280 körül házassági kapcsolatokat keresett és a magyar nemességet közelítette az ázsiai rokonsághoz. Amikor ez kiderült a Pápa egyházi átokkal sújtotta és kiátkozta és Magyarországot is pápai átok alá vette, mert már akkor is volt IMF!
László meghátrált!

De akkor is utána legjobb királyaink
az Árpád-ház leány ágából való Károly Róbert nem tagadta meg a vér szavát, hiszen nagyanyja Kun Erzsébet eredeti turáni kun-kipcsak török vérből való volt.

Hunyadi Mátyás harmadik anyai ági unokatestvére pedig az a Dzsem szultáni herceg volt, akivel való szövetkezést Mátyás és Dzsem méregpohara szakított félbe, ismét az akkori IMF érdekei miatt, " a keresztényi Európa Szellemében", hogy a fene ette volna meg, azt a nagy keresztényi Európát a buzi felvonulásaival és buzi házasságaival és multikulturálisával egyetemben.

Nem írok többet!

Mert két világ!

Az egyikben mi vagyunk a másikban meg ti!

Azt hiszem hogy ezek a világok soha nem fognak találkozni mert más az immanens tartalmuk, mások a gyökerei!
de karatna 2011.06.10 15:34:45
@Hessler ezredes - halál az ötven órára:

@Hessler ezredes - halál az ötven órára:

1/ Wolf Kati zsidó lány! Miért nem szavazott rá a magyar melle a világ összes zsidója?

Az azeri barátainkra az összes rokon török rászavazott!

Tudod miért? Mert tisztán kellett volna megjelenni és őszintén és akkor a siker sem marad el.
Az embereknek van szemük.
Azt hallják, hogy német neve van, azt látják , hogy egy jellegzetes zsidó lány énekel, azt olvassák, hogy magyar.
Na ebből soha az életben nem lesz siker

A finn- és a török vonalat csupán az oktalan barmok állítják egymással szembe!

melléklet:

i.imgur.com/HaWcC.jpg

i.imgur.com/PYgX4.jpg

hulink.tk/?eb9f86
  A múlt kedd esti gyöngyöspatai eseményekkel foglalkozó posztunk miatt kaptunk hideget-meleget, szűk agyú jobberektől kezdve rendes magyarokig voltunk sok minden. A térfigyelő kamera felvétele mellé most találtunk egy másik videót, ami a támadás idején…..
de karatna 2011.05.02 23:34:49
Egy határozott megoldás!

Elkerülhetetlen a magyarországi cigány populáció átfogó mentális szűrése! Hiszen a genetikai, ezzel összefüggő mentális hatásoknak is szerepük, olykor meghatározó szerepük van a cigányok által elkövetett bűnelkövetéseknél. Tehát ez, ami kimondva vagy kimondatlanul határt szab bizonyos cigány szubkultúrák nevelhetőségének, szocializálhatóságának. Az ilyen ismérvekkel jellemezhető egyének és csoportok antiszocialítása csap át egy magasabb fokú társadalomellenes következménybe. Például, hogy szükségleteinek kielégítése során „tudatosan” helyezkednek szembe a társadalmi elvárásokkal és a társadalmi normákhoz való alkalmazkodást elviselhetetlen kényszerkén élik meg. Ezek a rétegek azok, akik bűnöző életvitelükkel, intenzív szaporodási rátájukkal, gyermekszüléssel, utódok sokaságával, „reprodukciós megélhetésből” rátelepednek a magyar családtámogató szociálpolitikára. Ez a folyamat különösen azért káros, mert az egész cigány népességet leértékeli és marginalizálja. Ebben a megközelítésben a többségi, nem cigány népesség és a cigányság közötti egyre súlyosabb konfliktus, a cigányság alaptermészete és a környező közösség erkölcsi normáinak betartására irányuló követelmények között áll fenn.

De miben gyökerezik ez az "alaptermészet"?

A magyarországi cigányság a morális fejlődés egy alacsonyabb fokán megrekedt. Ami azt jelenti, hogy a társadalmi gátlások
– amelyek az ösztönökkel ellentétes irányba hatnak – a cigányságnál nem eléggé erősek, illetve fejletlenek.
Ez a konfliktus folyamat pedig a kriminalizálódás irányába tereli az eseményeket, amelyek kiváltják a többségi társadalom egészséges önvédelmi reflexét.

Ezért is kell a mentális, biológiai hátteret vizsgálni, mert lehet, hogy a cigányok egy jelentős része nem szocializációs kérdés, hanem elmekórtani probléma!
  Ahogy az várható volt, Gyöngyöspatán a nagypénteki felfordulással még nem értük el a mélypontot. Tegnap éjjel tettlegességig fajult a hevesi településen kialakult feszültség, a körülmények meglehetősen zavarosak, annyit lehet tudni, hogy többeket is mentő vitt el.…..
de karatna 2011.04.27 14:18:44
Tudomásul kell venni mindenkinek – ÍGY A CIGÁNYOKNAK IS, hogy az ember a biológiai és társadalmi szükségleteit csak társadalmi keretek között, társadalmilag szabályozott társadalmi- jogi viszonyok között elégítheti ki mindaddig, ameddig egy adott társadalmon belül él. Ebben a megközelítésben a többségi, nem cigány népesség és a cigányság közötti egyre súlyosabb konfliktus, a cigányság alaptermészete és a környező közösség erkölcsi normáinak betartására irányuló követelmények között áll fenn.
Ezt alapul véve igenis van specifikus cigánybűnözés.
Ez a bűnözési forma nem más, mint egy adott populáció morális fejlődésének alacsonyabb fokán való megrekedése, azaz a társadalmi gátlások –amelyek az ösztönökkel ellentétes irányba hatnak– ennél a népességnél nem eléggé erősek, illetve fejletlenek.
Ez a konfliktus folyamat pedig a kriminalizálódás irányába tereli az eseményeket, amelyek kiváltják a többségi társadalom egészséges önvédelmi reflexét.
A cigányság ebben a társadalmi, kulturális és földrajzi környezetben nem tudott az elmúlt évszázadok alatt integrálódni. Nem tudta saját szociális és kulturális intézményhálózatát saját erőből megszervezni, saját értelmiségét kinevelni, akkor ez azt jelenti, de egyben sugallja is, hogy térben és időben is rossz helyen van!
Következésképpen egy másik földrajzi és kulturális környezetet kell nekik keresni, amelyhez és amelybe jobban betudnak integrálódni és etno-szociokultúrájuk is közelebb áll ahhoz.
Ez pedig India északi része.
Európai összefogással itt kell nekik kialakítani egy államot, hogy felépítsél, berendezzék saját társadalmukat, politikai és állami intézményrendszereiket, stb. és ne más népek szellemi és anyagi kulturáltját, államrendjét, társadalmi és jogi normarendszerét, gazdaságát, szociális hálózatát terheljék és veszélyeztessék.
Ahogy a zsidóság megtalálta állami létének kereteit, azáltal, hogy újraalapította egykori archaikus államának helyén Új Izraelt, úgy a cigányságnak is kulturális és etnikai bölcsőjében, földrajzi környezetében kell ezt az államot megalkotnia!

A cigányság személyiség formálásában a társadalmi környezet jellem- és tudatformáló hatásainak fontos szerepe van. Ez igaz, viszont napjainkra a magyarországi cigányok által elkövetett bűncselekmények és a magyar lakosság sérelmére elkövetett napi szintű agresszió már olyan mértéket öltött, hogy a bűncselekmények oksági analízisét már nem a különböző társadalmi, biológiai és pszichikai tényezők számbavételével kell kezdeni, hanem a határozott állami beavatkozással, a normasértésre való gyors és „könyörtelen” reagálással, mert ennek hiánya az alapvető oka a bűnözésnek. Egy lezüllesztett politikailag kézi vezérelt, manipulált és alapvető feladataiban kiszervezett rendőrséggel ilyen határozott intézkedéséket nem lehet végrehajtani. 2010. áprilisig a magyar rendőrség intézkedéseinek középpontjában a posztbolsevik kormány ellen és egyéb társadalmi anomáliák ellen tüntető tömegek szétverése állt. De most is még igen távol állnak attól, hogy a vidék adófizető polgárainak személy és vagyonbiztonságát garantálni tudnák. Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a társadalom önszervező és védekező mechanizmusai beindultak és az állam helyett a civil társadalom szervezi meg saját védelmét. Megszervezi, mert ehhez bizony joga van!
Amennyiben tovább fog zülleni a magyar társadalom, úgy néhány éven belül önvédelmi és paramilitáris szervezetekkel lesz tele az egész ország. Ez a folyamat nem más, mint egy megbetegített társadalom mélyről feltörő immunreakciója, válaszadása, vagyis röviden definiálva ez egy OKOZAT!

NA MOST KÉREM FIGYELNI!

LASSAN ÍROM?
HOGY MINDENKI MEGÉRTSE!

Egy normális jogalkotásnak és jogalkalmazásnak, így a magyarnak is a prevencióra, a kiváltó okok megszüntetésére kell törekednie és nem az okozat felszámolására, a jogos társadalmi önvédelmi reakció elfojtására és szétverésére,
- Ha csak ez a jogalkotás és jogalkalmazás nem a politikai tényezők által van manipulálva ? - .

Nos ezen kérem gondolkodjanak el.

Befejezésül!

Ha az LMP-s judeoliberális, de judeobolsevik gyökerű csapata a zsidó államban Izraelben úgy uszítaná az arabokat és úgy áskálódnának a helyi zsidóság ellen az ottani arabok " védelmében" , mint, ahogy ezt nálunk teszik a magyar parasztok ellenére és a cigányok védelmében, akkor őket azonnal arab bérenc hazaárulóknak bélyegeznék és szerintem ott helyben agyonvernék őket!

Milyen alapon gondolja ez a sok jabranc, hogy zsidó létére itt azt megteheti, amit Izraelben nem tűrnének tőle. Sietek hozzátenni, hogy teljesen érthető módon.

Ha egy izraeli kibucban dolgozó idős házaspárt úgy meggyilkoltak volna a Gázai övezetben, ahogy ezt Magyarországon a hitvány cigányok tették Gyöngyöspatán, akkor nem, hogy ott helyben agyonlövik őket, hanem ezzel a D9 "Teddy Bear" buldózerrel ( mellékelt kép) az egész cigány csürhe lakónegyedét a földdel tették volna egyenlővé.
i.imgur.com/BbWeK.jpg
Milyen alapon gondolja a magyarországi liberális " emberjogvédő" zsidó tábor , hogy a magyar vidék parasztságának többet kell eltűrnie, mint Erec Jisrael zsidó lakosságának?

Honnan veszitek a bátorságot és a végtelen pofátlanságot ehhez a kettős mércéhez?
  Ha egy reakciós azt a szót olvassa, hogy Lampedusa, két dolog jut eszébe. Az első valószínűleg a szicíliai író Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aki ráadásul még herceg is volt, valamint egy Borges-mód elegáns, igazi mediterrán gentleman. Fő műve a Párduc, amelynek…..
de karatna 2011.04.07 15:41:46
@Dr. Zerge:

Igen nagy az afrikai kontinens. Van benne hely bőven! Senki ne akarja magát mások anyagi és szellemi kultúrájába befészkelni, majd ott egy idő elteltével integráció és asszimiláció nélkül a saját anyagi és szellemi kultúráját a befogadókra erőltetni.
Elsődlegesen az azonos etno-szociokulturák legyenek szolidárisak és befogadók egymáshoz!

Tehát hátra arc!

Lehet vissza evezni Afrika partjai felé!
de karatna 2011.04.07 21:41:15
@Dr. Zerge:

Azt te honnan tudod? Csak nem a felmenőid voltak az utazásszervezők?
Mandiner blog Puskát tölts! 2011.04.06 07:01:00
„Kedves életének ezt valaki nem vallja, Dicsősséges nevű hírét az utálja, S hazája oltalmát semmi jónak tartja.” (Rimai János - Katonák hadnagya)   Pósán László javaslata, miszerint a Magyar Férfiembereknek minimális katonai kiképzést kellene kapniuk, nem…..
de karatna 2011.04.06 15:20:05
@ludaskása:

Az afgán nép sokkal rosszabb körülmények között minden nagyhatalommal szemben eddig megvédte földjét. Ha te így gondolkodsz, akkor ki fogja megvédeni családod életét és biztonságát?

A nyugat?

Soha sem tette!

" ha egy nép, amikor szükséges, akkor nem képes lövészárkokat ásni és harcolni, akkor jobb ha saját sírját ássa meg." ( de karatna)
  Hosszú vajúdás után készült el ez a poszt, s mire megszületett, többé-kevésbé aktualitását is vesztette: az új alkotmány nem ad szavazati jogot (sem egyet, sem többet) a szülőknek a gyermekeik után. Sajnos. A legfiatalabbak/legidősebbek képviseleti…..
de karatna 2011.03.31 15:42:02
A globális hatalomnak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy az emberek közötti bizalmi index minimalizálódjon ezért multikulturalizál.
A csökkent értelmi képességűek által pedig az átlag értelmi szint csökkentésére törekszik.
Eddig még azt nem tudta elérni, hogy az emberszabású majmok is kaphassanak szavazati jogot. Azzal az indoklással, hogy elvégre emberszabásúak!
A lényeg egy könnyedén kezelhető tömeg!
Én az értelemhez, az iskolai végzettséghez, a büntetlen előélethez, az adóbefizetéshez kötött cenzus híve vagyok. Mindenki olyan mértékben részesüljön a jogokból, amilyen mértékben hozzájárul a közjóhoz.
Nagyérdemű Hölgyek és Urak!
Ilyen egyszerű!
Nem kell ezt túlkomplikálni.
Ez nem korosztályi, hanem tartalmi kérdés!
Olyan tartalmi kérdés, amely elvezethet egy minőségi társadalom irányába!
Ami itt az általam felrakott képen látható az minden a klasszikus görög demokratikus elvekre épülő társadalomban elfogadhatatlan.
i.imgur.com/wJgWT.jpg
T. nagyérdemű!
Egy civilizált társadalom nem válhat önmaga kontraszelekciójának áldozatává!!!
"Én az értelemhez, az iskolai végzettséghez, a büntetlen előélethez, az adóbefizetéshez kötött cenzus híve vagyok." )
Valaki ezt írja "A Fidesz ne a Lungodrom szövetségese erősítésével akarjon hatalmon maradni ilyen magyarellenes intézkedésekkel!"
Tudtam, hogy már a beterjesztés pillanatában garantált volt a bukás. De a "liberális maszlag" demokráciának ilyenekre is szüksége van.
Ezért nem ehhez kell kötni, hanem ahhoz amit korábban leírtam. Tudom, hogy ez az idő megérleli a tettet ! Én ezt úgy javasolnám s fogom is, hogy súlyozott cenzust vezessünk be.

Tehát mindenkinek van szavazati joga, aki nincs kizárva egyebek miatt(Btk.) DE !!!!! egy meghatározott rendszerben súlyozva.
Hiszen egy értelmiségi a társadalmi mozgásokat más összefüggésekben értelmezi, mint az aki azt sem tudja, hogy az mi.
Pl:
az értelmiségiek 3
a nagy adózók 4
a tudományos fokozattal bírók 4
az évi bérminimum utáni adóbefizetők 2
a nem adózók és iskolázatlanok szakképesítés nélküliek 1
EZ a demokrácia!!!!!!!!
Amit kijátszani nem lehet!

Honfitársaim!
Az nem demokrácia, hanem kijátszható díszleti kellék, ahol 100 diplomásnak, szakmunkásnak ugyanakkora a szavazati súlya, mint száz csatornalakónak, 100 korlátolt belátóképességű szociálisan segélyezettnek vagy éppen A választás demokratikus alapja az arányos közteherviselés alapján feljogosított beleszólás lehetősége a közügyek alakulásba, irányába.garázdaság miatt büntetett előéletűnek. Ezt a tudatlan tömeg, mint valami biomassza formálható és állandóan kijátszható, manipulálható. A választás demokratikus alapja az arányos közteherviselés alapján feljogosított beleszólás lehetősége a közügyek alakulásba, irányába. Akik nem vesznek részt az arányos teherviselésben, vagy sehogy sem vesznek részt, vagy soha nem járultak hozzá, azokat a demokratikus játékszabályok alapján ki kell zárni a választási jogosultságból.PÉLDA:
Van egy faluközösség, amelynek a fele adót fizet és rész vesz a társadalmi munkamegosztás folyamatában. a másik fele segélyezett és nem csinál semmit. Nem tesz semmit a közjó érdekében.
Szavaznak! Mindenki egyenlő jogokkal bír. Ha pl. 10 emberrel több van ezen az oldalon, akkor bármikor leválthatja a másik oldalon lévőket!
Kérdés! Ez a társadalmi haladás a minőségi társadalom irányába?
Önök is tanutak filozófiát meg szociológiát.
Mondják meg tartható ez az állapot?
Nem tartható
Egyik kedves vitázó ezt írja (idézem)

A problémára nem a választójog szélesítése, hanem a szűkítése lenne a megoldás.

Demokrácia helyett politeia.

Csak azoknak legyen szavazati joguk, akik
1. elvégezték a 8 általánost
2. az átlagos SZJA fizetés felénél több SZJA-t fizettek a választást megelőző teljes adóévben, életkortól függetlenül. Rajtuk kívül csak a teljes jogú nyugdíjasoknak.

Így azok szólnának bele ország dolgába, akik eltartják azt. Az állam, a politikusok azok kegyeit keresnék, akik eltartják (vagy eltartották aktív korukban) az államot és nem azokét, akiket részben az állam tart el. Az utóbbiak örüljenek a segélynek!

A rendszer nem diszkriminatív. Bárki kaphat szavazati jogot és bárki el is veszítheti azt. Akár többször is egy élet alatt.

Ráadásul egyszerű, de nagyszerű, nincsenek súlyozott szavazatok, nincs bonyolult számítási módszer.

Már az ókorban, Arisztotelész óta is tudták, hogy a nép, a démosz uralma csak így, politeiában szolgálja a közjót, míg a demokrácia káros és ártalmas, mert a tömegek a saját előnyeikre visszaélnek vele.

Látjuk és tapasztaljuk." (vége)

Másik hozzászólás

"Szavazati jog csak olyanoknak legyen akik egy elvárható szinttel - mondjuk az átlagos SZJA befizetés fele, vagy esetleg a mindenkori minimálbér SZJA-ja - hozzájárulnak az állam fenntartásához.

Tudom persze, hogy rengeteg sok más adófajta is létezik, de a SZJA az, ami személyhez kötött, így könnyen ellenőrizhető, tudható, igazolható. Ezért jó csak azt nézni, és a rendszer egyszerűsége miatt is.

Túlbonyolított súlyozott módszereknek nem vagyok híve.

Egy normális határvonalat kell húzni, amit bárki átléphet. Senki nem lenne eleve kizárva."

Itt egy igen elgondolkodtató:

"Természetesen a plusz szavazati jog senkit nem késztet gyerekvállalásra. Nem is ez a célja, hanem , hogy a gyerekesek nagyobb beleszólással rendelkezhessenek sorsuk alakításába.

Csak persze tudjuk kik a sokgyerekesek. Ilyen kérdéseket lehet majd feltenni nekik:
- Akarjátok-e, hogy újra visszaállítsuk a 20.000Ft-os szabálysértési értékhatárt a lopásoknál?
- Akarjátok-e, hogy a családi pótlék(nevelési támogatás) igénybevételéhez ne kelljen iskolába járatni a kis lurkókat?
- Akarjátok-e, hogy újra lehessen jogosítványt szerezni nulla általánossal?
-Akartok-e két kiló romlott száraztésztát kapni?"

Ha minden kérdésre IGEN a válasz, akkor szavazz az MSZP-re!

BEFEJEZÉSÜL:

Én az értelemhez, az iskolai végzettséghez, a büntetlen előélethez, az adóbefizetéshez kötött cenzus híve vagyok. Egy civilizált társadalom nem válhat önmaga kontraszelekciójának áldozatává!

Kérem ezen elgondolkodni!

üdvözlettel de karatna
@TG69:

A POSZTBOLSEVIK TÉNYEZŐK POLITIKAI BŰNEI.

A cigányságot a többszintű (társadalom, iskola, család) szocializálódás hiányosságai mellett szociális helyzetének sikertelensége, frusztrált társadalmi pozíciója és a média hamis, káros értékközvetítése egyre fokozódó agresszivitásra, bűncselekmények elkövetésére ösztönzi.
Az egykori Szabad Kezdeményezések Hálózatának részét képező SZETA már a hetvenes évek végén az akkori társadalmi vezetéshez címzett kritikájában elmondta, hogy a cigány-nyomornegyedek ifjúságának nincs meg a legális lehetősége ahhoz, hogy a társadalmi életben sikeres legyen és az ebből adódó feszültség eredményezi a többségi társadalom által elfogadott értékek és normák elutasítását. A magyar költségvetés a cigánytelepek felszámolására, a cigány fiatalok oktatására, a szakmunkás képzésre már a hetvenes-nyolcvanas években jelentős pénzeszközöket fordított. A vidék cigányságának legnagyobb munkáltatói a mezőgazdasági nagyüzemek és élelmiszer ipari feldolgozók gyárak, üzemek voltak. A városi, vagy városok környéki cigányságot az építőipar szívta fel. Ebben az időben nem volt még szembeötlő és megoldhatatlannak tűnő a cigánykérdés. Viszont a rendszerváltozás után a legaljasabb módon a „szociális érzékenységet hirdető” egykori állampárt tagjaiból verbuválódott szocialista párt fordított hátat a cigányságnak. Az elvtársak a kapitalizálódás bűvöletében, miközben sorra vágták zsebre vagy árusították ki a negyven év alatt felhalmozott társadalmi, vagy, ahogy azt Ők korábban fogalmaztak - össznépi vagyont -, eközben minden szívfájdalom nélkül kerültek az utcára a cigányok ezrei és tízezrei.

Ez volt a „nagy bolsevik munkás szolidaritás”.

Midőn az elvtársak a koloniál stílusú bútoraikat cserélték biedermeier és egyéb antik bútorokra, - későbbiekben azt állítva, hogy a nagymamáé volt -, ez alatt elkezdődött az össznépi lefele csúszás, mely folyamatban a cigányságnak a kukázás, a prostitúció, a lopás, rablás maradt. A bolsevik csemeték és unokáik egy része a természetes generációváltásnál szép lassan más irányt váltva, az elegánsabb és intellektuálisabb Szabad Demokraták pártjába fészkelték be magukat. Munkahely teremtés helyett szociális segélyekkel és a bűnözéssel kapcsolatos nagyobb toleranciával tömték be a cigányság száját. Ebben a folyamatban a segítségükre voltak azok a pallérozottabb modorú cigányok, akik fizetségért és önkormányzati pozíciókért cigány etnikai pártcsicskásokká szegődtek. Ezek a pártcsicskák a támogatás címén folyósított lefizetések ÉS ELNÉZETT SIKKASZTÁSAIK fejében a baloldal és a liberálisok mellett mozgósították a cigány kolóniákat. Ez volt a prolisztokratákká vedlett bolsevik új nemzedék rendszerváltozás utáni második „kékcédulás” bulija. Azáltal, hogy a liberál-posztbolsevik hadoszlop cinikus gőggel mindent támogat, ami erodálja, rothasztja a tradicionális emberi, valamint polgári értékeket egy szervezetlenségi „social desorganisation” állapotba taszította az egész országot. Már ott tartunk, hogy Magyarországon az alapvető kérdésekben sincs egyetértés (consensus). Az egész országot különböző kultúrák, politikai szerveződések érdekkonfliktusa jellemzi. Ezek végső soron generálják a normasértéseket és a bűncselekmények körét és jellegét kibővítik.

LIBERALIZMUSNAK ÁLCÁZOTT POSZT-ÉS JUDEOBOLSEVIK TÁRSADALMI TAKTIKÁK A HATALOM MEGKAPARINTÁSÁÉRT:

A Hatalom megszerzéséhez a leghatékonyabb eszköz az alacsony tudati és erkölcsi szinten álló és ezért mindenre kapható csőcselék. Ebből a gyúrható masszából formázta meg a JUDEOBOLSEVIZMUS a proletariátus osztályát. Majd elhitette velük, hogy ők a hatalom és a demokrácia letéteményesei.
Azt a tömeget minősítette vezető társadalmi erővé és osztállyá, amelyet korábban saját maga hozott létre. Ezzel az "öntudatos"proletariátusnak nevezett tömeggel számolta fel az évszázados társadalmi fejlődés során kialakult politikai és egyéb szervezeti struktúrákat, és tette mindezt úgy, hogy közben az ellenszegülőket és a korábbi formáció szereplőit véres masszává darálta. Elhitette az értéktelenről, hogy értékes, az értékesről, hogy értéktelen. A csőcselék nem vette észre, hogy ő csupán a hatalom által manipulált eszköz, tömeges méretű massza.
Napjainkra már elfogyott a proletariátus. A csőcselék is hiánycikk. Hiszen a BOLSEVIZMUS politikai tényezői az elmúlt száz év alatt valamennyit saját testébe építette miközben átalakult, alkalmazkodott és új álcát vett magára. Most megint kell egy új csőcselék!
Megint kell egy alacsony erkölcsi és tudati szinten álló, mindenre kapható massza! Egy olyan tömeg, amellyel ismét meg lehet alázni, sakkban lehet tartani a magyar nemzet még megmaradt és egyre halványodó tömegeit és önbecsülését. A Moszkovita, Kádári nomenklatúra liberálisokká vedlett POSZTBOLSEVIK tényezői most a magyar nemzet ellen a cigányságot lázítják. Hamis öntudatra ébresztik azokat az önmagukat fenntartani képtelen tömegeket, azt a cigányságot, amely óriási szaporodási rátája és rövid generációs intervalluma ellenére, az elmúlt hetven vagy száz év alatt képtelen volt arra, hogy saját értelmiségét, saját iskolarendszerét, saját kulturális és szociális intézményrendszerét kialakítsa és saját anyagi erőforrásaiból azt finanszírozni tudja.
A bolsevik családi szocializáció egyik, generációról generációra áthagyományozott „terméke”, hogy ha hataloméhes politikájuk bajba kerül, akkor, saját fennmaradásuk érdekében a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat környékezik meg. A legkiszolgáltatottabb csoporton belül is a lump, demens csőcseléket. Miután a bolsevikok három generációs társadalom rombolásuk során elfogyasztották és magukba asszimilálták a hőbörgő lump elemeket, ezért most az új hatalmi játszmában túlélésük érdekében nem maradt más, mint Magyarország legalacsonyabb intelligenciahányadossal rendelkező és intenzíven sokasodó kisebbsége, a cigányság. Ahogy a liberális és szocialista álruhába öltözött bolsevik ivadékok politikai pozíciója gyengül, úgy értékelődik fel a cigányság, mint formálható tömeg és elvtelen szavazóbázis. Minél alacsonyabb szellemi szinten áll egy népesség, minél deviánsabb, annál inkább uszítható és hamis öntudatra ébreszthető. Velük lehet megtölteni a barikádok értékromboló oldalát.

Lenin óta, - most már harmadik, negyedik generációban -, ezt a gyakorlatot alkalmazza az örökösen más alakzatokat felvevő, „nem vész el, csak átalakul” fizika törvénye szerint működő vörös elit.
Ennek a társulatnak a hataloméhségét csak nemzetellenessége, aljas képmutatása tudja felülmúlni.

Nekünk magyaroknak most cselekvési egységre van szükségünk nemzeti jövőnk és magyarságunk megmaradása érdekében.

de Karatna
( négy gyermekes apa)
Nepakarat-2006@action.ms
de karatna 2011.03.31 22:00:16
@Arcturus:

"Én az értelemhez, az iskolai végzettséghez, a büntetlen előélethez, az adóbefizetéshez kötött cenzus híve vagyok."

Azok féltik az ilyen igazi, a teljesített kötelezettségek alapján képződő jogokra épülő demokráciától környezetüket, akik ugyan akkor tudomásul veszik, hogy ha a hatalom óhajtja, akkor a nap 24 órájában megfigyelhetik anélkül, hogy bármit is csinált volna vagy tudnának róla.
   Szörnyű idők; padlógázzal közlekednek a fideszes kultúrfasisztákok szerteszét. Nem elég, hogy már nincs szabad sajtó, nem elég, hogy a színházi és tévés kultúrkampfban elesett modernek száma durván meghaladja a tűrhető szintet, most még ellehetetlenítik,…..
  Turanizmus: szoci lexikonokban még sovén fajelmélet, vagy csak simán nem foglalkoznak vele. Szendrei László Turanizmus - Definíciók és értelmezések 1910-től a II. világháborúig című, az Attraktor kiadónál nemrégiben megjelent kötete sem pro, sem kontra nem kívánja…..
  Először is, egy jóízű ásítás.   Aztán: megszámlálhatatlan alkalommal foglalkoztunk mi már Magyarország nemzetközi megítélésével, sajtójával, különös tekintettel a két évtized alatt szépen kicsiszolódott riadóláncra a budapesti intellektuálisoktól a berlini…..
de karatna 2010.10.17 23:00:25
Az apád faszát!!!!!!

Na akkor most érdemben!

1.A XIII. századhoz, az Árpád-házi IV. Béla a középkori Európában, Babenbergi Frigyes osztrák herceg 1244. évi ausztriai privilégiumának magyar adaptációjaként, elsőként bocsátotta ki 1251-ben a Magyarországra korábban behívott, majd megtelepedett zsidóknak szóló szabadságlevelét. Ez szabályozta jogviszonyukat, szabad vallásgyakorlatukat, pap és bíróválasztási jogukat, zsinagógatartási jussukat, társadalmi helyzetüket. Ezen privilégiumok, alapján és ennek jogbiztonsága mellett alakulhatott ki a kor egyik legnagyobb zsidó közössége az ország fővárosában, a középkori Budavárban. Itt épült fel a középkori Európa Regensburg utáni második legnagyobb zsinagógája. Pesten található a világ legszebb és legnagyobb zsinagógája. Itt található a világ egyetlen egyben világhírű neológ Rabbi képző egyeteme.
Közép-Európában itt van a legnagyobb izraeli tőkebefektetés, ingatlan tulajdonlás. Működnek a Jesivák, az ortodoxia. Nemzetközi ZSIDÓ fesztiválokat tartanak. A Spinóza zsidó kulturális és gasztronómiai étteremben csak foglalással lehet asztalt kapni.
Magyarországon nincs antiszemitizmus!
A vészkorszak borzalmai mindig testidegen volt és maradt a magyar kultúrában. Bizonyíthatóan a német megszállás alatti nyilas rémuralom a magyarországi magyarosított nevű nácibarát sváb gyökerű tisztikar bűntette volt.
A magyarországi zsidóság, és a nemzetközi magyar zsidóság a nemzetközi magyar lobbi egyik zászlóshajója. A magyar zsidóság a hazai társadalmi fejlődésnek mindig értékes tagja de egyben motorja is volt, és marad a jövőben is.
A magyar történelemben, a hétköznapok történéseiben, a történelem hétköznapjaiban mindig voltak idegen szívű magyarok és magyar szívű idegenek.

Te egy faszfejű idegenszívű , idegengyökerű ember vagy.
Le vagy szarva Rajcsányi uszító szarkeverő!
RÁCZ KÁROLY MIHÁLYLánykori nevén: Terry Black(1947-2010)  ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTFájdalomtól megtört szívvel értesítjük a párttársakat, rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy az MSZP tököli önkormányzati képviselő-jelöltjének szíve életének 62-dik…..
de karatna 2010.09.13 23:27:59
  A környezetvédelem nem csak a klímaváltozásról a növények és a vizek (folyók, tavak) védelméről szól, hanem az állatvédelemről is. Bolygónkat nem csak emberek lakják, de erről a tényről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, és csúcsragadozónak képzeljük magunk, pedig ez…..
de karatna 2010.08.02 17:33:16
 Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában. Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt…..
de karatna 2010.08.02 17:11:51
@gtibbi: Kedves gtibbi!
Ezt a kérdéskört megpróbáltam az anyagban részletesen kifejteni.
A blogot számos link hozzáadásával gazdagítottam.
Mandiner blog Kurultaj 2008.08.05 14:31:00
 Magyar vagy? Ezt a kérdést szegezték drága főszerkesztőnknek áprilisban turbómagyar honfitársaink. Tényleg, ki a magyar? Vagy madjar? Családfával kár is kísérletezni, hamar kiderülne még a Gyurcsány takarodj! szlogent rovásírással mellére tetováló honfiúról is, hogy…..
de karatna 2010.07.31 22:49:16
Kedves nénike!
A magyarság egyik tragédiája, hogy számára teljesen idegen etnikumok érdekei miatt, olyan testvéri rokoni, azonos gyökerű és azonos arheo- kultúrához tartozó népekkel volt kényszerítve élet-halál harcot folytatni, akiket a sors inkább maga mellé rendelt volna, mint sem ellene! Tatároknak, Törököknek nevezett velünk genetikailag szoros rokonságban álló testvérnépek ellen hadakoztunk, míg az etnikailag és kulturálisan teljesen idegen németek tragikus szövetségében álltunk. Háborús magyar emberveszteségeink és járványok pusztítása után , rokon népek helyett, szláv és germán népek telepedtek a Kárpát-medencébe. Ezt a körülményt még az is terhelte, hogy a törökkel szemben győztes Habsburgok, az eredeti magyar népi és származástudatot hatalmi intézkedésekkel gyengítették és erodálták. A szomszédos, de idegen és más kultúrát képviselő, adott esetben korábban a magyarsággal ellenséges viszonyban álló etnikumok nagyarányú magyarországi bevándorlása a XVIII. század elején vette kezdetét. Ez a folyamat utat nyitott Magyarország valamennyi társadalmi rétegét megbolygató multikulturalízáció előtt a svábok, rácok, tótok, zsidók, oláhok, cigányok jelentős számú betelepedése révén. Ez pedig Magyarország számos régiójában teljesen átszabta az egykori magyar autochton lakosság népi, etnikai, szociokulturális arculatát, de legfőképpen karakterét. Az elmúlt évszázadokban, a XVIII-XIX. században, a különböző kultúrákból és etnikumokból Magyarországra került emberek leszármazottai, hogyan is érezhetnék sajátjuknak a magyarság és Magyarország régmúltjának történelmét? Hogyan érezhetnék őseiknek a magyarság őseit, amikor ezekhez , az egykoron Magyarországra bevándorolt őseiket sem történelmi szálak, sem pedig genealógiai alapok nem kötötték és kötik.
Úgy tűnik, hogy " nénike " is ezek közé tartozik! sebaj megleszünk nélküle is. Ő járjon a sajátjai közé!