Regisztráció Blogot indítok
Adatok
quodlibet

80 bejegyzést írt és 214 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Tamás Gáspár Miklós minden bizonnyal a hosszú magyar ezredforduló (1985-2030?) egyik, ha nem éppen "a" legfontosabb hazai gondolkodója, és nem azért, mintha mindig annyira igaza lenne -- talán nem is ez a gondolkodás általában vett legfontosabb hozadéka sem --, hanem mert annyira szívósan,…..
Bevezetés A változás filozófiai problémája szorosan kötődik a fizikai tárgyak önazonossága kérdéséhez, így Gallois 1998-es és 2017-es könyvében is kitért annak elemzésére. Nem teljesen ugyanazt gondolja későbben, mint korábban, bár egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy akkor korábbi álláspontja…..
Értelmesek ezek a példák, vagy csak álproblémákat tárgyalnak? Az azonossági problémák a világban való tájékozódás fundamentális kérdései. Semminek a létezésére vonatkozó kérdés nem válaszolható meg, ha előzetesen nem tisztáztuk a kérdéses létező azonosítási feltételeit. (Quine) A közepes méretű…..
Az alábbi rejtvényre különösen nehéz megoldást találni. Ugyanis az élőlények vagy személyek önazonossága nem válaszolható meg egyszerűen az őket alkotó anyagi részecskék önazonosságára alapozva. Egy élőlény vagy egy személy valamennyi atomja vagy molekulája kicserélődhet, miközben semmiféle…..
1001 macska - Peter Geach példája, Gallois könyvében (Metaphysics of identity) az 58-59 oldalakon szerepel. Tabby nevű macskánk a szőnyegen ül. Geach és Gallois szerint Tabby nyilván azonos testi szövetei összességével, beleértve a szőrszálait is. Nevezzük a macskaszövetek együttesét, beleértve az…..
Képzeljünk el egy kertet, benne szép lombos fával. (Peter Strawson példája melyet Gallois említ a könyvben. A példát kissé módosítottam, ami a lényeget nem érinti. Occasions of identity, Introduction pp.2-4) A fának nyáron, egy adott t1 időpontban törzse és ágai is vannak. Ekkor jól láthatóan a…..
Elmondok egy tipikus beszélgetést köztem, és egy rendelést fölvevő kedves, udvarias hang között. A hang gyakran változik, majd minden nap más fiatal, energikus hang. Én lassan, hangosan beszélek a vonalas telefonba, a vonal jó, a hangminőség kiváló.   - Jó napot kívánok, András Ferenc vagyok, és…..
Európa Thomas Mann és nem Julius Evola, Európa Settembrini és nem Naphta (...) Európa = Beethoven, Kant és Galilei és nem Bellarmino, nem egy vallási irányzat, Európa a Tordai országgyűlés (1568): „Midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az…..
Képzeljük el, hogy a garázsban áll egy sérülésmentes, teljesen ép autó t1 időpontban. (Occasions of Identity pp. 15-16) Nevezzük ezt az autót CAR-nak. Ez az autó t1 időpontban A alkatrészek összeszereléséből áll, amit matematikai nyelven egy <A, R> relációnak tekinthetünk. Formális nyelven…..
Fölmelegített tantusz Képzeld el, hogy egy kör alakú érmét – tantuszt – fölmelegítesz, és a melegítés után ellipszis alakú lesz. Ez azt jelenti, hogy a tantusz korábban kör alakú, majd későbben ellipszis alakú lesz. Gallois szerint ez ellentmondás, hiszen akkor az átmenet közben egyszerre kör és…..
Megreped egy tükör. (Gallois példája, Occasions of Identity, Introduction pp. 1-2) Ugyanaz a tükör az egyik pillanatban még hibátlan felszínű, a másikban pedig hibás, repedt. Valóban, miközben a tükör megváltozik, valami ugyanaz kell maradjon, különben nem tudjuk mi az ami megváltozik. Ha a hibátlan…..
Van egy AMOEBA nevű amőba, amelyik egy adott t időpontban (t=divide) kettéoszlik. (Az eredeti szövegben az osztódás után az amőba egyik része egy pocsolyába (=pond) a másik része pedig egy tárgylemezre (=slide) kerül. Én átalakítottam a példát úgy, hogy mindkét rész a tárgylemezen marad. Az…..
Sündisznóállásban Véletlenek 2019.04.17 18:35:52
Velem nem történnek különös dolgok, soha nem voltak misztikus élményeim, látomásaim, kivéve talán néhány érdekes esetet. Ezek közül mesélek el hármat. A lopótök Szüleim József kőrúti lakása sok különös tárggyal volt tele pakolva. Ott laktunk egy szobában két gyerekkel. Többek között a falon,…..
quodlibet 2019.04.18 14:37:07
Nem tudom más hogy van vele, de nekem a háború előtti férfi színészek, mint mondjuk Errol Flynn (nézzétek meg az ő Robin Hood filmjét) vagy a magyar Jávor Pál sokkal szimpatikusabbak mint a mai nők izomkolosszus férfi ideáljai. Rudi bácsi is ilyen szép ember volt, egyenes tartás, sportos megjelenés…..
Múlt év végén (2018. november) Sutyák Tibor több részből álló szemináriumot tartott, amelyik kapcsolatban volt a szituációs szemantikával-logikával illetve annak metafizikai-ontológiai vonatkozásaival. Érdekes sorozat volt, sajnos a végéről lemaradtam, de így is sokat tanultam belőle. Most azonban…..
A közel negyven évig tartó kötelező marxista állami ideológia egyik, ha nem éppen a fő filozófiai ellenségének tekintette a logikai pozitivizmust – ahogy akkoriban nevezték. Érdemes lenne ezzel külön is foglalkozni, most álljon itt csak egy gyöngyszem: G. A. Brutjan, Mi a szemantikus filozófia és…..
1. Két példa Logika órán a következő egyszerű feladatot kapjuk: formalizáljuk a klasszikus elsőrendű logika nyelvén, a „Van egy ibolya a szobában.” mondatot –  az időadattól az egyszerűség kedvéért eltekintünk.  Bevezetve a következő jelöléseket:  Sx:= x – a szobában van; Bx:=x – ibolya; a formula…..
quodlibet 2019.01.23 21:56:38
@Julius Eckstein: N.N. úr futva közeledik az induló vonathoz, melyet éppen elér. Lihegve beül az első kabinba, ahol rajta kívül csak egy ember van, aki megszólítja. – szerencséje volt, hogy késve indult a vonat, különben lekéste volna. – igen, szerencsém volt, fontos ügyben utazom. – szokott máskor is erre utazni? – igen, időnként erre a visz az utam, szeretem a vonatozást, jó kinézni az ablakon és gyönyörködni az ismerős tájban. - válaszolja N.N. úr. miközben jön a kalauz és kéri a jegyeket. N.N. úrnak nem volt ideje jegyet venni, így pótdíjat kell fizetnie. A kalauz kérdi N.N. urat? Meddig utazik a tisztelt úr? – a végállomásig, feleli, majd kifizeti a jegy árát. Mielőtt a kalauz elmegy, N.N. úr megszólal: bocsásson meg, de tulajdonképpen hova megy ez a vonat?
quodlibet 2019.01.24 10:21:49
A poszt arról szólt, hogy hány dolog van a szobában. Elmagyarázza, hogy könnyű erre a kérdésre válaszolni, ha szűkítjük a kört: hány szék van a szobában, hány szőnyeg van a szobában stb. A kérdést megválaszolhatatlannak tűnik, ha nincsen ilyen korlátozás, szűkítés. Ennek a belátásnak is vannak érdekes következményei, de engem nem ez érdekelt. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy az ilyen szűkítések, korlátozások megfogalmazásához már eleve szükség van egy teljesen általános szóhasználatra, pl. a ’dolog’ szó logikai változóként (azaz névmáskén) és nem tulajdonságként való használatára. De ha ez így van, akkor hogyan tudjuk ilyen széles értelemben, minden korlátozás nélkül használni ezt a szót? (Az tökéletesen mellékes, ha a ’dolog’ szó helyett a ’valami’ szót használjuk névmás gyanánt.) Tehát a szűkítő használat esetén, én látok egyfajta hibás kört. Ha ebben nem tévedek, akkor ez egy valós probléma. Előfordulhat azonban az is, hogy rájövök, ez egy álprobléma, vagy mégis valódi probléma, de megválaszolható. Nekem ez sem világos. Ezért írtam az újabb posztot a filozófiai problémák csoportosításáról. (Megjegyzem, filozófusok olvasásakor gyakran érzi az ember, hogy a filozófiai író azzal küzd, hogy egyáltalán megfogalmazza a problémát, a kérdést. Ezért szabad csak nagyon óvatosan értelmetlenségnek minősíteni egy filozófiai szöveget.) Namost ez idáig úgy tűnt, hogy értjük egymást, szerinted ez egy valós probléma, de megválaszolható: szerinted minden esetben valamilyen fajtára, kategóriára vonatkozik a logikában a változók használata, azaz a ’dolog’ szó mindig valamilyen értelemben értendő, és nem teljesen általánosan. Most viszont ezt írod: „Az az igazság, hogy nem értem, mi a probléma, mi a kérdés...” Akkor eddig miről beszéltünk? Nekem úgy tűnik, a probléma típusa 35, korábban szerinted 55 (én így értettelek), most azt mondod, hogy 0 a típusa. (Ez is lehet) Utóbbi esetben nem érdemes elkezdeni vitatkozni a kérdésre adott válaszon, elindulni, keresni a választ, mert nem tudjuk miről beszélünk, hova megy a vonat.
Megjegyzések: Olyan metafizika is van, amelyik mindenfajta objektum/szubsztancia létét tagadja, csak a folyamatok létét feltételezi. Carnap részletesen foglalkozik az általános szavak kérdésével a nyelv logikai szintaxisáról írt könyvében. Jonathan Schaffer írt egy kritikát Thomasson könyvéről, „The Deflationary Metaontology of Thomasson’s Ordinary Objects (Philosophical Books Vol. 50 No. 3 July 2009 pp. 142-157) érdemes elolvasni, kapcsolódik ahhoz amit írtam.
A probléma neve vagy leírása Száma: V x J x L V: Világos a probléma megfogalmazása, vagy csak homályos érzés, netán halandzsa? ( 0=nem érthető a kérdés 1=a kérdés világos) J: Van a józan észnek válasza a kérdésre? Egyáltalán adható a kérdésre a józan észnek megfelelő válasz? (3=…..
Vajon az alábbi hét állítás közül melyik igaz, melyik hamis és melyik paradoxon? Paradox mondat alatt jelen esetben a bizonytalan, váltakozó igazságértékű, vagy ’igaz’ vagy ’hamis’ logikai értékkel nem rendelkező mondatokat értjük. Jelen esetben egy mondat logikai-grammatikai értelemben nem jól…..
„Mi az igazság” kérdezte Pilátus a Mestert, de meg sem várta a választ, mert nem hitt az igazságban. Rosszul tette.[i] Tudni való, hogy az emberi mondatokat három zsákban gyűjti az Úristen. Jobb keze mellett vannak az igaz kijelentő mondatok, balján a hamisak, míg a bizonytalan vagy zavaros…..
quodlibet 2019.01.12 16:45:14
Nemrég láttam, hogy a Carneades.org online filozófiai egyetem remek videókat készített Tarski igazság elméletéről, ezen belül a Hazug paradoxonról is: youtu.be/LGsFkSJYmRo Érdemes megnézni, összevetni azzal amit én írtam. Néhány pontom tér el csak a véleményünk, lehet, hogy erről majd külön is írok.
Sündisznóállásban Köszönet 2018.04.10 11:37:38
Köszönjük kedves LMP, és főleg Schiffer András, hogy eladtátok a magyar demokráciát. Köszönjük kedves Demokratikus koalíció, hogy elgáncsoltad mind a demokráciát, mind a koalíciót. Köszönjük kedves MSZP, hogy sikerült meghosszabbítanod haldoklásod. Köszönjük kedves Jobbik, hogy győzött a…..
quodlibet 2019.01.08 18:06:44
@Edit exnolbloggerina: Köszi, neked is BUÉK!
  Nem vagyok egyedül azzal a meggyőződéssel, hogy az Ószövetség szellemisége a legkevésbé sem példaértékű. Egy féltékeny, haragos, büntető isten képét festi meg, s egy olyan társadalomét, amely e féltékeny, haragos, büntető attitűdből építi fel saját világát. Az Ótestamentum történeteinek és…..
quodlibet 2019.01.07 18:45:09
Tudni való, hogy az emberi mondatokat három zsákban gyűjti az Úristen. Jobb keze mellett vannak az igaz kijelentő mondatok, balján a hamisak, míg a bizonytalan vagy zavaros értelműek a középső zsákba kerülnek. Valamennyi mondat egy papírszeletre kerül, és minden papírszeleten egy…..
quodlibet 2018.12.26 11:19:28
@FMR: egy szám páros pontosan akkor, ha maradék nélkül osztható kettővel. Következésképpen a nulla páros szám.(Bocs, de alsó tagozaton tanítják.)
Vajon mit tudnék valami oldottabb, könnyedebb posztot írni így a karácsonyi ünnepkör közeledtével? A keresztény kultúrkörben a karácsony is egyfajta csoda. Én szeretem a meséket, különösen a misztikus történeteket, a zsidó-keresztény mitológia is közel áll hozzám. Jó három éve írtam egy posztot a…..
1. Az alábbi megjegyzések egyáltalán nem tartanak igényt az eredetiségre vagy újdonságra. Valamikor a 80-as években írtam az első változatát, amikor a Bécsi kört olvastam, most valamelyest kiegészítettem. Carnap az Aufbauban is foglalkozott a témával, majd később híres tanulmányában visszatért rá.…..