Regisztráció Blogot indítok
Adatok
korizoli

67 bejegyzést írt és 86 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus első előkészítő éve az Eucharisztia személyes dimenzióját hangsúlyozta mint keresztény életünk forrását. A mostani, második előkészítő év témája az „Eucharisztia az Egyház életének forrása”, azaz idén az Eucharisztia közösségi dimenziója áll a…..
A szeretet három arca Aquinói Szent Tamás a szeretet szentségének nevezte az Eucharisztiát, latinul Sacramentum Caritatis, ami XVI. Benedek pápa eucharisztikus apostoli buzdításának is a címadója lett. A szeretet összetett valóság, aminek különböző vonatkozásait lehet megkülönböztetni. A filozófiai…..
Augusztus elején Esztergomban Szent Ignác-napi búcsún prédikáltam a vízivárosi templomban rendalapítónk és az Eucharisztia kapcsolatáról. Ebből nőtt ki ez a bejegyzés, amiben a jezsuiták és az Eucharisztia kapcsolatát szeretném körbejárni. Miképp van jelen az eucharisztikus lelkiség a rendalapító…..
Az elmúlt hetekben jezsuita közösségünkben egy kis videó készült a Montserrat hivatástisztázó és jelöltévről. A videó az Indexre is kikerült, Bokszoló szerzetessel reklámozzák az egyházi pályát a jezsuiták címmel. „Láttak már bokszoló szerzetest? Nézzék meg a…..
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A liturgikus évben nem sokkal utána következik Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe. Eucharisztikus sorozatunkban most arról elmélkedünk, hogy mi a kapcsolat a Szentlélek és az Eucharisztia között...
Az eucharisztia megelőzte az újszövetségi szentírást, sőt, a keresztény Biblia az eucharisztikus ünneplésből nőtt ki? Folytatva az Eucharisztiáról szóló sorozatot, most a kezdetekről elmélkedünk. ..
korizoli 2018.05.15 15:44:42
Egy barátom emailben küldte az alábbi kommentet:

KEDVES ZOLI, elolvastam a blogbejegyzésedet. Ügyes kis írás, de engedj meg három kis rövid gondolatot az idézőjelbe tett szöveggel kapcsolatban. Üdv. Bálint Zsolt

"Mindezek fényében ugyanakkor az is látható, hogy az a ma egyes körökben egyre népszerűbb törekvés, hogy térjünk vissza a latin liturgiához, éppen nem az egyház legősibb hagyományhoz való ragaszkodást jelenti. Az egyház legősibb hagyománya az inkulturáció, a népnyelv használata."

Már az első keresztények lemondtak a népnyelvről és nem arámul beszéltek, mert fontosabb volt az, hogy mindenki megértse azt, amit a kenyértörésben végeznek. De szükségképpen nem a népet tartották szem előtt, hanem azokat, akik a hit letéteményét őrizték. Miért? Mert teológiai dolgokról nem lehetett a nép nyelvén diskurzust folytatni. Ezért írta Pál apostol is görögül a leveleit, és nem valamelyik helyi nyelven (jó sok volt...). Ugyanez a helyzet a keleti liturgiákkal. A pravoszlávot, a liturgikus szírt és az örményt már a nép nem érti, de érteni kell annak, aki végzi a liturgiát. A nyelvileg sokkal diverzebb keleten valószínűleg ezek a lokális nyelvek voltak azok, amelyen a teológiát művelték. És talán művelik ma is.

Más: A katolikus egyházban is számos példa van arra, hogy a liturgikus nyelv a nép nyelve is volt, sőt a szentmise állandó részeit is a nagyobb búcsúkban talán népnyelven végezték. Lásd a Kájoni énekeskönyvet, a XVII. századból.

A mai kor jelensége pedig az, hogy olyan mélységig jutott az Isten ismerete, hogy azt anyanyelven is lehet művelni. Tehát magyarul is lehet teológiai értekezéseket folytatni, de a probléma ezzel, hogy az élő nyelvek növekednek, bogozódnak, elhalnak, kirügyeznek, stb. Így a szavak jelentésének nemcsak logikai, hanem (sokszor elsősorban) érzelmi jelentése van, így egy-egy nyelvben egészen másra lehet asszociálni fontos teológiai kérdések kapcsán - ami mögött ott van a teljes népcsoport történelmi tapasztalat is. Ez következésképp sok újabb kérdést vet fel, ami nem féltétlenül rossz. Ezeket az anomáliákat ma nem a latin, hanem az angol nyelvű szakirodalom próbálja feloldani. Bár van egy kis népesség, aki még tökéletesen beszél angolul (Oxford English), de ez a világ népességéhez képest jelentéktelen kisebbség. Ma mindenki angolul makogja el a dolgait, ha azt akarja hogy mindenki megértse. Valószínűleg így volt a göröggel is az apostolok korában, és így volt a latinnal is Szent Ambrus és Ágoston korában.

A latin nyelvű liturgiához való ragaszkodás oka: másfélezer év szépséges szövegét és zenéjét nem lehet egyszerűen kidobni az ablakon annak, aki ezeket ismeri. És döbbentes azt is látni, hogy ez milyen mélységbe szállt alá a nép közé. Aki tanulmányozza a magyar népzenét borsódzó háttal lát bele ezekbe a mélységekbe. Talán egyik európai nép zenéje sem tart ilyen tiszta tükröt a kutató elé. A II. Vatikáni Zsinat ezt a problémát nem látta, bár elvileg kimondta, hogy a liturgia nyelve a latin korális, de mivel az évszázados hagyományok megszakadtak, egy szörnyű nagy szakadék tátong most. A püspököknek kellene ezzel komolyan foglalkozni, hiszen: "lex orandi lex credeni". Engem riaszt és aggaszt az a tudat, hogy az unokáimnak majd a gitáros dalok szintjén kell imádkoznia, mert a püspök foci- és nem katedrális iskolát alapít. Unokáim majd bemennek a templomba és a világ tükrébe néznek. Érdekes: a világnak nem kell a mi szép zenénk, nem viszik be a diszkóikba, nem játsszák a fesztiváljaikon. Felismerik, hogy nem oda való. Szerintem egyszerűen csak tudatlanságból fakad, hogy a világ zenéje bekerül a mi szent helyeinkre, és van olyan "liturgia" amihez hevi metál zenét játszanak.
Az elmúlt hónapokban olvastam egy könyvet (lassan ment, mert majd 500 oldal), ami nagy hatást tett rám és mondhatom, hogy a nevelésről szóló könyvek közül, amiket mostanában, mióta iskolalelkész lettem Miskolcon olvastam a leghasznosabb műnek ezt találtam. Gordon Neufeld és Máté Gábor, A család…..
korizoli 2018.05.14 11:19:18
egy kapcsolódó youtube videó: Rabbi Jonathan Sacks: www.youtube.com/watch?v=9BHJ_JCUX6s

"In Britain, in today's newspapers, there is an account of yesterday's report of the Children's Commissioner for England and it makes devastating reading about how millions of children in England are growing up in vulnerable or high risk environments. These are shocking figures and doubtless there are many causes. But there is one above all that cuts to the very heart of the problem of contemporary politics and why we so often find ourselves faced with problems that seem to have no solution. The single biggest factor, and this has emerged from every piece of research over the last fifty years is the collapse of marriage as an institution. Here is a video with some of my thoughts on the reports, and why I believe the institution of marriage is central to helping us tackle this problem."
Közéletünket olykor felkavarja, amikor egyházi emberek politikai nyilatkozatokat tesznek ld. hódmezővásárhelyi eset pro és contra. A híveket gyakran bosszantja, amikor a szószékről pártpolitikai befolyásolási törekvést éreznek, mások viszont az egyházi közösségből éppen azt várják a papjaiktól, hogy…..
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé haladva egyre többet foglalkozom olvasmányaimban az Eucharisztia titkával. Lelkinapok, lelkigyakorlatok során szívesen beszélek hitünknek e központi valóságáról. Vágyom arra, hogy megosszam azt, ami számomra is motiváló. A közeljövőben több…..
Ma van Miki Szent Pál japán jezsuita vértanú és társainak ünnepe. http://www.katolikus.hu/szentek/0206.html A jezsuita kalendáriumban hozzájuk kapcsolódóan ünnepelünk még számos további japán jezsuita vértanút, akiket a közelmúltban avattak boldoggá. Egyikük Péter Kasui Kibe. Nemrégiben láthattuk…..
korizoli 2018.02.16 20:04:22
@altavista
csak most tudok írni valamit egy korábbi felvetésedre.
Való igaz, hogy ugyanabban az időben az európai kereszténység sem volt túl toleráns ebben a tekintetben. Inkvizíció csak egyik, a katolikus oldala a dolognak, ugyanez a kor része volt, hogy Európában is hasonló módon végeztek ki jezsuitákat pl. Anglia, vagy a Kassai vértanúk Magyarországon. és a sor még hosszú..
A minta mindenütt hasonló, a magát fenyegetve érző domináns hatalom az erőszak eszközét is felhasználja arra, hogy a konkurenciát elfojtsa. Ez egy mélyen emberi jelenség, ami a történelemben újra és újra előfordul. kérdés, hogy egy vallási gondolkodás miképp viszonyul ehhez, katalizálja az erőszakot vagy mérsékli.
ilyen értelemben azért elég világos az Evangélium és Jézus tanítása, életpéldája. Aki csak egy kicsit is figyelemmel olvassa, az láthatja, hogy mennyire ellentétes minden brutalitással, kínzással, kínvallatással és egyebekkel, amitől a keresztények sem voltak sajnos mentesek az évszázadok során. a norma azért mindig ott volt: Jézus példája és ez a példa szól a lelkiismeretekben. Gondolni lehet az indiánok védelmezőjére Bartolome la Casas- ra, vagy éppen a jezsuita Spee atyára, aki a boszorkányperek ellen emelte fel a hangját és még nagyon sok keresztényre, aki nem azonosult a brutális erőszakot alkalmazó kortársakkal és épp az evangélium alapján kritizálta azt. Nem véletlen, hogy ezek (pl. kínvallatás stb.) épp a keresztény kultúrából fakadóan számolódtak fel.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a kereszténység igazság igénye és missziós törekvése – ha nem párosul a szintén keresztény erénnyel a másik tiszteletével, szelídséggel, akkor bizony forrássa lehet erőszakosságnak. Az inkvizíció és a többi hasonló keresztény alapú elnyomó helyzetnek itt a gyökere. Csakhát a cél sosem szentesíti az eszközt. az igazságot nem lehet nem igazságos eszközökkel diadalra juttatni. Kereszténységet, nem keresztény utakon terjeszteni pl. manipulációval, erőszakkal stb. kontraproduktív. A kereszténységnek van egy benső ereje, ami igazán hatni tud. De ez mindig törékenységbe van csomagolva. Folytonos keresztény kísértés, hogy erős, domináns, uralkodó, sikeres, gazdag Egyházat akarunk már itt a földön. De ez Jézusnak sem sikerült. Ő a kereszten tette a legnagyobb tanúságot. Meggyőződésem, hogy a keresztények is csak a Jézusi, alázatos, törékeny úton tudnak hűségesek maradni a Mester küldetéséhez. Itt pedig le kell mondani minden fajta erőszakról. Hans Urs von Balthasar egy gondolata jut eszembe : csak a szeretet hiteles. A kereszténységnek nincs más hiteles apologiája mint emberek, akik szeretnek. í
Ferenc pápa a béke 51. világnapjára (2018. január 1.) írt üzenetének középpontjában a „A migránsok és a menekültek: békét kereső nők és férfiak” –állnak. A menekültekkel kapcsolatos állásfoglalásai miatt nagyon erős kritikák érik a pápát szerte a világon és idehaza is, azzal vádolva őt, hogy…..
Az imádság minden vallás szerves része, és az emberiség vallásos hagyománya hihetetlen gazdag az ima formáit tekintve. Egy-egy valláson belül is sokféle imaút létezik. Vajon a keresztény hagyományban milyen fő jellemzői vannak az imádságnak, ami különböző intenzitással, de valahogy mégis minden…..
Jezsuita bloggerek Gender ajánló 2017.11.20 10:25:00
A napokban fejeztem be Szőnyi Szilárd Föltámadott a Gender című könyvének olvasását. A könyv témái a női és férfi szerepek egy változó világban, feminizmus értékei és kritikája, család, szexualitás homoszexualitás és mindaz a csomó kérdés, ami e lényeges témák…..
Meglehetősen nagy visszhangot váltott ki egy indiai rendtársunk Saju atya tánca és az oltárnál való jelenléte az egyik szeptemberi jezsuita nyolcas misén. Kommentelők sokasága fejezte ki véleményét tartalmilag és stílusban meglehetősen széles spektrumban pro és kontra. A kérdésben tekintélyes atyák…..
Iskolába a diák tanulni jár, de nem csak a diákok tanulnak, formálódnak, hanem a nevelőik is. Júniusban befejeződött iskolalelkészi szolgálatom Miskolcon, ami két évet tartott. Szeretnék megosztani veletek néhány személyes tapasztalatot, formálódást, ami bennem végbement ez idő alatt, amire nem is…..
Ebben a tanévben a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanárai és a szülők számára tartott lelkigyakorlaton és a lelki napokon a boldogság témáját jártuk körül. Abból kiindulva, hogy Isten boldogságra teremett bennünket, - ahogy a Katekizmus is mondja, az ember „fogantatása pillanatától örök…..
Sokan úgy gondolkodnak Isten akaratáról, mint ha az valami fátum szerű, megmásíthatatlan határozat lenne, ami a mi emberi hozzáállásunktól függetlenül mindig és feltétlen megvalósulna.  Amit Isten akar az úgy lesz és kész. Ez a kép hivatáskeresésben olykor egészen…..
Jezsuita bloggerek Öt perc foci 2013.10.18 00:16:56
A foci szenvedélyeket ébreszt. Kevesen vannak ebben az országban, akik közömbösek iránta. Siker vagy kudarc egyaránt az újságok címlapjára kerül, és gyakran politikai vonatkozásai is vannak. 1956 előtt is a legjelentősebb felfordulás, népi elégedetlenség egy focimeccs, az…..
Augusztus 20. számomra egy meglepetés-nap volt, mert előző nap este kaptam egy szlovák rendtársamtól egy telefonos kérést, hogy egy Panamából jött jezsuita szeretne Pestre látogatni, tudnék-e segíteni neki az eligazodásban. Őszintén szólva nem voltam túl lelkes a kérésre, mert…..
korizoli 2013.09.02 18:33:58
a-kjudít, izrael-misztériuma:
Sikerült összegyűjtenem jó pár elmarasztaló megjegyzést tőletek: tudatlan vagyok, rossz társaságba keveredtem, előítéletes vagyok, nem törődöm a tényekkel, elragadtak az indulataim, választási kampányt folytatok, kódoltan zsidózok, Alföldi kilövésének eszköze vagyok, csak egy troll lennék –mert nem válaszoltam eddig stb.
Kezdem az utóbbival. Sajnos nem tudok és nem is akarok a kommentekre napi szinten reagálni. Év eleje van és be vagyok havazva a feladataimmal. Ettől még elolvasom őket és foglalkoztatnak, amit írtok, fel is kavarnak alaposan. No aztán mire válaszolok.. Ezen a válaszon is több mint egy órát ültem.
Az írásomhoz annyi magyarázatot fűznék, hogy a részlet, amit főleg sérelmeztek, a „hajmeresztő forgatókönyv” –valóban hajmeresztő és én is annak találom!!! Szerintem, ha elolvastátok az írásom egészét, akkor világos, hogy az ilyen jellegű átértelmezéseket nem tartom jónak, sem művészinek sőt rombolónak látom és épp azért írok, mert engem valami ilyesmi bánt. Igazából a sérelmezett „forgatókönyvben” nem tettem mást, mint Alföldi darabjával kapcsolatosan három szimbólikus dolgot mechanikusan felcseréltem a darabban látható keresztény szimbólumok helyén. És lám milyen másként fest az egész. Ez a darab joggal háborítana fel zsidókat – és nem zsidókat is. Ti is felháborodtatok még a gondolatra is és el is marasztaltatok egyből. Egy érzékenyég milyen másképp fest, ha kicseréljük a szimbólumokat. Ha titeket mindez bánt, már ezt is kikéritek magatoknak, hogy kérdés formájában fel mertem tenni egy ilyen hipotézist – akkor miért csodálkoztok azon, hogy engem bánt az, amit láttam, nem fikcióként, hanem megvalósult produkcióként, azokkal a szimbólumokkal amik nekem szentek. Nem várom, hogy egyetértsetek velem a darab megítélésében, de abban legalább reménykedem, hogy egy kicsit megérzitek, hogy mi a bajom a rendezéssel és miért fájnak egyes elemei.
Végül történelmi háttérként ajánlom mindenkinek, Izrael-miztériumához hasonlóan, még a szociban megjelent Györffy György: István király és műve c. könyvet. Szerintem nincs köszönő viszonyban a sem rendezés, vagy főleg a táltos magyarok –köztük Szörényi Levente által - propagált véres kezű István képével
 Mivel évek óta hivatásgondozással és fiatalokkal foglalkozom, ezért vannak olyan papi feladatok amelyek csak egészen kivételes esetben találnak meg, ezek közé tartozik a temetés és a betegek kenetének kiszolgáltatása is. Az elmúlt héten viszont kétszer is alkalmam volt ilyen…..
Az elmúlt héten több napot sikerült víz közelben töltenem. Felhívásunkra többen jöttek velünk együtt segíteni az árvízi munkálatokban. Szerdán és csütörtökön Nagymaros volt a célállomás, szombaton pedig olyan sokan lettünk (17-en –ami persze más…..
Két, német nyelvű, a szerzetesi hivatással kapcsolatos internetes anyagra szeretném felhívni a figyelmet. Az első egy blog, ami az ausztriai Maria Enzersdorferben élő ferences közösségek jóvoltából létezik. A blog a Klosterkatze, a kolostor macskája nevet viseli. „Franzi” a…..
Eddig még nem jutott eszembe, hogy ez is a vízen járás egy formája. Április közepén Litvániában gyakorolhattuk ezt a sportot, hiszen, amíg itthon végre már kitört a tavasz, a balti országban még hó és jég borította a tájat, amikor gépünk földet ért. Jezsuita…..
Immár 10 éve, hogy elhunyt a püspökszentlászlói Életrendezés Háza alapítója Vácz Jenő atya. Számosan vagyunk, akiknek életében fontos fordulópontot jelentett a Jenő atyával való találkozás, és a püspökszentlászlói lelkigyakorlatozás. Először 1996-ban jutottam el ebbe az…..
„Szemérmetlen dolgot néztem az interneten” hallom egyre gyakrabban gyóntatóként a zavarodott, és szégyenlős szavakat. Fiatalok, mondhatnánk, természetes érdeklődés, csak egy kicsit célt tévesztett. Csakhogy a történet sajnos a legtöbbször nem olyan egyszerű, hogy…..