Regisztráció Blogot indítok
Adatok
lowoa

3907 bejegyzést írt és 10 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Kadarkút-Siófok 2018.01.22 09:52:00
Atyám, köszönöm neked, hogy minden napon megújul a Te kegyelmed! Köszönöm, hogyha hittel kérünk valamit, Te meghallgatod azt! Kérlek Téged, ez a kegyelmed és jóságod legyen velem s a többi diáktársammal is ebben a vizsgaidőszakban! Add nekünk, diákoknak az erő a szeretet és a…..
  ÉGI ÜZENETEK 2013.02.12 Mennyei Atya: Az angyalok IV. (A bukott angyalok befolyása az emberre)   Mennyei Atya: Én ma a bukott angyalok befolyásáról fogok beszélni, melyet az emberekre szoktak gyakorolni. Múltkor kifejtettük nektek, hogy az ördög és szolgái sugallataikkal…..
  Szűzanya: Az Angyalok I. (Az angyalok teremtése és hierarchiája)Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én, az angyalok Királynője kaptam azt a szép feladatot, hogy egy égi tanítás-sorozatot indítsak az angyalokról. Mindenekelőtt édesanyai szeretem összes melegével…..
A Szentlélek Ajándékával prófétálni fogtok az Én Nevemben a világ minden táján 2013. január 22. kedd, 10:24 Drága szeretett leányom, Fényem most azon nemzetek fölött fog ragyogni, melyeknek nem tanították meg az Igazságot. Ott, ahol nem tesznek említést Istenről, Isteni…..
Esztergom-Vác 2018.01.22 01:22:00
Atyám, köszönöm neked, hogy minden napon megújul a Te kegyelmed! Köszönöm, hogyha hittel kérünk valamit, Te meghallgatod azt! Kérlek Téged, ez a kegyelmed és jóságod legyen velem s a többi diáktársammal is ebben a vizsgaidőszakban! Add nekünk, diákoknak az erő a szeretet és a…..
2017. január 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most jön el a vég. Most teljesülnek be próféciáim. Az antikrisztus hamarosan hatalomra tör. Sokakat megtévesztve és rengeteg lelket maga alá temetve az örök kárhozat tűzhullámaiba. Készüljetek!…..
A megkülönböztetés ajándéka    Kedveseim, miért nem hagyatkoztok teljesen a Szentháromságra, aki formálja és alakítja életeteket? Nem tudtok semmit sem tenni nélküle. Nektek csupán arra kell figyelnetek, hogy elinduljatok és megmaradjatok azon az úton, mely ki van jelölve…..
A Hamis Prófétát élő szentként fogják kezelni. Azokat, akik szembehelyezkednek vele, eretnekeknek fogják tekinteni. 2012. január 21. szombat, 13.15 Drága, szeretett leányom, a világban levő Hírnökeim – akik arra választattak, hogy terjesszék Szent Szavamat (Üzenetemet) –…..
Kadarkút-Siófok 2018.01.21 08:48:00
  Akiket rám bíztál, Uram,azokban látlak,bennük talállak meg Téged.És arcod tárul felminden olyan arcban,amelyhez odafordulok.Hát, add, hogy magambólmesszire kilépveinduljak el a másik,a Téged hordozó felé.Hogy őbenne, mégis Veledrácsodálkozzamigazi önmagamra.ÁMEN (Hajdú…..
ÉGI ÜZENETEK   2013.01.21   Mennyei Atya: Jézus élete XVII. A bélpoklos és az inaszakadt     Én: Drága Mennyei Atyám! Hálásan köszönöm, hogy te Ég és Föld leghatalmasabb Királya leszállsz közénk, porszem gyermekeidhez és égi szavaiddal ajándékozol meg minket.…..
Esztergom-Vác 2018.01.21 01:21:00
Akiket rám bíztál, Uram,azokban látlak,bennük talállak meg Téged.És arcod tárul felminden olyan arcban,amelyhez odafordulok.Hát, add, hogy magambólmesszire kilépveinduljak el a másik,a Téged hordozó felé.Hogy őbenne, mégis Veledrácsodálkozzamigazi önmagamra.ÁMEN (Hajdú Zoltán…..
2017. január 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az óra itt van. Már látszanak a jelek. Próféciáim beteljesülnek. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, mert csak erős hittel tudtok szembe szállni a gonosszal. Csak erős, Belém vetett bizalommal…..
A szellemek megkülönböztetése    Kedveseim, ügyeljetek mindenre, ami körülvesz benneteket. Vizsgáljatok meg mindent, és csak azt tegyétek meg, ami jó. De arra is figyeljetek, amikor a gonosz jóként, a világosság angyalaként jelenik meg, mert az nagyon veszélyes lehet rátok. Az…..
2009. január 21. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Megkezdődik a nagy tisztítás. A próféták elhallgatnak. Így lassan te is. A kegyelem ideje lejár. Akik eddig elmulasztották azt, hogy irgalmamhoz folyamodjanak, azok most igazságosságommal…..
Az Igazság Könyvének pecsétje fel fog nyílni a Második Eljövetelemre való felkészülés során   2012. január 20. péntek, 20.15   Drága, szeretett leányom, nem kell aggódnod az emberek véleménye miatt.   Az emberiség nézetei semmit sem érnek a neked adott Szent Szavaimhoz…..
Esztergom-Vác 2018.01.20 01:22:00
Add, Uram,hogy aki a tiéd,az ne a világbakapaszkodjon.Kötözve ölelőszép szavaktól,harminc ezüstösszólamoktól– terád figyelve –inkább megriadjon,s tudja:aki az életétneked adta át,másnaknem engedieladni magát.ÁMEN (Hajdú Zoltán Levente)Kiáltani csak Hozzád szeretnék…..
2017. január 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Örüljetek és ujjongjatok és adjatok hálát szüntelen, magasztaljátok az Én végtelen jóságomat, irgalmas szeretetemet azért, hogy Jelenlétemben élhettek. Itt maradtam köztetek a kenyér és…..
Leborulás 2016. 01. 20, Szerda A Mennyei Atya trónszékében ült, és fejét jobb kezére hajtva könnyek között szemlélte a világ és az egyház állapotát. Krisztus örök bíróként állt a Mennyei Atya jobb oldalán, és közben vigasztalta az Atyát e szavakkal: „Atyám, tudom,…..
2016. január 20. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 óra között) az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! A papi hivatás a legnagyobb méltóság, amely működésénél fogva hatalmasabb, mint az összes szent angyalom működése, azért mert a Szentlélek ereje által…..
Kadarkút-Siófok 2018.01.19 09:51:00
Istenünk, Jézus születése hatalmas fénnyel ragyogott fel sötét világunkban.Add, hogy az ő fénye által mi is a békesség és jóakarat jelzőfényei lehessünk. Ámen./T.M.-né/Mennyei Atyám! Minden bűnömet eltörölted, elengedted Jézus által, akkor én miért is hordoznék haragot…..
2011. január 19. Szűzanya:„…Mennynek és Földnek teremtőjében…” (Hiszekegy) Szűzanya: Drága Gyermekeim! Édesanyai szívem nagyon örül, hogy ma Én taníthatlak benneteket. Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ma a „Hiszekegy” harmadik…..
Jézus: A bűnbánat szentségéről Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus a ti Üdvözítőtök, és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a bűnbánat szentségéről foglak tanítani benneteket. A téma nagyon időszerű, mert a bűn soha nem látott módon…..
1995. január 19.   A BŰN UTÁN JÖN A BŰNHŐDÉS   Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Úristen szent és…..
Az Antikrisztus, aki a színfalak mögött rejtőzködik, hamarosan nyilvánosságra lép a világ előtt   2012. január 19., csütörtök, 8:30 Drága szeretett leányom, most minden erődre szükség lesz ahhoz, hogy továbbra is hirdesd legszentebb Szavamat. Mindazoknak, akik meghallják…..
Esztergom-Vác 2018.01.19 01:19:00
Istenünk, Jézus születése hatalmas fénnyel ragyogott fel sötét világunkban.Add, hogy az ő fénye által mi is a békesség és jóakarat jelzőfényei lehessünk. Ámen./T.M.-né/Mennyei Atyám! Minden bűnömet eltörölted, elengedted Jézus által, akkor én miért is hordoznék haragot…..