Regisztráció Blogot indítok
Adatok
a századik juh

308 bejegyzést írt és 3251 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
    A Watchtower Inc. ranglétráján a gyermektelenek gyorsabban előrre jutnak, sőt, már vannak olyan képzések, amit csak gyermektelen egyedülállók vehetnek részt. Így a  Nemzetvédelmi Akciótervet Jehova Tanúi nem igazán támogatják. S hogy miért?  Azért, hogy a Watchtower Inc.-et…..
a századik juh 2019.08.18 11:54:46
@gggarai: Köszönöm a csodálatos idézeteket! És még mennyi ilyet hallottunk a kongresszusokon! Itt a vég, jaj a várandós asszonyoknak!
"Rágógumi — Nem fogott rajta az idővasfoga AZ ÉBREDJETEK! MEXIKÓI ÍRÓJÁTÓL" https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/102002132?q=id%C5%91+vasfoga&p=par A Watchtower Inc. honlapján (JW.org) 13 esetben használják az "idő vasfoga" kifejezést.   Ne feledjük ezt a tényt, amikor a következő…..
a századik juh 2019.08.09 06:47:22
@Igazság Kereső: "tt kő kövön nem marad, ha bárki bármiben is ellent mer mondani!"

Nono! Sohasem tudhatja az ember, hogy hány főwéni tisztségre ácsingózó bólogatówén van, aki politikai okokból majd picit helyesel a gyanúba került főwén elleni vádakra... :)

"Köf-höz, meg a bételhez meg a nagy francot fogok fordulni, sem nekem, sem a szüleimnek nem fontos annyira." Az igazság fontos, az igazságtalanságnak meg mi köze az igazsághoz?

" Kéz kezet mos... Ha valakit minden áron ki akarnak tenni, akkor ki is teszik." Igen ez messzemenően így van... mindaddig, amíg nem találkoznak olyannal, aki nem csak a Watchtower adományelrendezését vágja, hanem a szervezet vénekre és bíróikra vonatkozó belső szabályzatait is ismeri...

Például felhívták-e a figyelmet az igentisztelt wének az ítélkezés után a 8 napon belüli fellebbezési lehetőségre?
a századik juh 2019.08.13 12:32:50
@leslie07: Olyat ismerek, akinél a fellebbezés szóra elmaradt az egész bírói.
a századik juh 2019.08.14 04:08:40
@Igazság Kereső: "A hóhérnál fellebbezzünk?! Szószerint esélytelen! Akit ki akarnak tenni, azt ki is teszik! Emlékezzünk csak Ray Franz-ra. Vele is hogy bántak, holott ő nem akárki volt! Eltaposnak, mint a csótányt, ha úgy tartja kedvük.
A fellebbezéssel többet nem érsz el,csak jobban megaláznak! "

Ki is mondta, hogy a császárhoz fellebbezek?
Eltaposták, mint a csótányt, jól megalázták, de mégis, mindezek ellenére fellebbezett!

Ray Franz a lelkiismerete miatt nem akart maradni, nem pedig arról volt szó, hogy ne tudta volna elérni, hogy maradjon.

Mindenki azt hiszi, hogy húdenagyon körmönfont mestertervek kellenek egy-egy jogi győzelemhez a szervezet ellen. (és itt most jogi győzelemnek tartok egy megakasztott bíróit, vagy egy megszűntetésre kerülő bíróit is)
pedig a legtöbb esetben roppant egyszerű dolgok kellenek csak. Például Babilon is azért esett el, mert valaki belülről nyitva hagyta a kaput.

Ugyanígy a Watchtower Isten trónjában pöffeszkedő szervezete ellen sem kell semmi más, csak az igazság szeretete, mert mi köze az igazságnak az igazságtalansághoz, kicsinyhitű? ahogyan ezt nekem szokták mondani... :)

Ahol igazságtalanság van, ott az igazság előbb-utóbb diadalmaskodik, csak ki kell használni a szervezet által biztosított jogi lehetőségeket.

Pál fellebbezett a császárhoz az igazságtalanság miatt, hogy milyen céllal és milyen sikerrel, azt ki-ki döntse el maga.
Szemfüles olvasóimnak feltűnhetett egy ellentmondás Jehova Tanúi bevett gyakorlata és az alapvető emberi jogok között.   Az egyik cikkem Jehova Tanúi jogszerűtlenül korlátozott alapvető emberi jogairól szól: https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/2017/10/09/jehova_tanui_fogyatekosak   Ez pedig…..
a századik juh 2019.08.10 06:54:30
3.5. A választójog korlátozása egyéb okból
[55] A bűncselekmény elkövetése, illetve a belátási képesség hiánya miatti korlátozás mellett a harmadik leggyakrabban előforduló korlátozás, amikor valamely tisztség gyakorlóit zárják ki a választójogból. A korlátozás indoka elsősorban a hatalmi ágak elválasztásának elve: nem fordulhat elő az a helyzet, hogy valaki úgy válik a törvényhozó hatalom gyakorlójává, hogy valamelyik másik hatalmi ághoz tartozó tisztséget tölt be. Ez egyaránt vonatkozhat az igazságszolgáltatási hatalmat, valamint a végrehajtó hatalmat gyakorlókra. A közhatalmi tisztséget betöltők választójogból való kizárása a választáson induló jelöltek esélyegyenlőségét is szolgálhatja. A közhatalmat betöltőknek ugyanis több eszköz áll rendelkezésükre a választópolgárok meggyőzésére, valamint a közhatalom gyakorlójaként ezek a személyek a választópolgárokra is kiható döntéseket hozhatnak, ez pedig befolyásolhatja a választópolgárok szabad választását. A másik oldalról a korlátozás indoka az egyes tisztségek, intézmények átpolitizálásának megakadályozása lehet. Több tisztség esetében tiltott a párttagság, jogi kötelezettség a politikai véleménynyilvánítástól való tartózkodás, amelynek egy választási kampányban nyilvánvalóan nem lehet eleget tenni.
[56] A fenti célok elérése kétféleképpen történhet. Az egyik megoldás a passzív választójog közvetlen korlátozása, meghatározott tisztség betöltőit kizárva a választáson való indulásból. Ez lehetséges abszolút mértékben, azaz a tisztség gyakorlója passzív választójogának teljes megvonásával, vagy úgy, hogy a másik tisztséget a jelöltség (megválasztás esetén pedig a képviselői megbízatás) idejére fel kell függeszteni, esetleg meg kell szüntetni. A másik megoldás a passzív választójogot csak közvetetten érintő összeférhetetlenség intézménye: amennyiben valakit képviselőnek választanak, a másik tisztségéről le kell mondania, vagy az a törvény erejénél fogva megszűnik.
[57] Az ENSZ Emberi Jogi Bizottság 25. általános kommentárja szerint ha van ésszerű indoka, hogy bizonyos választott tisztségek összeférhetetlenek legyenek meghatározott megbízatások betöltésével (például bírói, magas rangú katonai, közszolgálati megbízatások), az összeférhetetlenség elkerülésére irányuló intézkedések nem korlátozhatják indokolatlanul a PPJNE 25. cikk (b) pontjában meghatározott jogokat.[93] Elfogadhatónak tartja a passzív választójog korlátozását az EJEB is bizonyos tisztséget betöltő személyek esetén.[94]
[58] A választójog magyarországi története során a meghatározott foglalkozás gyakorlása először a választójog feltételeként jelent meg, a foglalkozás gyakorlása alternatívát jelentett a jövedelmi cenzus mellett: meghatározott foglalkozás vagy tevékenység gyakorlói akkor is választójoggal bírtak, ha jövedelmük vagy vagyonuk nem érte el a törvényben meghatározott mértéket. Más foglalkozások azonban a választójogból való kizáráshoz vezettek. A hatályos Alaptörvény nem állapít meg a választójogra vonatkozóan tisztség betöltésével összefüggő kizáró okot. Sarkalatos törvény a választhatóságot további feltételekhez kötheti, de annak meg kell felelnie az alapjog-korlátozás alkotmányi szabályainak.[95]
[59] Az előzőekben ismertetett korlátozási okok mellett léteznek még továbbiak, amelyeket a nemzetközi jog elfogadhatónak tart vagy éppen határozottan tilt. A PPJNE szerint a politikai részvételi jogokat faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül kell biztosítani. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottság 25. általános kommentárja még több tiltott megkülönböztetést sorol fel, így ésszerűtlen a választójog korlátozása fizikai fogyatékosság alapján, továbbá észszerűtlen megkövetelni az írni-olvasni tudást, meghatározott képzettséget vagy vagyont. A párttagság nem lehet az aktív vagy passzív választójog feltétele, sem kizáró ok. Azt, aki egyébként választható lenne, nem lehet észszerűtlen és diszkriminatív feltételekkel kizárni a passzív választójogból, például képzettségi, lakóhelyi vagy származási követelményt előírni vagy politikai kötődés miatt megkülönböztetni. Az EJEE 14. cikke szerint az egyezményben meghatározott jogok és szabadságok – így a választójog – élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. Az EJEB egyezménysértőnek találta a csődeljárás alatt állók választójogból való kizárását.[96] Az egyezménnyel összhangban állónak bizonyult viszont a passzív választójogból való kizárás a diktatúrában korábban betöltött szerep miatt.[97]

ijoten.hu/szocikk/alkotmanyjog-valasztojog#block-25
a századik juh 2019.08.14 03:54:15
@Igazság Kereső: "Vajon Jézus,ha ma élne, elmenne szavazni vagy sem, és megtiltaná azt tanítványainak? "

Mivel akkoriban nem szavazással választottak politikai és vallási vezetőket, így nem lehet bibliai példát mondani arra, hogy Jézus és tanítványai szavaztak-e.

de Jézus vajon politizált-e?

Gondoljunk bele, hogy akkoriban a fópapok, a vallási vezetők, a farizeusok NEM CSAK vallási szerepet töltöttek be, hanem politikai szerepet is, jelesül városvezetők, királyi-császári tanácsnokok, ha úgy tetszik, polgármesterek és önkormányzati képviselők IS voltak, legallábbis ma annak felelne meg a pozíciójuk.

Habár Jézus nem politikai üzenettel érkezett, az igencsak érintette a politikát is.

Elég élesen bírálta azokat, akik vezető helyről butaságokat cselekedtek, úgy a vallás, mint a politika területén, emlékezzünk mondjuk a "vak vezetők!" frázisokra.

Szóval én úgy látom, Jézus nem húzta be fülét farkát, ha meg kellett mondani valamit valakinek, legyen az egyszerű ember, főpap, vagy akár a császár kinevezettje.

Tehát, véleményem szerint Jézus nem semleges viselkedésű volt politikai ügyekben, legalábbis nem a semlegesség azon fajtáját gyakorolták, mint amit a Watchtower tanít, de nem tesz.

Mert politika-e 8,5 millió embernek megparancsolni, hogy írjon Putyinnak levelet, hogy változtassa meg a döntését? Politika volt-e, amikor Hitlernek írt Rutherford? Ésatöbbi, ésatöbbi.

Elmehet-e egy lakossági fórumra egy Jehova Tanúja?

Hiszen a fiókhivatal egy-egy nem zökkenőmentes királyságtermi építkezés engedélyezésekkor elküldi a wéneket a lakossági fórumokra, sokszor önkormányzati ülésen hallgatják meg az érveiket az építési hatóság és az önkori emberei, és bizony kifejezetten nem tartják politikai korrupciónak az ajándékkosárkák készítését és ajándékozását ezen önkormányzati eljárásoknál. Márpedig egy önkormányzati döntést befolyásolni biza politika.

Politikai vezetőknek, politikusoknak levelet írni a politikai döntésük megváltoztatása miatt... bizony politika.

Azt állítani, hogy a politika és a vallás no meg hogy a világgazdaság mind-mind sátán rendszerének a része nem más, csupáncsak politika, hisz nincsennek ilyen irányú vonatkozó Bibliaversek.

De a lényeg nem ez, hanem az, hogy Jézus sohasemm korlátozta a követői alapvető emberi jogait.

Nem mondta meg, mit viseljenek, nem ágált a férfiszoknya ellen :), nem pampogott a szakáll miatt, nem útálta a katonákat, a más vallásuakat, a más rasszhoz tartozóakat, nem tiltott el senkit semmilyen orvosi kezeléstől, és a lényeg, hogy nem uszított az állam ellen, az Istentől való hatalmat pedig nem mondta sátántól származónak.

Azt tanította, hogy nincs hatalom, csak Istentől, és hogy a létező hatalmak Isten akaratából állnak fenn a maguk viszonylagos állásában.

Jehova Tanúi azonban a politikai hatalmakat sátán eszközének tartják, és azt mondják, hogy a hatalmakat emberek választják meg Isten akarátával szemben, és ezért aki szavaz, az sátán világrendszerét támogatja.

Az én személyes véleményem az, hogy Jézus "politikája" igenis jelen van napjain politikájában is, jelesül a ne ölj miatt sok helyen nincs halálbüntetés, és európa vezető pártjainak nevében ott van a "christian" keresztény jelző, mert keresztény értékeket akarnak/szeretnének képviselni.

A tanítványainak meg nem tíltott meg semmi ilyet, hisz a tartózkodjatok a vértől, a paráznaságtól, és a fulvaholt állatoktól felhívásában nem szerepel, hogy a szavazástól is tartózkodni kellene...
Nézzük, hogyan kezdődik a Watchtower Inc. szerint a 147-es zsoltár: https://wol.jw.org/hu/wol/b/r17/lp-h/nwtsty/H/2019/19/147#study=discover&v=19:147:1 Kiderül, hogy szerintük dicsérni kell kiscsillag Jah-ot, és nem is biztos, hogy csak énekelni jó Neki, lehet, zenélni is jó... Ehhez képest…..
Kedwes wéntestwérek!   Kapcsoljátok be biztonsági öweiteket! Örömmel értesítelek benneteket, hogy nagyszerű Wezetőnk, Samuel "Goldie" Herd   testwérünk a wilág legjobb wezetői felkérésének eleget téwe indul a 2019-es ROLEX Magyar Nagydíjon!   Talán kewesen tudják, hogy Samuel testwér…..
a századik juh 2019.08.03 06:36:15
@Igazság Kereső: "Miért gondolják ezt a Tanúk? Ennyire nehéz elképzelni,hogy Ők vásárolták?"

Azért gondolják, mert azt tanítják nekik, hogy a wezetők (is) szegénységi fogadalmat tettek... ami ugye nem igaz.

A vezetők és a Béthelesek által aláírt papírnak csak a neve szegénységi fogadalom, valójában azt fogadják meg, hogy nem dolgoznak,de a szegénységhez ennek semmi köze.

Vegyünk egy mezei Köf-öt, aki aláírta a szegénységi fogadalmat.

Alapból volt egy örökölt háza a szüleitől, vajon eladja, és szétossza a szegények közt? Vagy eladja, és a szervezetnek adja? Vagy ráíratja a szervezetre?

Á dehogy! A piaci árnál 10%-al drágábban kiadja testvéreknek, mert ami a testvéreké, az minden legalább 10%-al többet ér a testvéreknek, hisz testvéré, testvéré volt.

Az albérlet is jobb, ha 2 testvér között köttetik, hiszik... felárért persze!

Aztán Köf-ünk szembesül vele, hogy a gyülekezetekben "hagyomány", hogy támogatják a KÖF-öt, de mindeközben a testvérek is támogatják anyagilag a nekik jutó héten az ingyen lakás és ingyen koszton kívül készpénzzel és egyéb módokon is, például tankolással.

A Köf rájön, hogy tripla-dupla pénzt szakíthat + a gyülekezetektől jövő támogatás, + a "szerény" "juttatás" a szervezettől, és a testvérek ajándékai...

A Köf 100 000 forintokat tud félretenni HETENTE ilyen formán, egy éven belül vesz egy másik házat is, majd szinte évente egy lakást, amit kiad tesóknak.

Azaz a szegénységi fogadalom aláírása nem azt jelenti, hogy innentől kezdve szegények lesznek, miként azt beállítják a tanúknak, hanem azt, hogy csak a Watchtower Inc.-nek dolgoznak, egyéb világi munkát nem vállalnak.

Tehát a szegénységi fogadalomban a szegénységi jelző alapból megtévesztő, merthát nem igazán mondható az szegénynek, akinek egyre több pénze lesz, egyre több ingatlana, 25 000 dolláros rolexet hord, 5000 dolláros öltönyt, 1 kg egyéb aranyat, és az akciós, 39 999 forintos viszkiből nyolcat is vesz...

Azon testvérek, akik ellátogatnak a Béthelbe vagy Warwickba, rendre megdöbbenve térnek vissza, Ők egész mást képzeltek szegénységnek, egyszerű tápláléknak, és egyszerű szemnek.

Ők már egy óra túlórára is nemet mondanak, hogy a szervezetet szolgálják, míg a wezetők nem mondanak nemet semmire, miként a testvérek adományaiból élők sem, akik ugyan tudják, hogy ingyen kapták, ingyen kéne adniuk is, dehát minden jó adomány Jehovától jön, nem?
a századik juh 2019.08.09 06:54:00
@Igazság Kereső: " Valójában miért gazdagszik meg egyre több vén egyre inkább?"

"„A vének, akik jól szolgálnak elöljáróként, kétszeres tiszteletre méltattassanak, kiváltképp, akik keményen dolgoznak a beszédben és a tanításban” (1Ti 5:17).

Ha figyelembe vesszük a következő verset (18.), és hogy ezt megelőzően arról volt szó, hogy oly módon tiszteljék az özvegyeket, hogy anyagilag segítik őket (3–16. v.),

a ’kétszeres tisztelet’ nyilván anyagi támogatásra is utal."

wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1200003316#h=21

" Ez egyre jobban szemet szúr a "nyájnak",csak nem mernek szólni. "

Nem "nem mernek", hanem TILOS szólniuk!

Szervezeti tanítás szól az mellett, hogy a véneknek KÉTSZERES ANYAGI ELISMERÉS JÁR, és erre bibliaverset is találtak a nyúlvilágfordításban.

Ennélfogva akit zavar a wének furcsa gazdagodása, az Jehova elrendezésével száll szembe, azaz KI-KÖ-ZÖ-SÍT-HE-TŐ!
a századik juh 2019.08.10 05:42:44
@Igazság Kereső: Valóban, Jézus Urunk követői akkoriban önmagukat tartották fenn, és egymást segítették mindenféle téren. Az anyagi javaikat összedobták, és abból fedezték mindegyikük költségeit.

Tehát nem az volt, hogy a hírnökök fedezték a vének költségeit, hanem az, hogy a vének is betették az anyagi javaikat.

Napjainkban ez úgy működik, hogy a szegény dolgozóréteg bedobja az adományát, hogy egy ingyenélő réteg, akik amúgy is ingyen hajvágást, ingyen pedikűrt, ingyen mosást, vasalást, ingyen kaját-piát, ingyen szállást kap a szervezettől azért, amit INGYEN KAPOTT, ÉS INGYEN KÉNE ADJON!

De nem ingyen adják, hanem pénzért, szerény juttatásáért, ahogy például 25 000 dollárt is szerény juttatásnak nevez a Wezető Testület.

Az történik, hogy a 40 éve szegénységi fogadalmat tett, hetente csak viszkire 200 000 forintot költő multimilliomos wezető beül a műsorwezetői székbe arannyal kivarrva, és adományt kér azoktól, akik éjt nappallá téve dolgoznak, güzülnek, plusz ingyen dolgoznak a szervezetnek, és inkább maguknak adják a tizedet, a watchtowernek meg a többi 90%-ot.

Azaz ez a szervezet nem keresztény mintára épül fel, hanem ez egy pénzszivattyú, amit súlyosan gazdag személyek tulajdonolnak, akik már generációkon keresztül abból élnek szégyentelen fényűzésbe, hogy Jehova Tanúiról az utolsó bőrt is lenyúzzák.

Vajon szegény-e, aki szegénységi fogadalmat tesz?

Vajon teljes időben szolgál-e, aki teljesidejű szolga?

Vajon tényleg nincs adománygyűjtés?

Vajon tényleg ingyen dolgoznak a vének és a köfök, nomeg a Béthelesek?

Vajon mennyire szerény az a szerény juttatás, amiből oly látványosan gazdagodnak azok, akik teljes időben a Watchtowert szolgálják ingyen?
"A magyar törvények kijelentik, hogy „állami hatóság nem vizsgálhatja egy egyház belső szabályrendszerét” 8§ (2), így nem is kötelesek annak tartalmát feltárniuk, sőt még akkor is megtagadhatják a tájékoztatást, ha azt esetleg kifejezetten kérik (mert pl valaki más tett feljelentést az…..
a századik juh 2019.07.26 19:14:36
@gold.prince: Úgy ítélted meg, hogy sokan vannak az ítélkezők? :)
a századik juh 2019.07.31 19:18:46
@Igazság Kereső: Elég karcos véleményed van azokról, akiket nemrég még Isten szolgáinak tartottál... :)
a századik juh 2019.08.03 06:16:37
@Igazság Kereső: Dettó... :(
Jehova csodálja a "vadállatot", igénybe veszi a segítségét, miközben "szakértelmében" gyönyörködik, a jw.org weblapon!Míg korábban az ehhez hasonló viselkedés miatt más egyházakat még leszajházott az Őrtorony, úgy látszik a sokat emlegetett Péld. 4:18 hatása mára már megszelidítette a vadat,…..
a századik juh 2019.07.31 13:37:31
@Egy_nick: Kongresszusi termeket foglaltak le, nem királyságtermeket. A kongresszusi termen úgymond elővásárlási jog volt az Orosz állam javára, ezt játszotta ki a Watchtower.

Ergo bármennyi tulajdonoson keresztül megy is át, a bejegyzett jog miatt akár egy extrahűséges véntől is visszaszerezték volna, akinek tudnia kellett a korlátozásról, azaz arról, hogy jogszerűtlen az adásvétel.

"Hiszen ismerek vállalkozókat, akik nem fizették meg az adót meg egyéb tartozásaikat, és még mielőtt bírósági határozat lett volna arról, hogy ingatlanjuk a bank (vagy az állam) tulajdonába kerül, vagyonukat átíratták a feleségükre, gyerekükre, vagy barátjukra"

Ez esetben az ingatlan jellege miatt nem releváns, hogy egy tehermentes ingatlannál ez miként zajlik.

" Ismerek városunkban olyan több főiskolával rendelkező volt vállalkozót, aki hivatalosan hajléktalan és az Adóhivatal honlapján fel van tüntetve, mint olyan személy, akinek több 10 millió forint adósága van. Az illető meg vígan és elegánsan járja a világot és feketén ügyvédi tanácsokat ad. No és mit csinálhatnak? Becsukják börtönbe?"

Itt meg épp az ingatlan hiánya a lényeg...

Egyébként nem jársz messze az igazságtól, mert a Watchtower-céghálózat ezernyi cégét valóban hűséges, de azért jól megfizetett testvérek birtokolják, akik hűségesen leadják a többi testvértől körmönfont módon megszerzett adományokat a szervezet őket beszervező tagjainak.
a századik juh 2019.07.31 13:41:09
@Egy_nick: "Ha tehát a JT központban egy kicsit életrevalóbb emberek lennének, akkor az orosz állam nem tehette volna rá a kezét a sok királyságteremre. Ha pedig rátette volna, akkor bizony lehetett volna pereskedni és a pert meg is nyerték volna."

Véleményem szerint pont az "életrevalóság" lett a szervezet veszte, ugyanis azokat az ingatlanokat csak úgy tudták volna megtartani, ha nem kezdenek el simliskedni, kijátszani a törvényeket.
a századik juh 2019.08.02 10:35:40
@a századik juh: Kiegészíteném a leírtakat egy mai hírrel:

"UGYANEZ A GYÜLEKEZET KORÁBBAN TÖBB MINT HÉTEZER NÉGYZETMÉTERNYI TERÜLET TULAJDONJOGÁT KAPTA MEG TELJESEN INGYEN.

A Felhő utca 10. szám alatt álló templom köré ugyanis református központot építenek, ehhez pedig szükség volt a Felhő utca 6. és 8. szám alatti telkekre is. Ezeket a telkeket először 650 millió forintért vásárolta meg az állam, majd ingyenesen továbbadta a gyülekezetnek. Egy korábbi kormányrendeletben ráadásul nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánították a Református Központtal kapcsolatos hatósági ügyeket."

index.hu/belfold/2019/08/02/orban_viktor_gyulekezet_reformatus_svabhegy_allami_tamogatas/
Kérlek ne kattints tovább, csupán a címet olvasva, hisz ez csak egy aforizma, nem eltévedt gasztro poszt.A sorok közti olvasást, értelmezést és ehhez hasonló hasznos dolgokat tanultam pár nappal ezelőtt, egy nyilvános előadásban, amit úgy érzem, most mindenképpen meg kell veled osztanom!P. Zsolt…..
a századik juh 2019.07.23 07:17:19
"A romlott káposztaleves, sokadjára felmelegítve!"

A felmelegítés módja sem mindegy:

Azt a káposztalevest már sokan megemésztették, és visszahányták, ettől meleg.

Ezenkívül nem is káposztaleves, csak átcímkézték 1914 alkalommal, mert minden egyes visszahányáskor új adalékok is kerültek az eredetileg száraz sáskatápként induló mostani káposztalevesbe, így mindig más-más néven futott, attól függően, hogy mik kerültek bele más gyomortartalmából.

Meg hát ez olyan csuda káposztaleves, hogy egyre inkább nem biztos, hogy az, minél közelebb érünk a délig... és ez tök normális!

Hajnalban, 144 000 kilométerről 15 Michelin-csillagos fogásnak látszik, reggelre 1914 kilométerről egy menzamenünek, aztán 11:59-kor meglátod, hogy még Lett testvér protkója is a masszában van...

Nade ami már ízlett 100 000 000 embernek, az csak jó lehet, nemde?

A Watchtower Inc. garantálja*

(*ami azt jelenti, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk Jehova ihletései által, amik nincsennek is, mert nem vagyunk ihletettek, csak a szellem vezet minket, de hányszor kiderült már, hogy Jehova tévedett, és új világosságra volt szükség, hogy megértsük azt, amiről azt hittük, hogy már értjük, de kiderült, hogy Jehova szándékosan téves információt adott szervezetünknek,hogy ezzel is megrostáljon minket, hisz nem mi tévedtünk, hanem Jehova hazudott, pedig milyen hálásak voltunk 144 000 alkalommal, hogy megismerhettük az igazságot... amiről kiderült, hogy csak részigazság, és mától pont az ellenkezőjébe kell hinnünk, mint amiben tegnap hittünk, és pont az ellenkezőjét kell hirdetnünk, mint amit tegnap hirdettünk.)

hogy mindenkit jóllakat az eddig csak 22 hamis világvégepróféciát hirdető szervezetéhez csatlakozóak közül, akik képesek jóleső módon, igazi ínyencfogásként elfogyasztani a Rutherford testvér gyomrából egy kis wiszkibukét is szerző 140 éves alaphányást, amit azóta is mindennap megesznek, és mindennap visszahánynak mintegy 8,5 millióan!

Jó étvágyat!

(A káposztaleves nyomokban spiritizmust, okkultizmust, szemenszedett hazugságokat, kiforgatott tényeket, meghamisított Szentírásokat, kizsigerelt tagokat, kifosztott életeket és sok-sok szögletes zárójelet tartalmazhat. Fogyasztása előtt kérdezze meg elmeorvosát vagy hívja az ÁNTSZ-t!)
a századik juh 2019.07.24 06:52:33
@Igazság Kereső: Igen, emlékeztet.

De ott nem kínálják fel másoknak, átcímkézve, + a kérődzés lényege a mérgező növényi anyagok előemésztése, míg a Watchtowernél ez épp az ellenkezője, minél tovább emésztenek egy információt, minél több ideig rágódnak rajta, minél többször hánnyák fel, és kínálják fel szellemi táplálékként a dogmáikat, azokban egyre több a méreganyag, ahelyett, hogy tisztulna, minden egyes új világosság esetében tovább mérgeződik a Watchtower szellemével...
a századik juh 2019.07.31 05:17:18
@ORION: "Bizony mondom néktek, hogy E NEMZETSÉG el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek"

Megfigyeltük?

Nem nemzedék, hanem nemzetség!

NEM-ZET-SÉG!

Érdekes?

Menjünk akkor tovább:

aszazadikjuhblogja.blog.hu/2016/09/20/_ez_a_nemzedek_persze
https://index.hu/belfold/2019/07/27/modosult_a_kresz/ "A KRESZ-re vonatkozóan két változtatás jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben, írja a Napi.hu. Az egyik az, hogy bevezetnek két új táblát, ami a templomot, illetve a vallásgyakorlásra rendelt más helyet fogja jelezni. Ezek barna alapon…..
a századik juh 2019.07.28 13:35:07
@keresemazutam: Ott a pont.
a századik juh 2019.07.28 19:11:52
@Igazság Kereső: Igen. Oroszországban is az után koppantak, miután különleges előjogok után ácsingóztak, miközben szervezetileg magasról tesznek a törvényekre.
  "a jól ismert whiskey márkához, amelyet a sarki közértben árulnak" g96 3/22 8–10. o. - Ébredjetek! – 1996   Nos, Anthony Morris valóban jól ismeri a sarki közértben azt a whiskey márkát, amelyből nemrég egy tételben majd' 300 000 forint értékben vásárolt a Te adományaidból. A fenti…..
a századik juh 2019.07.11 08:59:57
Borzal Macska,
de erre pont magasan tesz a Warwicki Fényűzésecske-kecske!

Ennyit simán összeszed egy jóképességű körzetfelvigyázó 2-3 hét alatt, a wiszkit meg elszámolják kongresszusi költségként, ki nézi azt, számla sem kell, bemondásra megy...

Igen, jól hallottad, kongresszusi költségként!

Miért, mit gondolsz, ez a szentéletű ember megissza a viszkit, vagy akár a felesége?

Á, ugyanmár!

Műsorwezetőtestületi testvérünk csak teokratikus hadviselést alkalmazott, felismerve a kamerázó kiközösített hitehagyott halálraítélt sátánszolgája kutya ellenséges kipárolgásának alantas bűzét!

Mi köze ennek a gyehennábavaló, jw.org-ellenes agymosott tévtanítónak ahhoz, hogy hová viszi 23 éve tölgyfahordóban érlelt testvérünk a wiszkit?

Az biza ki lesz állítva Warwicba, hogy milyen eszement luxuscikkeket engedtek meg maguknak egyes kérkedő, szégyentelen fényűzésben élő katolikus és/vagy ortodox papok és egyéb tv-evangelizátorok, biza!

Vagyis felkentnek mondott testvérünk éppenhogy nem saját céljaira vette a piát, hanem az ellenség leleplezéséhez, és ezért támadja sátán, most épp egy kiközösített exjt formájában, ezért kell óvakodni tőlük, mint a tűztől, nem megmondták Neked is, Te meg mégis itt olvasgatsz? :)

Persze, megjegyzem, ezen 8 üveg, demonstrációs célra vásárolt alkoholtartalmú ital nem kerülhet csak úgy ki Warwicka, na mitnemá!

Oda még a Bibliában sem olvasható öltözködési szabályok betartásával lehet csak betennie bárkinek is a Jw.org-os zokniba bujtatott pracliját, nehogymá' alkoholt vigyünk be!

Fejtsük le az üvegből!

Azt töltsük fel teával!

Ez az!

Jó ötlet! Új világosság!

Nade...

mi legyen a piával?

Hát egyrészt a Watchtower Inc.-et ne vádolja senki pazarlással, hamár megvettük drága pézé, a testvírek adományábú e nemes nedűt... egyből 8 üveggel, mert mi van ha elejtek egyet, ugye? Aztán mégegyet... meg mégegyet... meg mégegyet... meg még hármat? Még mindig marad egy, nemde? Naugye!

Azt mondom, felkent testvéreim, le vele!

Duplawé wan benne, mit árthat nekünk, tripladuplawéhíwő wezetőknek?

Igyunk, felkentjeim!

De előtte énekeljük el a 144 000 éneket, hogyaszondja:

"Há' Jehova, arra kérlek,
wiszkieső hulljon tényleg,
wiszkieső a Watchtower Inc.-reeeee!

Wiszkieső a Szerwezetre,
tüzes kén a kiközösítettekreeee aajjjajjjjj
Jééé-wééé-pont-org!"
a századik juh 2019.07.12 08:30:51
@Igazság Kereső: "Hűha... Ezt meg mi ihlette???"

Álmot láttam, miszerint Bódy Gusztit megválasztják a vezetőtestület tagjának, és megbízzák az énekeskönyv modernizélésével, mert bejött nekik a hit-gyülekezet koncertfílingje.
a századik juh 2019.07.12 18:30:22
@Igazság Kereső: Dik, a wének is ezt mondják, csak úgy fogalmaznak, hogy elmémben beteg vagyok.

Mondjuk nem is állítottam soha az ellenkezőjét.
Egy újabb hír a "Te mit semmisítettél meg a Watchtower kedvéért?" cikkhez: https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/2016/12/24/te_mit_semmisitettel_meg_a_watchtower_kedveert   "A Jehova Tanúit választotta, visszavonul az NBA-játékos Futó Csaba újságíró. 2019. 06. 29.…..
A biblia rengeteg csodáról beszámol, ki ne emlékezne a vörös tenger kettéválasztására, vagy a halottak feltámasztására. Azonban Jehova tanúitól azt tanultam, hogy napjainkban, sátán világrendszerének idejében, amikor ugye VALÓJÁBAN sátán uralja a világot, Jehova nem avatkozik bele CSODÁK ÚTJÁN…..
a századik juh 2019.02.15 05:38:21
@Inquisitive Man: Teljesen általános volt, hogy a tanúk így gondolkodtak! Felveszek 10 milliót 20 évre, és úttörőzök, úgysem kell visszafizetnem, mert eljön armageddon. Nos, pénzügyi értelemben el is jött!
a századik juh 2019.07.11 08:18:34
@gold.prince: "Hinni kell abban, hogy Jézus szenvedett és meghalt értünk, eltemették, majd feltámadt a halálból az életbe, ez legyen nekünk is a reménységünk, hogy nem a cselekedeteinkért, hanem a Jézusba vetett hitünkért kegyelemből van üdvösségünk."

Nos, elméletileg ez így van Jehova Tanúinál is...
a századik juh 2019.07.12 08:14:48
@gold.prince: Nem azt írtam, hogy ezt vallják, sem pedig a kegyelemről írt -szerintem valós- soraidról nem írtam ilyet.

Azt írtam, elméletileg...

Arra gondoltam, hogy eredetileg Jézus Urunkat keresni ment oda szinte mindegyikünk.

Aztán az lett belőle, hogy már csak a jó hírnévnek örvendő, az úttörő-szolgálat valamely ágában legalább ideiglenesen ténykedő, építkezéseken rendszeresen ingyenmunkát vállaló, az égi szekeret szorosan követő Jehova Tanúi fognak megmenekülni, persze ha a körzetfelvigyázó is rábólint. :(
"Több ezer résztvevővel tartott háromnapos kongresszust a Jehova tanúi egyház péntektől vasárnapig a Veszprém Arénában.A rendezvényre huszonhat észak-dunántúli városból érkezett mintegy 3500 résztvevő. A kongresszuson az egyház felkért előadói beszéltek arról, milyen gyakorlati módokon segítenek a…..
    Egy jó képességű testvér olvassa fel! A Biblia a következőképpen szemlélteti, hogyan lehet megkülönböztetni az igaz vallást a hamistól: „Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket." (Máté 7:16) Talán sokan nem gondolunk bele abba, hogy a biblia Isten szava, és sokszor szó szerint kell azt…..
Ön érdeklődik Jehova Tanúi tanításai után? Már meg ne haragudjon, de Ön egy "idióta", "értelem nélküli" személy, aki ráadásul "hitetlen" is... Nem, nem én állítom ezt, hanem a Watchtower Inc... figyelje csak:    Főcím: "Ki lesz helyeselt Jehova előtt?" Alcím: "Hitetlenek és a keresztény…..
Miután 2019 február 22.-én a Jw.org egy szörnyű bűntettel vádolta meg az Orosz hatóságokat: https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/2019/02/22/_brutalisan_megkinoztak_jehova_tanuit_az_orosz_rendorok_az_orosz_hatosagok_tagadjak_a_kinzasokat Az EJEB  szinte azonnal döntött: "Az EJEB február 26-án,…..
a századik juh 2019.06.09 06:26:00
@Igazság Kereső: Jaja, csak kérdés az, hogy kik a hitetlenek! Mert az újvilág-fordítás már a "nem hívő" kifejezést használja a hitetlen helyett, így a hitetlenekről szóló videók minimum nem követik az új világosságot, de arra azért jók, hogy felhívják a figyelmet, hogy egy Jézusban hívő személy sohasem lehet hitetlen, így akik egy (vagy többmillió) embert hitetlenséggel vádol, mert habár az illető hisz Jézusban, de a Watchtower Inc lánglogikás dogmarendszerét nem fogadja el, az hitetlen, azaz nem hívő? A Watchtower Inc. szerint igen, azaz a Watchtower Inc.-nek fontosabbak az emberi dogmák követése, mint Jézus Urunk, hisz nem azt nézik, hisz-e a személy Jézusban, hanem ennek ellenére nevezik hitetlennek azokat a Jézusban hívő személyeket, akiknek fenntartásaik vannak a Watchtower emberi dogmarendszerei ellen... ami viszont egy erősen nem bibliai jellegű gondolkodásmód,
Az Indexről ajánlok egy tegnapi (2019/05/29) cikket, amiben sok érdekes információt olvashatunk az akkori és a mostani Jehova Tanúiról, többek között ezt:   "1939-ben nemzetromboló, hazafiatlan, magyarellenes, a közrendet és közerkölcsöt sértő, társadalom-, vallás- és egyházellenes…..
a századik juh 2019.05.31 18:09:49
@a századik juh: Biztos tudod, hogy elemeire bontva szinte a vér teljes része elfogadható már a tanúknak.

Hát a vér azon részének, amely a teljes vérből nem fogadható el, na annak a 96%-a víz...

Lassan farizeusi magasságokba ível a vértranszfúzió elutasítása, és hogy ennek ellenére milyen vérfrakciókat lehet mégis elfogadni, ha az adott személy lelkiismerete megengedi.
a századik juh 2019.05.31 18:15:08
@Igazság Kereső: "Mi velünk is folyamatosan ezt csinálják! Maguk a vének is. Rákérdeztünk, hogy ezt hogy is képzelitek? Válasz: "Megtehetjük!"

-Kedves testvér, itt a remek alkalom, hogy bebizonyítsd, mennyire vagy hűséges Jehova Szervezetéhez, Anyácskánkhoz, akinek az életünket és a Jehovával való kapcsolatunkat köszönhetjük. Jehova Szervezete most arra kér téged, hogy tudj meg mindent xy testvérről, és jelentsd azt nekünk alkalmanként, vagy ha fontos, azonnal. Jehova Szervezete hálás lesz neked, és Te jól tudod, hogy meg kell védenünk Jehova Szervezetét Sátántól...
a századik juh 2019.06.01 05:17:54
@Igazság Kereső:

"Akkor is meg kell tudni mindenkiről mindent, ha nem is tett semmi rosszat? "
Naná, az ilyenek nagyon gyanúsak!

"Mi több, ha nem tett semmi rosszat,akkor kreáljunk ellene valami bűnt, hogy megdorgálhassuk, vagy ha esetleg netántalántán ki akarjuk tenni a szűrét a Szervezetből, mert túl sokat tud rólunk?"

Pontosan! Jól látod a helyzetet! Ha így haladsz, még wén is lehet belőled! Hisz előbb-utóbb úgyis tenne valamit, nekünk meg pont ezt kell megelőznünk, hisz mi vagyunk Jehova gondolatrendőrei,akik a még el sem követett hibákat is megtoroljuk, és elémegyünk, hogy felüsse a fejét a hitehagyás a gyülekezetben!

"Az egész családommal ezt teszik a kedves Wének, mióta az eszemet tudom! Semmi jót nem kaptam tőlük!"

Nademár! Ők a Ti megmentéseteken munkálkodnak! Szeretnék, hogy örökké éljetek a Watchtower-bolygón! A sok szekálás, intrika, gyanúsítgatás, vádaskodás, pletyka, mind-mind a Ti érdeketeket szolgálja! Wéneink éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy testvéreink már most a paradicsomban érezhessék magukat Jehova boldog népe között.

Figyelem! Aki nem mosolyog zsibbadásig, aki nem jelentkezik egy összejövetelen 1914-szer, aki nem húzza alá a kiadványokat, aki nem dicsérgeti a wéneket, aki nem énekel 1000-el, és aki 15 óra alatt ad le, az gyanús, és jelenteni fogjuk!
Miként az várható volt, fellebbezést nyújtott be a Watchtower Inc  nemrég a többszázadik zaklatási ügyében meghozott 30 millió dolláros büntetés ellen. A vád szerint egy wén heti-kétheti rendszerességgel zaklatott egy testvérnőt, és kiderült, hogy a szervezet egyszer már megfosztotta a wéni…..
a századik juh 2019.05.31 04:51:10
@gold.prince: "már régóta meg szeretném kérdezni tőled (is), tőletek, hogy ha valaki már felismeri, hogy nem az "igaz" vallásban van, - tehát félrevezették, becsapták, eltávolították Istentől -, akkor a hazugságok tudatában MIÉRT maradnak bent a szervezetben, miért marad Jehova Tanúja, miért nem lép ki ?"

Igen, ez már nem számonkérés, hanem kérdés! :) De igazából Te már fel is soroltál pár érvet ezzel kapcsolatban, pontosabban 3 "kifogást" említtettél,
azaz a felsorolt 3 lehetőség szerinted nem érv, hanem csak "kifogás", ahogyan írtad.

Így a feltett kérdésedre csak általánosságban tudok válaszolni:

Személyenként és élethelyzetenként eltérő indok lehet erre, ami szerintem minden esetben lelkiismereti kérdés.

Amit én legtöbbször hallok, az ugyanaz, mint ahogy a mostani politikai helyzetben érvelnek sokan:

-Oké, korruptak, arrogánsak, nem ezt ígérték, feltűnően megtollasodott a környezetük, DE HÁT KI MÁST VÁLASZTHATNÁNK, HISZ A TÖBBI SEM JOBB! érvelnek.

Hasonlóan gondolkoznak Jehova Tanúi is, majdnemhogy indirekt módon bizonyítják magunknak a szervezet szükségességét, azaz a Watchtower Inc. által kreált "szűrőrendszer alapján vizsglják a vallásokat, és így arra jutnak, hogy hová máshova mehetnének, hisz csak a Watchtower Inc. üti meg a Biblia feltételrendszerét az igaz valláshoz, azonban azt elfelejtik, hogy az adott feltételeket, amin megfelel a Watchtower Inc, a Watchtower Inc fogalmazta meg... ördögi kör...
a századik juh 2019.05.31 05:28:52
@gold.prince: "Jézus Tanúja vagyok"

Jaja, Jehova Tanúi közül vajmi kevesen tudják, hogy a "Jehova tanúi" elnevezés apokrif, mert nem szerepel a Szentírásban, ellenben a "Jézus tanúi" kifejezés nem apokrif, mert az szó szerint szerepel a Szentírásban.

Így ha Te Jézus tanúja vagy, biztosan sok dologgal tudod segíteni Jehova tanúit. :)

"Nem csatlakoztam más valláshoz, felekezethez, szervezethez."

Bizony bizony, nem kell feltétlen valamilyen valláshoz, felekezethez, szervezethez csatlakozni ahhoz, hogy az ember Jézust tudja követni.

Viszont megfordítható-e a dolog?

Jelesül ha valamilyen valláshoz, szervezethez, felekezethez tartozom, nem lehetek Jézus tanúja?

Jelesül egy katolikus nem lehet Jézus tanúja addig, amíg el nem hagyja a katolikus szervezetet?

Egy Jehova Tanúja nem lehet addig Jézus tanúja, amíg el nem hagyja a szervezetet?

Példaképp Jeruzsálem ostromát hoznám fel, 4 évük volt elmenekülni a városból.

De vajon elpusztult-e az, aki elmenekült?

Hát az ostromban biztos nem.

De vajon az okmányirodában a lakcímkártyán meg kellett-e változtatniuk a lakcímüket, vagy csak elég volt formálisan elhagyniuk Jeruzsálemet? :)

Azaz Jézus Urunk a felekezeti nyilvántartás és/avagy a Szívek Vizsgálója?

(Érteni vélem, amit írsz, de szerintem nem helyes azokat pusztulással fenyegetni, akik nem lépnek ki valahonnan, főleg, hogy azzal fenyegették őket anno, hogy ha nem lépnek be, elpusztulnak...)
a századik juh 2019.05.31 05:38:21
@gold.prince: "már régóta meg szeretném kérdezni tőled (is), tőletek, hogy ha valaki már felismeri, hogy nem az "igaz" vallásban van, - tehát félrevezették, becsapták, eltávolították Istentől -, akkor a hazugságok tudatában MIÉRT maradnak bent a szervezetben, miért marad Jehova Tanúja, miért nem lép ki ?"

Én személy szerint szívesen válaszolok Neked.

Én komolyan veszem a szervezet ezen utasítását:

"Függetlenül attól, hogy mióta ismerjük az igazságot, kötelességünk megismertetni másokkal Jehova szervezetét."

2015. Július 15-i Őrtorony, 9. oldal, 13. bekezdés

Úgy alakult, hogy én kötelességemnek érzem megismertetni másokkal Jehova szervezetét, a Watchtower Inc.-et, annak történelmét és tanításait, ezért hoztam létre ezt a blogot is.
  -Igen. Gyere csak, gyere testvérnő, ne félj, nem harapunk! Foglalj helyet itt velünk szemben, a véntestvért ismered, térjünk is a tárgyra, mert biztos izgatott vagy, hogy miért kérettünk be. -Igen, kicsit zavarban vagyok, mert nem csináltam semmi rosszat, minden nap ötször imádkozom…..
a századik juh 2019.05.29 05:28:53
@Igazság Kereső:

"inkább ne adjunk kölcsön, mert megharagszunk egymásra, ha vissza kell adni. Ezért, hogy megmaradjon a jó kapcsolat, inkább se ne adjunk,se ne kérjünk."

Superwén...

Valószínűfeltételezhetőenlehetséges, hogy szeretni sem kell akkor a testvéreket, mert mi van, ha Ők nem kedvelnek viszont?

Pedig biztosan tudja Superwén is azt a szemléltetést, miszerint a tenyérbesimuló gyönyörűen lekoptatott kavicsok is sziklaként kezdték, aztán sok szikla koptatta a sziklát, és így lett belőle kavics.

Nálunk azt tanították, hogy ne vigyünk erszényt magunkkal a szolgálatba, azaz pénz nélkül menjünk, mert sok ember anyagi segítséget kér tőlünk a szolgálatba, és így nem hazudunk, hogy nincs nálunk pénz, sőt, még bibliai alapot is tudunk rá mutatni.

Pedig emlékezhetünk, Jézus Urunk még erszény nélkül is tudta pénzzel támogatni azt, aki rászorult.

Nadehát épp az ilyen fantasztikus, a Biblia betűin kívül a szellemiséget is visszaadó Superwéni tanácsok vezettek el oda, hogy 2019-ben probléma lehet abból, ha a gyermeket felültetjük a körhintára gyermeknapon.
a századik juh 2019.05.29 05:32:28
@Igazság Kereső: "Se baj, többet tudsz a ládába dobni! Mindíg innen fúj a szél..."

:)

Érdekes belegondolni, hogyha 12 apostol közül 1 folyamatosan lopta a perselyből a pénzt, akkor vajon kb. 600 000 wén közül mennyinek fűződik érdeke az adományokhoz, amit Ők kezelnek?

Ha ide is érvényesek az arányok, akkor az cirka 50 000 wén...
Hogy-hogynem az amerikai hatóságok nemrég fülest kaptak, hogy a Watch Tower kék borítékokat gyűjt. Igazából nem is borítékok színe a lényeg, hanem a tartalmuk, amelyeket összesítve megtaláltak a társulat számítógépes rendszerben is. Így az amerikai hatóságok most azzal vádolják a Watch Tower…..
a századik juh 2019.03.29 06:32:07
@Igazság Kereső: :)

"Kellene egy "Pedofilok védelmére" láda! :D Ütős lenne...."

Adományok a szexuális visszaélések áldozatainak lefizetésére

Igen, ütős lenne...

Azért írtam, hogy legyen legalább 2 tanú, amikor megkérdezzük a helyi wéneket, hogy:

"-István testvér, hallottam a hírekben, hogy tavaly 35 millió dollárt fizetett Jehova szervezete egy 21 éves testvérnőnek, hogy ne tudódjon ki, mit tettek vele egy "bírói bizottsági meghallgatáson" kedves szentéletű wéneink, akik olyanok, mint egy árnyékot adó szikla a forró napon, azaz nehézfelfogású kőbunkó, érzelmek nélküli tömbök. Ezért szeretném támogatni a szervezetet, hogy minél több megrontott testvérünket és testvérnőnket tudják lefizetni, nehogy már a gyanú legkisseb árnyéka is vetüljön erre a 22 hamis világvégepróféciával rendelkező újvilágosság-gyárra, amely folyamatosan Istenünket vádolja hazugsággal és félrevezetéssel, ha nem jön be, amit a kitartott aranygyűrűs műsorvezetőink mondanak. Csak az a baj, kedves István testvér, hogy nem tudom, melyik ládába dobjam azt a 20 forintot, amit erre a célra maradt a havi fizetésemből, miután kifizettem az esedékes részletet a csepeli klímára, a csepeli klíma üzemeltetésére, a helyi szükségletekre, a misszionáriusok hazautaztatásának rendkívüli támogatására, a körzetfelvigyázó támogatására, a wének támogatására, a világméretű munka támogatására, és az átvett kiadványok ellenértékének fedezésére, valamint a bérletemet a heti 5 összejövetelre való járásra, illetve vettem 5 kiflit 10 deka löncshússal."

"Honnan van az információ, és mi támasztja mindezt alá?"

Ó de jó ez a kérdés!

Ahogy egyre több mindent tud meg az ember a szervezetről, egyre többször tesszük fel ezt a kérdést.

Bárcsak alapból ezzel a kérdéssel kezdődött volna a kapcsolatunk a Watch Towerrel...

Nos, a tavalyi évben is sok per volt, a sok perben jó sokat fizettek az áldozatok hallgatásáért, ebből kiemelnék !egyet!, az éppen 35 millió dollár volt!!! plusz a többi ügy, és ez csak az angol nyelvterületen.

Úgy gondolom, az utóbbi időkben kitudódott fontosabb perek esetében nyilvánosságra került összegeket összeadva eljuthatunk magunk is olyan 150-200 millió dollárig, ehhez adtam még hozzá a "csipcsupp" ügyeket, így jött ki az egymilliárd dollár, de szerintem a Watch Tower fennállása alatti időkre vetítve jócskán alulbecsültem a számot.

Miként az eddig hangoztatott 600 milliárd dolláros Watch Tower vagyont is, amely mára az 1000 milliárd dollárt közelíti.

Könyvelési adatokkal ezt nem tudom bizonyítani. (Egyenlőre)

Így erre a kérdésedre azt tudom válaszolni, hogy a különböző, online elérhető híradásokra alapozva tippeltem meg ezt a számot.

Ugyanezt a módszert használták akkor, amikor elkészítették azt a listát, amin a különböző, elérhető médiahírekre alapozva sorolja fel a vérátömlesztés tiltása miatt meghaltak névsorát.

Reméljük, a különböző médiákban fellelhető adatok felhasználásával már készül az a lista, amely konkrét nevekkel és konkrét összegekkel majd kicsit hitelesebbé teszi ezt a fiktív számadatot.

Addig is keressük tovább azt a Bibliaverset, amely alapján egy kereszténynek kutya kötelessége lefizetni a többiek által adományként adott pénzeszközökből azokat a megbecstelenített testvéreinket, akiket a Jézus nyájának terelgetésével megbízott, "Szent Szellem" által kiválasztott wéneink arra használtak, hogy kielégítsék beteges hajlamaikat, és vágyaikat...
a századik juh 2019.03.30 17:54:38
@Igazság Kereső: "és nem szeretek "csípőből" elhinni akármit, csak azért, mert betűket írt valaki egymás után, és abból egy értelmes mondat alakult ki. :D "

Helyes!

Ó, boldog tudatlanság...
a századik juh 2019.05.24 06:39:49
@leslie07: "nagyon is
valóságszerű,hogy a kifizetett összeg eléri,vagy akár már meg is haladta
az 1 milliárd USA dollárt."

Pláne hogyha a Watch Tower fennállásától kezdődően számolunk.

Ott alapból kezdődött Russellné perével, merthogy kedves vallásalapító férjura, miután hetyegett a gépírólányokkal, úgy próbálta meg elkerülni, hogy a megcsalt feleségének jogosan járó részt kifizesse a váláskor, hogy minden vagyonát a 29. születésnapjára kapott cégre íratta, amit ma a Watch Tower Inc. egy önzetlen cselekedetnek állít be.

Russellné viszont kiperelte a Watch Towertől az őt megillető részt, és az azóta eltelt már több, mint 100 év alatt elég sokan jártak el hozzá hasonlóan.
A bíróság is kimondta, hogy jogellenesen gyűjtenek személyes adatokat a magyar szcientológusok A Fővárosi Törvényszék elutasította a Magyarországi Szcientológia Egyház keresetét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellen, amely 2017-ben…..
a századik juh 2019.05.22 17:46:56
@Igazság Kereső: "Nincsenek új hírek?"

Hát a májusi jw.tv szerint:

Mindennap ezrek csatlakoznak Jehova szervezetéhez, a Watch Tower Inc.-hez!

Mi több, ha ennek a szervezetnek dolgozol, az olyan, mintha Jehovának dolgoznál, mondja egy testvérnő.

Új hír, hogy hiába fogadta meg egy, a műsorba behívott testvérnő a Watch Tower minden tanácsát az aggodalmak kezelésére, mind a mai napig nem tudta leküzdeni az aggodalmaskodását. Sokszor még azt is elfelejti, hogy helyeselt állapotban van Jehova előtt...

Fiatal testvér, aki teljes időben szolgál a Béthelben, aranyórával a kezén ad interjút a motivációjáról...

2 testvérnő 60 éve hirdeti együtt úttörőként, hogy nemsoká itt a vég...

A viselkedészavaros és kényszerbeteg gyermekről kiderül, hogy tanú-szülők mellett lett ilyen, de mióta gyógyszereket szed, és jár a gyülekezetben, minden rendben...

Párhuzamot vonnak a Bibliában említett "bizalmas barát" és a "talán a vének" között, miközben egy vénnek kismillió helyre kell jelentenie a "bizalmas" "baráti" beszélgetéseket...

Minden napnak elég a maga aggodalma, sulykolják a műsorban, miközben számos határidős feladattal terhelnek minden testvért.

Megtudhatjuk, hogy a Béthelbe kerüléshez ugyanúgy személyes adatokat gyűjtenek a jelentkezőkről írásban, amely személyes adatokat, mely között nem egy érzékeny adat is van, évekig, évtizedekig megőriznek a Watch Tower cégénél. Nemrég a szcientológusokról állították ezeket a hatóságok, a Jw.org-on ezt bevallják maguktól, még a dokumentumokat is megmutatják.

Megtudhatjuk, hogy a túl lezser, világias irányzat nem elfogadott a Béthelben! mondja alul kigombolt gombú zakóban állva a műsorvezető...

Beismerik, hogy "elfogadnak" "némi" "szerény" "ételt" "italt" nomeg izé, hogy is nevezik... ja: "juttatást"...

Ingyen szállás, ingyen étkezés, ingyen szolgáltatások, egy kis szerény juttatás még, de persze csak a költségeikre... ingyen kaptátok, ingyen adjátok, max ingyen szállás, ingyen kvártélyt, és na jó, egy kis szerény juttatást a költségeitekre elfogadhattok a testvéreitek adományait elosztóktól, hisz őket szolgáljátok, fizessék is meg, jogos...

De Te biztos láttad! :)
a századik juh 2019.05.23 05:54:14
@gold.prince: " hogy minél több Tanút megérintsen a Szent Szellem"

Érdekes, hogy habár sokan hittek Jézusban az Őt hallgatók közül, az emberektől való félelem miatt sokan közülük mégsem követték.

Konkrétan olyanokat is megemlít a Biblia, akik azért nem követték Jézust, hogy nehogy kizárja őket a vallásuk.

De persze Isten előtt nincs lehetetlen.
a századik juh 2019.05.24 06:26:08
@Igazság Kereső:

"már nem a JW.org az elsődleges forrásom."

Valószínűlegfeltételezhetőenlehetséges, hogy logikus úgy gondolni, miszerint minden kétséget kizáróan nagyon ésszerűnek tűnik azt vélni, hogy ezzel a kijelentéseddel nem mentél szembe Isten Szavával, ellenben a Watch Tower Inc.-el igen, ott az ilyen kijelentésekért akár ki is zárhatják a jóhiszemű Jézust kereső személyeket mondjuk hitehagyás címszóval, annak ellenére, hogy a Biblia nem is ír a Jw.org-ról.

"Nem, én már jó ideje nem nézek semmit tőlük."

Akkor voltak számodra új hírek! :)
"Brutálisan megkínozták Jehova tanúit az orosz rendőrök FÁK 2019.02.22. 14:59 Kegyetlenül megkínozták a Jehova Tanúi több tagját az orosz hatóságok – állítja szóvivője útján a keresztény egyház. Az Oroszországban hitükért üldözött jehovistákat levetkőztették, fojtogatták,…..
a századik juh 2019.02.23 04:56:10
@Igazság Kereső: Egyetértek, én is hasonlóan vélekedem. Nyilván a nyilatkozattevő tud felmutatni valamilyen bizonyítékot, hisz akinek eltörték az újait, vagy megégett egy -két helyen, vagy széttrancsírozták, az maradandó sérülést szerzett, tehát bizonyítható. Csupáncsak ezek a bizonyítékok hiányoznak, de ezek később is bizonyíthatóak.
a századik juh 2019.05.23 05:55:10
@leslie07: Érdekes adalék, jó ötlet, hajrá! :)
Akinek kételyei lennének afelől, hogy Jehova Tanúinál szélsőséges tanítások vannak forgalomban, melyekkel nyomás alatt tartják és megfélemlítik a tagságot, annak a vezetőtestület újabb és újabb bizonyítékokkal szolgál. A szervezeti propaganda (tanítás) a legelképesztőbb érveléssel képes bibliai…..
                    Sziasztok! Én 1992 óta vagyok Jehova Tanúja. De. Mivel pilóta vagyok és járom a világot és látok sok mindent ezért úgy gondolom, hogy az értelmi képességemet nem szeretném a Királyság Terem kapujában hagyni. Ott…..
a századik juh 2019.02.06 18:05:22
@Janos Barai: "Jehova Tanui ellenseget csinalnak az emberekbol, keresztenybol, baratbol, csaladbol es mindenkibol aki nem rezeg a Watchtower szerint! Ez nem az az ellensegeskedes ami a tradicionalis zsidok miatt jott az ujjonan Jezust kovetok fele 2000 eve. Ez az ellensegeskedes abbol szarmazik hogy magukat magasabb rendben tartjak gondolatilag masoktol akik Jezusban ugyan ugy hisznek. ,,amolyan kereszteny nacizmus ez ami mergezo."

Ezt elég jól diagnosztizáltad.
a századik juh 2019.04.07 15:29:45
@Janos Barai: Igen, már megállapítottuk, hogy az emlékünnepre készülnek! :)
a századik juh 2019.04.08 13:26:16
@Janos Barai: Hát valószínűlegfeltételezhetőenlehetséges, hogy a görög vörösbor szó jelenthetett tucatjával vett méregdrága viszkit is, na! :)
Kevesen tudják , hogy Jehova Tanúinak TILOS nézniük a Harry Potter filmeket, mi több, a Harry Potter könyveket is tilos olvasniuk.   Mégis mi derült ki a minap?: "Hivatalos: aki a Harry Potteren nőtt fel, jobb fej felnőtté vált A Mental Floss ásott elő egy nemzetközi tudományos kutatást, ami…..
a századik juh 2019.03.29 06:38:55
@Jónás_: Ugyanonnan idéztem pedig, úgy emlékszem, egymás után hangzik el ez a két kedves állítás mindazokról, akik nem Jehova Tanúi.

Kedves Jónás, az elérhető adatok alapján nem lenne kedved összehozni egy listát, hogy ki mikor mekkora összegű kártérítést kapott a szervezettől?
a századik juh 2019.03.30 17:33:58
@Jónás_: "a harag edényeit nem találtam"

Ok, próbáld meg 7:51-nél! :)
a századik juh 2019.03.30 17:51:29
@Jónás_: " Tények és olyan bizonyító linkek kellenek, amire nem lehet legyinteni, hogy "Sátán műhelye". :)"

Ó, hagyhatnál benne lehetőséget az olvasónak a kutatásra. Nem kell mindent bizonyítani, mert úgy ellustul az ember fia/lánya.

A hitelesség nem abban áll, hogy mindent tálcán kínálok, de ez csak az én véleményem. :)

Te elég hiteles vagy, mert az írásaidon nem igazán lehet fogást találni, míg én egy "blogromboló trollblogger" vagyok csak, akire a Wezető Testület mutogat, hogy :"Látjátok? Látjátok?" ahogy L.Gábor írta anno...

De értelek, akkor majd nekiveselkedek, előbb-utóbb csak lesz belőle valami.

Mivel a C.T. Russelnének fizetett "lelépési díjjal" kezdődik a Watch Tower kártérítési pereinek története, valóban nem egy egyszerű feladat.